Pragmatycznie i eklektycznie o stosunkach międzynarodowych

Paweł K. Frankowski

Streszczenie w języku polskim


W  artykule przeprowadzono analizę nowego podejścia metodologicznego w  badaniu stosunków międzynarodowych, jakim jest eklektyzm analityczny. Omawiana metoda stanowi próbę wyjścia z  impasu w  badaniach rzeczywistości międzynarodowej, jaki zaistniał w  wyniku sporu toczonego przez zwolenników najważniejszych paradygmatów. U  jej podstaw leży odrzucenie, traktowanego jako z  zasady błędnego, założenia o  możliwości uzyskania pełnej i  weryfikowalnej wiedzy o  badanym zjawisku, jeśli prowadzi się badania, odwołując się tylko do jednego paradygmatu. Drugi postulat eklektyzmu analitycznego dotyczy sposobu generowania i  gromadzenia użytecznej wiedzy, służącej do rozwiązywania rzeczywistych problemów. W  artykule dokonano krytycznej oceny założeń eklektyzmu analitycznego, wskazano na możliwe pułapki i  zagrożenia wynikające z  nierozważnego stosowania postulatów tego podejścia metodologicznego.

Słowa kluczowe


pragmatyzm; eklektyzm analityczny; system międzynarodowy; poziomy analizy; teoria stosunków międzynarodowych; pluralizm metodologiczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauer, H., Brighi, E. 2009. Introducing Pragmatism to International Relations [w:] Pragmatism in International Relations, H. Bauer, E. Brighi (red.), Routledge, London–New York, s. 1–8.

Bernstein, R.J. 1992. The New Constellation: The Ethical-political Horizons of Modernity/Postmodernity, MIT Press, Cambridge.

Checkel, J.T., 2013. Theoretical Pluralism in IR: Possibilities and Limits [w:] Handbook of International Relations, W. Carlsnaes, T. Risse, B.A. Simmons, Sage Publications Ltd., London s. 22–241.

Controversies in International Theory. Realism and Neoliberal Challenge. 1995. Ch.J. Kegley Jr. (red.), Wadsworth

Cox, R.W. 1981. Social forces, states and world orders: beyond international relations theory, „Millennium – Journal of International Studies”, vol. 10, no. 2, s. 126–155.

Cox, R.W. 1992. Towards a post-hegemonic conteptualization of world order: reflections on relevance

of Ibn Khaldun [w:] Governance without government: order and change in world politics, J.N. Rosenau, E.O. Czempiel (red.), Cambridge University Press, Cambridge, s. 132–159

Feyerabend, P.K. 1975. Against Method, Verso, London–New York.

Frankowski, P. 2010. One World and Many Orders? [w:] Order and Disorder in the International System, S.F.Krishna-Hensel (red.), Ashgate, Aldershot, s. 97–115.

Hermann, M.C. 1998. One Field, Many Perspectives: Building the Foundation for Dialogue, „International Studies Quarterly”, vol. 42, no. 4, s. 605–624.

Holsti, K.J. 1989. Mirror, Mirror on the Wall, Which Are the Fairest Theories of All, „International Studies Quarterly”, vol. 33, no. 3, s. 255–261.

Jackson, P.T. 2011. The Conduct of Inquiry in International Relations, Routledge, London–New York.

Kratochwil, F. 2003. The Monologue of “Science”, „International Studies Review”, vol. 5, no. 1, s. 123–153

Kratochwil, F. 2011. The Puzzles of Politics, Routledge, London–New York.

Lake, D.A. 2011. Why “isms” Are Evil: Theory, Epistemology, and Academic Sects as Impediments to Understanding and Progress, „International Studies Quarterly”, vol. 55, no. 2, s. 465–480.

Lapid, Y. 2002. Sculpting the Academic Identity [w:] D. Puchala, Visions of International Relations: Assessing an Academic Field, D. Puchala (red.), University of South Carolina Press, Columbia, s. 1–15.

Lapid, Y. 2003. Through Dialogue to Engaged Pluralism: The Unfinished Business of the Third Debate, „International Studies Review”, vol. 5, no. 1, s. 128–131.

Laudan, L. 1996. Beyond Positivism and Relativism. Theory, Method, and Evidence, Westview Press, Boulder Co.

Little, R., Buzan, B. 2001. Why International Relations Has Failed as an Intellectual Project and What to Do About It, „Millennium”, vol. 30, no. 1, s. 19–39.

Łoś-Nowak, T. 2009. Wyjaśniać czy interpretować: Dylematy i wyzwania czwartej debaty interparadygmatycznej, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, vol. 39, no. 1–2, s. 29–47.

Monteiro, N.P., Ruby, K.G. 2009a. IR and the false promise of philosophical foundations, „International Theory”, vol. 1, no. 1, s. 15–48.

Monteiro, N.P., Ruby, K.G. 2009b. The promise of foundational prudence: a response to our critics, "International Theory”, vol. 1, no. 3, s. 499–512.

Moravscik, A. 2003. Theory Synthesis in International Relations: Real Not Metaphysical, „International Studies Review”, vol. 5, no. 1, s. 123–153.

Moravcsik, A. 2010. Active Citation: A Precondition for Replicable Qualitative Research, „PS: Political Science and Politics”, vol. 43, no. 1, s. 29–35.

Nau, H. 2011. No Alternative to “isms”, „International Studies Quarterly”, no. 55, no. 2, s. 487–491.

Paul, D.E. 1999. Sovereignty, Survival and the Westphalian Blind Alley in International Relations, „Review of International Studies”, vol. 25, no. 2, s. 217–231.

Shapiro, I. 2005. The Flight from Reality in the Human Science, Princeton University Press, Princeton.

Sil, R., Katzenstein, P.J. 2010a. Analytic Eclecticism in the Study of World Politics: Reconfiguring Problems and Mechanisms across Research Traditions, „Perspectives on Politics”, vol. 8, no. 2, s. 411–431.

Sil, R., Katzenstein, P.J. 2010b. Beyond Paradigms. Analytic Eclectism in the Study of World Politics, Palgrave Macmillan, London.

Vazquez, J.A. 1997. The Realist Paradigm and Degenerative versus Progressive Research Programs: An Appraisal of Neotraditional Research on Waltz’s Balancing Proposition, „American Political Science Review”, vol. 91, no. 4, s. 899–912.

Wendt, A. 2010. Flatland: Quantum Mind and the International Hologram [w:] New Systems Theories of World Politics, M. Albert, L.-E. Cederman, A. Wendt (red.), Palgrave Macmillan, Basingstoke, s. 279–311.

Wendt, A., Duvall, R. 2008. Sovereignty and the UFO, „Political Theory”, vol. 36, no. 4, s. 607–633.

Wight, M. 1960. Why is there no international theory, „International Relations”, vol. 2, no. 1, s. 35–48.

Wight, M. 1966. Western Values in International Relations [w:] Diplomatic Investigations, Essays in the Theory of International Relations, H. Butterfield, M. Wight (red.), George Allen and Unwin, London, s. 89–131.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2013.20.2.7
Data publikacji: 2013-11-18 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2015-07-18 07:44:42

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Paweł K. Frankowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.