Kontakt

Adres

Wydział Politologii UMCS w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. Litewski 3, 20-080, Lublin

Osoba do kontaktu

Dorota Maj
Sekretarz sekcji
Email: dorota.maj2@wp.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl