Kategoria nowych ruchów społecznych w ujęciu Manuela Castellsa

Maria Marczewska-Rytko

Streszczenie w języku polskim


Występuje wiele podejść teoretycznych do badania ruchów społecznych. Teoria nowych ruchów społecznych jest jedną z nich. Celem artykułu jest analiza kategorii nowych ruchów społecznych zaprezentowana przez Manuela Castellsa. Przeanalizował on nową formę ruchów społecznych: od arabskiej wiosny do ruchów w takich państwach, jak Islandia, Hiszpania czy USA. Ruchy te różnią się pod wieloma względami, ale wszystkie stworzyły autonomiczną sieć komunikowania się związaną z internetem i komunikacją bezprzewodową. Castells scharakteryzował te ruchy i stworzył ich teoretyczny model w erze internetu.


Słowa kluczowe


nowe ruchy społeczne, Manuel Castells, internet

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A Conversation with Manuel Castells 2014, „Berkeley Planning Journal”, vol. 27.

Buechler, S.M. 2008. Teorie nowych ruchów społecznych, [w:] Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, K. Gorlach, P.H. Money (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Castells, M. 1996. The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. 1: The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Cambridge, Oxford–Malden.

Castells, M. 1997. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 2: The Power of Identity, Blackwell Publishers, Cambridge, Oxford–Malden.

Castells, M. 1998. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 3: End of Millennium, Blackwell Publishers, Cambridge, Oxford–Malden.

Castells, M. 2003. Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, tłum. T. Hornowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Castells, M. 2007. Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Castells, M. 2013. Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, tłum. O. Siara, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Castells, M. 2013a. Władza komunikacji, tłum. J. Jedliński, P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Catinat, M., Vedel, T. 2000. Public Policies for Digital Democracy, [w:] Digital Democracy. Issues of Theory and Practice, K.L. Hacker, J.A.G.M. van Dijk (red.), Sage, London–Thousand Oaks–New Delhi.

Gliński, P. 1996. Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Gorlach, K., Money, P.H. (red.). 2008. Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Gortat, R. 1987. O naturze nowych ruchów społecznych, [w:] Studia nad uchami społecznymi, E. Lewicka-Banaszak, P. Marciniak, W. Modzelewski (red.), Instytut Socjologii UW, Warszawa.

Marczewska-Rytko, M. (red.). 2014. Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm,

e-mobilizacja), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Marczewska-Rytko, M. 2015. Kategoria nowych ruchów społecznych w wybranych ujęciach teoretycznych, [w:] Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy, M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Offe, C. 1995. Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii polityki, J. Szczupaczyński (wybór i oprac.), t. 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Paleczny, T. 2010. Nowe ruchy społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Porta, D. della, Diani, M. 2009. Ruchy społeczne. Wprowadzenie, tłum. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Putnam, R.D. 2008. Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych,

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Snow, D.A., Soule, S.A., Kriesi, H. (red.). 2004. The Blackwell Companion to Social Movements, Blackwell Publishing, United Kingdom.

Snow, D.A., Soule, S.A., Kriesi, H. 2004. Mapping the Terrain, [w:] The Blackwell Companion to Social Movements, D.A. Snow, S.A. Soule, H. Kriesi (red.), Blackwell Publishing, United Kingdom.

Stalder, F. 2012. Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, tłum. M. Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Stemplowski, R. 2011. Ruch społeczny w analitycznej perspektywie kultury politycznej, [w:] Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, D. Derwich, M. Kania (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Sztompka, P. 2010. Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Touraine, A. 1995. Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii polityki, J. Szczupaczyński (wybór i oprac.), t. 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Touraine, A. 2010. Samotworzenie się społeczeństwa, tłum. A. Karpowicz, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.

Ulicka, G. 1993. Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Wróbel, S. (red.). 2011. Teoretyczne problemy ruchów społecznych i politycznych, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń.

Wywiad z Castellsem przeprowadzony przez Cliffa Barney’a, 2000. „Magazyn Sztuki”, nr 24.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2015.22.2.43
Data publikacji: 2016-06-30 20:08:58
Data złożenia artykułu: 2016-01-02 19:12:47


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1386
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 8990

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Maria Marczewska-Rytko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.