Rywalizacja wyborcza na Ukrainie w  2012 roku

Walenty Baluk

Streszczenie w języku polskim


Zmiana prawa wyborczego i  procedury powołania rządu sprzyjały zachowaniu władzy przez Partię Regionów. Elekcja parlamentarna 2012 roku nie odpowiadała w  pełni standardom demokratycznym. Partie rządzące i  opozycyjne nie miały równego dostępu do środków masowego przekazu, takich samych możliwości finansowania kampanii wyborczej oraz prowadzenia agitacji politycznej. Przeciwdziałanie wymianie władzy było szczególnie widoczne w  okręgach jednomandatowych. Pomimo wielu naruszeń prawa wyborczego ukraiński system zachował względną rywalizacyjność. Jednak nastąpił wyraźny regres w  rozwoju demokratycznym, w  tym w  zakresie standardów wyborczych.

Słowa kluczowe


partie polityczne; wybory; rywalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agencja Informacyjna „UNIAN”, http://www.unian.ua (okres korzystania ze źródeł internetowych – 20 XII 2012–2 II 2013).

Antoszewski, A. 2004. Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wrocław.

Centralna Komisja Wyborcza Ukrainy, http://www.cvk.gov.ua/.

Fundacja „Demokratyczne Inicjatywy” (Ukraina), http://www.dif.org.ua/.

Materiały wyborcze Komunistycznej Partii Ukrainy (По правді кажучи, «Інформаційний бюлетень КПУ»).

Materiały wyborcze Partii Regionów (Від стабільності – до добробуту! / Партія Регіонів 2012).

Materiały wyborcze Partii UDAR („Настав час Удару!», Партія УДАР Віталія Кличка).

Materiały wyborcze Zjednoczonej Opozycji „Ojczyzna” (Наш план змін, Об’єднана опозиція «Батьківщина»).

Program wyborczy Komunistycznej Partii Ukrainy («Повернемо країну народу», Передвиборна

програма Комуністичної партії України).

Rada Najwyższa Ukrainy, http://rada.gov.ua/.

„Ukraińska Prawda”, http://www.pravda.com.ua.

„Wybory i Media”, http://vybory.mediasapiens.ua/.
DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10226-012-0039-1
Data publikacji: 2013-11-18 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2015-07-18 08:13:38


Statystyki


Widoczność abstraktów - 300
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 322

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Walenty Baluk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.