Indeksy demokracji i stan zaawansowania ich rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem projektu Varieties of Democracy

Szymon Andrzejewski

Streszczenie w języku polskim


Indeksy demokracji już od wielu lat pomagają naukowcom w klasyfikowaniu reżimów politycznych na całym świecie. Czy jednak projekty tego typu mierzyły i mierzą jakość demokracji w sposób adekwatny? Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu można stwierdzić znaczny rozwój metodologii w tym zakresie od końca XX wieku w odpowiedzi na wcześniejsze braki. Autor artykułu opisuje rozwój indeksów demokracji od pierwszych prób mierzenia poliarchii Roberta Dahla z lat 90. XX wieku, koncepcje Svetoslava Andreeva, projekt The Democracy Barometer, na końcu skupiając się na zasadach projektu Varieties of Democracy. W artykule podkreślono wkład Michaela Coppedge’a w rozwój teoretyczny tworzenia indeksów demokracji. Analiza indeksów demokracji jest dokonywana pod kątem neoinstytucjonalnym, wraz z próbą wskazania, w jaki sposób i w jakim zakresie poszczególne podejścia podchodzą do pomiaru demokracji. Wskazano dalsze możliwe kierunki rozwoju indeksów demokracji w przyszłości z uwzględnieniem wpływu krajów trzecich oraz technologii ICT na wewnętrzny poziom demokracji. W podsumowaniu wskazano najważniejsze cechy projektu V-dem odróżniające go od innych indeksów demokracji oraz określono go jako projekt mierzący demokrację w najbardziej dopracowany sposób.


Słowa kluczowe


demokracja, indeksy demokracji, Michael Coppedge, Varieties of Democracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andreev, S., Schuman, R. 2005. Conceptual Definitions and Measurement Indicators of the Quality of Democracy: An Overview, “EUI Working Papers”, vol. 5.

Bollen, K., Paxton, P. 1998. Detection and Determinants of Bias in S ubjective M easures, “American Sociological Review”, vol. 63 (3), s. 465–78. DOI: https://doi.org/10.2307/2657559.

Bühlmann, M., Merkel, W., Müller, L., Weßels, B. 2012. The democracy barometer: A new instrument to measure the quality of democracy and its potential for comparative research, “European Political Science”, vol. 11 (4), s. 519–536. DO I: https://doi.org/10.1057/eps.2011.46.

Coppedge, M. 2005. Defining and M easuring Democracy, IPSA/APSA Committee on Concepts and Methods Electronic Working Paper Series, vol. 55.

Coppedge, M., Gerring, J., Glynn, A., Knutsen, C.H., Lindberg, S., Pemstein, D., Seim, B., Skaaning, S., Teorell, J. 2020. Varieties of Democracy: Measuring Two Centuries of Political Change, Cambridge: Cambridge University Press, 2020. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108347860.

Coppedge, M. 2012. Research methods and democratization. In Democratization and Research Methods Cambridge, Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139016179.001.

Coppedge, M., Gerring, J., Lindberg, S. I., Skaaning, S.-E., Teorell, J. 2017. V-Dem Comparisons and Contrasts with Other Measurement Projects, “SSRN Electronic Journal”, vol. 45, s. 1–46. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2951014.

Coppedge, M., Reinicke, W. H . 1990. Measuring Polyarchy, “Studies In Comparative International Development”, vol. 25(1), s. 51–72. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02716905.

Coppedge, M., Gerring, J., Knutsen C.H., i in. 2021. V-Dem Methodology v11.1, Varieties of Democracy (V-Dem) Project. https://www.v-dem.net/static/website/img/refs/codebookv111.pdf (dostęp: 05.01.2022). DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3802748.

Crasnow, S. 2020. Coherence objectivity and measurement: the example of democracy, “Synthese”. DOI: https://doi.org/10.1007/s11229-020-02779-w.

Dahl, R. 1971. Polyarchy. Participation and Opposition, New Haven, Yale University Press, p. 257.

Democracy Index 2020 In sickness and in health?, 2020, https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf (dostęp: 15.01.2022).

Doorenspleet, R. 2019. Rethinking the value of democracy: a comparative perspective. In Democratization. DOI: https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1613378.

Freedom in the World 2021 Methodology, 2021, https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/freedom-world-research-methodology (dostęp: 15.01.2022).

Högström, J. 2012. Does the Choice of Democracy Measure Matter? C omparisons between the Two Leading Democracy Indices, Freedom House and Polity IV, “Government and Opposition”, vol. 48 (2), 201–221. DOI: https://doi.org/10.1017/gov.2012.10.

International C ovenant on C ivil and Political R ights, 1966, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en (dostęp: 02.01.2022).

Kneuer, M. 2016. E-democracy: A new challenge for measuring democracy, “International Political Science Review”, vol. 37 (5), s. 666–678. DO I: https://doi.org/10.1177/0192512116657677.

Lührmann, A., Lindberg, S., Mechkova, V. i in. 2017. V-Dem Annual Report 2017. Democracy at Dusk?, V-Dem Institute, University of Gothenburg. DO I: https://doi.org/10.2139/ssrn.3063934.

Malużinas, M. 2021. Wskaźniki jakości demokracji w regionach Europy w latach 2016–2020. W kierunku erozji demokracji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej?, „Przegląd Politologiczny”, vol. 2, 21, s. 71–87. DOI: 10.14746/pp.2021.26.2.5.

New democracy dataset to ‘revolutionize’ democracy research Notre Dame News 8.01.2016 New democracy dataset to ‘revolutionize’ democracy research | News | Notre Dame News | University of Notre Dame (nd.edu) (dostęp: 15.01.2022).

„Operator narodowy” przejmie kontrolę nad internetem? Rząd reaguje na publikację "GW" 03.12.2021, „money.pl, https://www.money.pl/gospodarka/operator-narodowy-przejmie-kontrole-nad-internetem-rzad-reaguje-na-publikacje-gw-6711439609248448a.html (dostęp: 27.12.2021). DOI: https://doi.org/10.33226/1231-2037.2021.12.3.

Pawlak, M., Sadowski, I. 2017. Nowy instytucjonalizm a analizach polskiego społeczeństwa – tradycje, stan badań i perspektywy, „Studia Polityczne”, vol. 45 (2), s. 27–52.

Pemstein, D., Marquardt, K. M ., Tzelgov, E. i in. 2021. The V–Dem Measurement Model: Latent Variable Analysis for Cross-National and C ross-Temporal Expert-Coded Data, “SSRN Electronic Journal”, vol. 21, s. 1–35. DO I: https://doi.org/10.2139/ssrn.3799967.

Pemstein, D., Tzelgov, E., Wang, Y. 2015. Evaluating and Improving Item Response Theory Models for Cross-National Expert Surveys, “SSRN Electronic Journal, January”. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2613421.

Sadowski, I. 2014. Współczesne spojrzenie na instytucje: ewolucja pojęć, problem modelu aktora i poziomy analizy instytucjonalnej, „Przegląd Socjologiczny”, vol. 3 (LXIII), s. 89–114.

Sartori, G. 1998. Teoria Demokracji 1998, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szewczak, W. 2018. Jak zmierzyć demokrację? Skale pomiaru demokracji politycznej stosowane w politologii porównawczej, „Przegląd Politologiczny”, vol. 1, s. 121–138. DO I: https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.1.9.

The Democracy Barometer, 2021, https://democracybarometer.org/ (dostęp: 27.11.2021).

Varieties of Democracy, 2021, https://www.v-dem.net/ (dostęp: 02.01.2022).

V-Dem Dataset Version 11.1, 2021, https://www.v-dem.net/vdemds.html (dostęp: 02.01.2022).

Zięba, R. 2018. Promocja demokracji przez Zachód we wschodniej części Europy w XXI wieku, „Rocznik Integracji Europejskiej”, vol. 11, s. 71–88. DOI: https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2022.29.1.21-40
Data publikacji: 2022-09-13 11:18:41
Data złożenia artykułu: 2022-01-16 15:29:19


Statystyki


Widoczność abstraktów - 530
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 723

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Szymon Andrzejewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.