Anna Fotyga – minister Lecha Kaczyńskiego

Marcin Piotr Fijołek

Streszczenie w języku polskim


Objęcie stanowiska ministra spraw zagranicznych przez Annę Fotygę oznaczało ważną zmianę w kierunkach, celach oraz charakterze polskiej aktywności na arenie międzynarodowej. Minister A. Fotyga, jako jedna z najbardziej zaufanych oraz lojalnych osób prezydenta Lecha Kaczyńskiego, stanowiła dla niego gwarancję realizacji polityki zagranicznej, zgodnej z koncepcjami Prawa i Sprawiedliwości. Aktywność A. Fotygi w czasie sprawowania przez nią funkcji szefowej dyplomacji koncentrowała się wokół wyzwań związanych głównie ze zwiększeniem aktywności Polski w Unii Europejskiej, wypracowaniem nowego modelu polityki wschodniej, poprawie bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienia podmiotowości Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej. Nowa polityka zagraniczna prowadzona przez A. Fotygę oraz prezydenta L. Kaczyńskiego spowodowała silny opór ze strony ówczesnych wpływowych środowisk dyplomatycznych, pogłębiając tym samym fundamentalny konflikt o kształt polskiej dyplomacji.


Słowa kluczowe


Anna Fatyga, Lech Kaczyński, polityka zagraniczna, Prawo i Sprawiedliwość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anna Fotyga 9 V 2006 – 16 XI 2007. Minister spraw zagranicznych, http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/historia/ministrowie_sz_1918_2014/anna_fotyga;jsessionid=3B16F0B3FF483D91C4B-855394CA90448.cmsap5p (dostęp: 19.03.2014).

Anna Fotyga w ocenie PR-owców, 2007, http://www.proto.pl/aktualnosci/anna-fotyga-w-ocenie-pr-owcow (dostęp: 26.08.2015).

Anna Fotyga zostanie ministrem spraw zagranicznych, 2006, http://www.money.pl/gospodarka/polityka/artykul/anna;fotyga;szefem;msz,142,0,156814.html (dostęp: 5.04.2014).

Anna Fotyga: Zakaz importu mięsa jest polityczny, 2007, http://archiwum.rp.pl/artykul/675206-Anna-Fotyga:-Zakaz-importu-miesa-jest-polityczny.html (dostęp: 11.03.2014).

Bosacki, M. 2006. O co chodzi w wojnie o MSZ? http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3166314.html (dostęp: 8.09.2015).

Brytyjskie władze chcą innej nazwy traktatu, 2007, http://archiwum.rp.pl/artykul/669014-Brytyjskie-wladze-

chca-innej-nazwy-traktatu.html inf (dostęp: 11.03.2014).

Cenckiewicz, S., Kowalski, J., Chmielewski, A., Piekarska, A.K. 2013. Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949–2005, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Czy Lepper straci immunitet?, 2007,http://archiwum.rp.pl/artykul/698258-Czy-Lepper-straci-immunitet.html (dostęp: 11.03.2014).

Czy Polacy odzyskają ziemię pod Wilnem, 2007, http://archiwum.rp.pl/artykul/662899-Czy-Polacy-odzyskaja-ziemie-pod-Wilnem.html (dostęp: 11.03.2014).

Dempsey, J. 2007. Poland’s status still not equal, foreign minister says, http://www.nytimes.com/2007/08/14/world/europe/14iht-poland.4.7116334.html?_r=0 (dostęp: 17.09.2015).

Minister Fotyga i Sąsiedzi, 2007, http://archiwum.rp.pl/artykul/681646-Minister-Fotyga-i-sasiedzi.html (dostęp: 11.03.2014).

Minister Fotyga nie pojechała do Moskwy, 2007, http://archiwum.rp.pl/artykul/682580-Minister-Fotyganie-

pojechala-do-Moskwy.html (dostęp: 11.03.2014).

Musimy zmienić Unię [wywiad z J . Kaczyńskim], 2008, http://archiwum.rp.pl/artykul/800533-Musimy-zmienic-Unie.html (dostęp: 23.05.2014).

Na Zachodzie interesy, na Wschodzie bezpieczeństwo [wywiad z K rzysztofem Szczerskim z 5.04.2011], 2011, http://www.portal.arcana.pl/Na-zachodzie-interesy-na-wschodzie-bezpieczenstwo,1070.html (dostęp: 8.06.2015).

Nowak, A. 2010. Polska polityka wschodnia, historyczne inspiracje i współczesne dylematy, [w:] Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej, J. Kloczkowski, T. Żukowski (red.), Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Warszawa–Kraków.

Olechowski, J., Łakoma, A. 2007. Azjatycka ofensywa, http://archiwum.rp.pl/artykul/666227-Azjatycka-ofensywa.html (dostęp: 11.03.2014).

Olechowski, J. 2007a. Dyplomaci jednak zlustrowani, http://archiwum.rp.pl/artykul/683414-Dyplomacijednak-zlustrowani.html (dostęp: 11.03.2014).

Olechowski, J. 2007. Dyplomatyczna samotność Anny Fotygi, http://archiwum.rp.pl/artykul/709339-Dyplomatyczna-samotnosc-Anny-Fotygi.html (dostęp: 11.03.2014).

Olechowski, J. 2006. Jak MSZ walczy o naszą kiełbasę, http://archiwum.rp.pl/artykul/652086-Jak-MSZ-walczy-o-nasza-kielbase.html (dostęp: 11.03.2014).

Ostrowski, M., Socha, R. 2006. Dama PiS, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/185786,1,fotyga-

anna.read (dostęp: 19.05.2014).

Pasterski, R. 2009. Nominacja dla Fotygi na prośbę prezydenta, http://www.rp.pl/artykul/272519-Nominacja-dla-Fotygi--na-prosbe-prezydenta-.html (dostęp: 11.03.2014).

Popowski, S. 2006. Minister Fotyga przyjmuje wyzwanie, http://archiwum.rp.pl/artykul/614966-Minister-Fotyga-przyjmuje-wyzwanie.html (dostęp: 9.10.2014).

Ruszel, M. 2013. Surowce energetyczne jako atrybut państwa w stosunkach międzynarodowych, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, E. Haliżak, M. Pietraś (red.), t. 2, Wydawnictwo Rambler, Warszawa.

Semka, P. 2011. Lech Kaczyński. Opowieść Arcypolska, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa.

Semka, P. 2007. Dyplomatyczny test Donalda Tuska, http://archiwum.rp.pl/artykul/730855-Dyplomatyczny-

test-Donalda-Tuska.html (dostęp: 11.03.2014).

Semka, P. 2007 a. Najlepszy dowód na unijną solidarność, http://archiwum.rp.pl/artykul/683286-Najlepszy-dowod-na-unijna-solidarnosc.html (dostęp: 11.03.2014).

Słojewska, A. 2007. Fotyga krytykuje Brukselę, http://archiwum.rp.pl/artykul/682115-Fotyga-krytykuje-Bruksele.html (dostęp: 11.03.2014).

Słojewska, A. 2007. Nowa polityka wobec Moskwy, http://archiwum.rp.pl/artykul/636622-Nowa-polityka

-wobec-Moskwy.html (dostęp: 11.03.2014).

Słojewska, A. 2007. Impas w rozmowach o polskim mięsie, http://archiwum.rp.pl/artykul/678277-Impas-w-rozmowach-o-polskim-miesie.html (dostęp: 11.03.2014).

Strużyk, J., Borowska, K. 2011. Anna Fotyga wraca do polityki, http://www.rp.pl/artykul/671943-Anna-Fotyga-wraca-do-polityki-.html?template=restricted (dostęp: 11.03.2014).

Szczyt jest naszym sukcesem, 2007, http://archiwum.rp.pl/artykul/694974-Szczyt-jest-naszym-sukcesem.

html (dostęp: 11.03.2014).

Szeleźniak, R. 2007. Turkmenistan/Kolejne inwestycje w sektorze energetycznym, http://www.psz.pl/162-wschod/turkmenistan-kolejne-inwestycje-w-sektorze-energetycznym (dostęp: 14.06.2015).

Świeboda, P. 2007. Jeszcze jeden koniec historii, http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,

,20070505RP-DGW,JE SZCZE_JE DEN _KONIE C_HISTORII,.html (dostęp: 27.03.2014).

Traktat Europejski: Propozycje zmian, 2007, http://europe-direct.lublin.pl/2007/144.php (dostęp: 11.03.2015).

Warto być Polakiem, 2010, Warszawa.

Warzecha, Ł. 2011. Lech Kaczyński. Ostatni Wywiad, Prószyński Media, Warszawa.

Wildstein, B. 2008. Interesy państwa na ołtarzu marketingu, http://archiwum.rp.pl/artykul/750303-Interesy-panstwa-na-oltarzu-marketingu.html (dostęp: 11.03.2014).

Wirtualnej Polsce musimy przeciwstawić rzeczywistą. Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, „Arcana” 2008, nr 3–4.

Wojas, J. 2009. Idea jagiellońska w XXI wieku, http://www.psz.pl/122-opinie/idea-jagiellonska-w-xxi-wieku (dostęp: 14.09.2014).

Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego na II Kongresie PiS, 2006, http://www.warszawa.pis.org.pl/article.php?id=4229&st=4 (dostęp: 8.08.2015).

Wywiad prezydenta Lecha Kaczyńskiego dla PAP z 24 I 2006 r. na tematy międzynarodowe, 2010, http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/wypowiedzi-prezydenta/wywiady-krajowe/rok-

/polska-agencja-prasowa-24-stycznia-2006-r-/ (dostęp: 19.03.2015).

Zalewski: Fotyga to dobra kandydatka na szefa MSZ, 2006, http://komentarz.pis.org.pl/article.php?id=4056 (dostęp: 17.05.2014).

Zaremba, P. 2010. O jednym takim…, Wydawnictwo Czarne i Białe, Warszawa.

Zyta Gilowska znów postraszyła dymisją, 2006, http://archiwum.rp.pl/artykul/620672-Zyta-Gilowska-znow-postraszyla-dymisja.html (dostęp: 10.06.2006).

Żurawski vel Grajewski, P. 2014. Prawda o traktacie lizbońskim, http://niezalezna.pl/50233-prawda-o-traktacie-lizbonskim (dostęp: 17.05.2014).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2017.24.2.297
Data publikacji: 2018-06-15 10:33:52
Data złożenia artykułu: 2016-01-30 14:59:50

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Marcin Piotr Fijołek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.