Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 1. Długość tekstów: minimum 20 tys. znaków – ze spacjami, z uwzględnieniem przypisów 
 2. Tekst w formacie .doc albo .rtf prosimy wprowadzić w panelu redakcyjnym czasopisma 
 3. Do artykułu należy dołączyć streszczenie (do 500 znaków), słowa kluczowe oraz krótki biogram autora (zawierający m.in. miejsce pracy, stanowisko oraz adres e-mail). Jednocześnie prosimy o przetłumaczenie na język angielski zarówno streszczenia, słów kluczowych, jak i biogramu. 
 4. W przypadku zamieszczenia w tekście materiałów graficznych (zdjęcia, skany itp.) prosimy o załączenie ich również jako osobne pliki w formacie .jpg,
 5. Formatowanie dokumentu: Czcionka: Times New Roman 12, Interlinia 1.5, 6)
 6. Prosimy umieścić numery stron i podzielić artykuł na części (w tym: wstęp i zakończenie/podsumowanie), 
 7. Przypisy przygotowane w następujący sposób: 

Przypisy dyskursywne i wyjaśniające – u dołu strony; odniesienia bibliograficzne nawiasowe w tekście, według wzoru: nazwisko autora, rok wydania pozycji, numer strony, np. [Michalczyk 2005: 64-65].

Przypisy powinny więc mieć formę: „Powyższą klasyfikację uznać można za podstawowy podział aktorów politycznych [Michalczyk 2005: 64-65]”; albo: „Powyższa klasyfikacja to według Stanisława Michalczyka [2005: 64-65] podstawowy podział…” 

Do artykułu należy dołączyć bibliografię, przygotowaną według schematu:

 • McQuail, D. 2007. Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Dahlgren, P. 2001. The Transformation of Democracy? [w:] New Media and Politics, B. Axford, R. Huggins (red.), SAGE Publications, London. 
 • Jakubowicz, K. 2004. Demokracja komunikacyjna: (nieskończona) ewolucja pojęcia, „Studia Medioznawcze”, nr 3. Stasiński, M. 2008. Blogerka kontra Fidel, „Gazeta Wyborcza” 6-7.12. 
 • Cleaver, H. 1997. The Zapatista Effect: The Internet and the Rise of an Alternative Political Fabric, http://uppingtheanti.org/node/1764 (dostęp 12.1.2009) 

Jeśli niepodany jest autor artykułu/informacji należy zacząć opis od tytułu. Jeśli niepodany jest tytuł – należy użyć pierwszych (2 lub 3) słów artykułu jako tytułu dla całości. Prosimy o umieszczenie numerów DOI przy pozycjach, które je posiadają.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office
 2. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 4. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 5. Spełniłem / spełniłam zalecenia odnośnie przygotowania tekstu, który ma zostać poddany recenzji podwójnie ślepej (tzw. double-blind review process).
 6. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 7. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.