Kontakt

Adres

Faculty of Political Science and Journalism
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

Osoba do kontaktu

Dorota Maj
Sekretarz sekcji
Email: dorota.maj2@wp.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń-Jaśkowiak
Email: support@journals.umcs.pl