Gender Differences in Reactions to TV Political Advertising: An Empirical Study of the 2015 Presidential Election in Poland

Agata Olszanecka-Marmola, Maciej Marmola

Streszczenie w języku polskim


Many studies on TV political advertising suggest the gender differences in the reactions to advertising in the affective aspect, both at the level of liking and evaluation of the candidates. The article follows this trend, presenting an empirical study carried out in Poland during the 2015 presidential electoral campaign. The results show gender differences in the evaluation of candidates. We found out that women are more susceptible to changing the perception of candidates' images as a result of the influence of TV electoral ads. Interestingly, watching advertisements resulted in a statistically significant decrease in the evaluation of most candidates. Women's susceptibility to political advertising is also proved by changes in the emotional attitude to the candidates after watching the spots. In addition, the research showed that TV electoral ads cannot change the perception of candidates whose images are consolidated in public discourse.


Słowa kluczowe


political advertising, effects of political advertising, gender, political image, presidential election

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Babbie, E. 2009. The Practice of Social Research, Wadsworth Publishing, Belmont, CA.

Banwart, M.C. 2007. Gender and Young Voters in 2004: The Influence of Perceived Knowledge and Interest, “American Behavioral Scientist”, vol. 50(9), pp. 1152–1168.

Banwart, M.C., Kaid, L.L. 2003. Behind their skirts: Clinton’s appeal to women voters, [in:] Images, scandal, and communication strategies of the Clinton presidency, R.E. Denton Jr, R.L. Holloway (eds.), Praeger, Westport, pp. 91–112.

Biocca, F. 1991. Television and Political Advertising: Vol. II: Signs, Codes, and Images, Routledge, London.

Bystrom, D.G., Banwart, M.C., Kaid, L.L., Robertson, T.A. 2004. Gender and candidate communication: Videostyle, Webstyle, and newsstyle, Routledge, New York.

CBOS. 2014. Zaufanie do polityków w grudniu, “Komunikat z badań CBOS nr 172”, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.

CBOS. 2017. Ogólny stosunek do partii politycznych, “Komunikat z badań CBOS nr 66”, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.

Cwalina, W., Falkowski, A., Kaid, L.L. 2005. Advertising and the image of politicians in evolving and established democracies: Comparative study of the Polish and the US presidential elections in 2000, “Journal of Political Marketing”, vol. 4(2–3), pp. 19–44.

Eagly, A. H. 1978. Sex Differences in Influence-ability, “Psychological Bulletin”, vol. 85(1), pp. 86–116.

Falkowski, A., Michalak, M. 2009. Doświadczenie i opinia w kształtowaniu wizerunku polityków, [in:] Polityka i Politycy. Diagnozy – Oceny – Doświadczenia, J. Miluska (ed.), Wydawnictwo UAM, Poznań, pp. 249–262.

Fortin-Rittberger, J. 2016. Cross-National Gender Gaps in Political Knowledge: How Much Is Due to Context?, “Political Research Quarterly”, vol. 69(3), pp. 391–402.

Garzia, D. 2014. Personalization of Politics and Electoral Change, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Hayes, D. 2009. Has Television Personalized Voting Behavior?, “Political Behavior” vol. 31(2), pp. 231–260.

Holtz-Bacha, Ch., Kaid, L.L. 1995. Television Spots in German National Elections: Content and Effects, [in:] Political Advertising in Western Democracies: Parties & Candidates on Television, L. L. Kaid, Ch. Holtz-Bacha (eds.), Sage, Thousand Oaks, CA, pp. 61–88.

Kaid, L.L. 2004. Political Advertising, [in:] Handbook of Political Communication Research, L.L. Kaid (ed.), Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ, pp. 155–202.

Kaid, L.L. 2008. Political Advertising, [in:] Encyclopedia of Political Communication, L. L. Kaid, Ch. Holtz-Bacha (eds.), Sage, Thousand Oaks, CA, pp. 558–566.

Kaid, L.L., Holtz-Bacha, Ch. 2000. Gender Reactions to TV Political Broadcasts. A Multicountry Comparison, “The International Journal of Press/Politics”, vol. 5(2), pp. 17–29.

Kaid, L.L., Holtz-Bacha, Ch. 2006. Television Advertising and Democratic Systems Around the World A Comparison of Videostyle Content and Effects, [in:] The SAGE Handbook of Political Advertising, L.L. Kaid, Ch. Holtz-Bacha (eds.), Sage, Thousand Oaks, CA, pp. 444–457.

Kaid, L. L., Tedesco, J. C. 1999. Presidential candidate presentation: Videostyle in the 1996 presidential spots, [in:] The electronic election, L.L. Kaid, D.G. Bystrom (eds.), Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ, pp. 209 –222.

Kaid, L.L., Gagnère, N. 2006. Election Broadcasts in France, [in:] The SAGE Handbook of Political Advertising, L.L. Kaid, Ch. Holtz-Bacha (eds.), Sage, Thousand Oaks, CA, pp. 83–96.

Kaid, L.L., Leland, Ch. M., Whitney, S. 1992. The impact of televised political ads: Evoking viewer responses in the 1988 presidential campaign, “Southern Communication Journal”, vol. 57(4), vol. 285–295.

Kaid, L.L., Fernandes, J., Painter, D. 2011. Effects of Political Advertising in the 2008 Presidential Campaign, “American Behavioral Scientist”, vol. 55(4), pp. 437–456.

Kern, M., Just, M. 1997. A Gender Gap among Viewers?, [in:] Women, Media and Politics, P. Norris (ed.), Oxford University Press, New York, pp. 99–112.

Kinder, D. 1986. Presidential character revisited, [in:] Political cognition, R.R. Lau, D.O. Sears (eds.), Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ, pp. 233–255.

Kolczyński, M. 2015. Substitute candidates in Polish Campaign Practice, “Political Preferences”, vol. 11, pp. 17–31.

Kotler, Ph. 1999. Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Felberg SJA, Warszawa.

Mazzoleni, G., Roper C. S. 1995. The Presentation of Italian Candidates and Parties in Television Advertising. [in:] Political Advertising in Western Democracies: Parties and Candidates on Television, L.L. Kaid, Ch. Holtz-Bacha (eds.), Sage, Thousand Oaks, CA, pp. 89–108.

Miller, A.H., Wattenberg, M.P., Malanchuk O. 1986. Schematic assessment of presidential candidates, “American Political Science Review”, vol. 80(2), pp. 521–540.

Mutz, D.C. 2007. Political psychology and choice, [in:] Oxford Handbook of Political Behavior, R. J. Dalton, H. Klingemann (eds.), Oxford University Press, New York, pp. 80–99.

Newman, B.I. 1999. The Mass Marketing of Politics: Democracy in Age of Manufactured Images. Sage, Thousand Oaks, CA.

Olszanecka, A. 2012. Rola telewizyjnych reklam wyborczych w procesie postrzegania partii politycznych przez młodych ludzi, [in:] Polityka w opinii młodych: Idee-instytucje-obywatele, A. Turska-Kawa (ed.), REMAR, Katowice, pp. 137–150.

Olszanecka, A. 2014. Wpływ telewizyjnych reklam wyborczych z kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 2014 na postrzeganie partii politycznych, [in:] Polityka-media-relacje interpersonalne: małe formy eksperymentalne z zakresu komunikowania, A. Olszanecka (ed.), Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, Katowice, pp. 11–23.

Olszanecka-Marmola, A. 2019. The Effects of Political Advertising on the Perception of Political Images: a Case Study of Polish Presidential Election in 2015, “Political Preferences”, vol. 22, pp. 43–58.

Osgood, Ch. E., Suci, G.J., Tannenbaum, P.H. 1957. The Measurement of Meaning. University of Illinois Press, Urbana, IL.

Pankowski, K. 2015. Motywy głosowania w pierwszej turze wyborów prezydenckich, [in:] Wybory 2015 w badaniach CBOS, M. Grabowska, K. Pankowski (eds.), Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, pp. 28–41.

Peszyński, W. 2016. Prezydencjalizacja zachowań wyborczych w elekcji parlamentarnej w 2015 roku, “Political Preferences”, vol. 12, pp. 37–55.

Pieńkowski, R., Podlaszewska, K. 1991. Raporty z Sopotu, [in:] Bitwa o Belweder, M. Grabowska, I. Krzemiński (eds.), Wydawnictwo Myśl, Warszawa, pp. 164–176.

Pierce, P.A. 1993. Political sophistication and the use of candidate traits in candidate evaluation, “Political Psychology”, vol. 14, pp. 21–35.

Revelli, M. 2019. The New Populism: Democracy Stares into the Abyss, Verso, London-New York.

Richardson, G. W. 2001. Looking for Meaning in All the Wrong Places: Why Negative Advertising Is a Suspect Category, “Journal of Communication”, vol. 51(4), pp. 775–800.

Sartori, G. 2007. Homo videns: telewizja i postmyślenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Tedesco, J.C., Kaid, L.L. 2003. Style and effects of the Bush and Gore spots, [in:] The millennium election: Communication in the 2000 campaign, L. L. Kaid, J. C. Tedesco, D. G. Bystrom, M. S. McKinney (eds.), Rowman & Littlefield, New York, pp. 5-16.

Turska-Kawa, A. 2011. Political activation of young people. On the importance of the humanities for social practice, [in:] The Humanities Today and the Idea of Interdisciplinary Studies, B. Bokus (ed.), Matrix, Warszawa, pp. 267–280.

TVP INFO (2015). Młodzi Polacy gremialnie za Kukizem. Zobacz, jak rozłożyły się głosy według wieku wyborców, https://www.tvp.info/20005002/mlodzi-polacy-gremialnie-za-kukizem-zobacz-jak-rozlozyly-sie-glosy-wedlug-wieku-wyborcow (access: 10.08.2018).

Verba, S., Burns N., Schlozman K.L. 1997. Knowing and caring about politics: Gender and political engagement, “Journal of Politics”, vol. 59, pp. 1051–1072.

Wimmer, R.D., Dominick J.R. 2010. Mass Media Research: An Introduction, Wadsworth Publishing, Boston, MA.

Zakrzewski, M. 1991. Swobodne opisy kandydatów na urząd Prezydenta RP w wyborach jesienią 1990, [in:] Polski wyborca ’90. Psychospołeczne studia nad wyborami prezydenckimi, t. 1, W. Z. Daab, K. Korzeniowski, P. Boski, K. Gembura-Chmielewski, K. Skarżynska, M. Zakrzewski (eds.), Instytut Psychologii PAN, Warszawa, pp. 25–50.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2020.27.2.109-125
Data publikacji: 2021-01-26 15:37:24
Data złożenia artykułu: 2020-10-18 22:53:02


Statystyki


Widoczność abstraktów - 598
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 416

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Maciej Marmola, Agata Olszanecka-Marmola

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.