Recenzja: Tomasz Młynarski, Marcin Tarnawski, Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, ss. 230.

Michał Paszkowski

Słowa kluczowe


politologia; polityka energetyczna; surowce energetyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, Paris 2012.

International Energy Agency. Energy Policies of IEA Countries. European Union 2014 Review, Paris 2014.

International Energy Agency. Energy Supply Security. Emergency Response of IEA Countries 2014, Paris 2014.

Paszkowski, M. 2015. Specyfika badań politologicznych nad myślą polityczną w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa, „Humanities and Social Science”, vol. XX, nr 22 (2), s. 99–109.

Rychlicki, S., Stopa, J. 2013. Poszukiwania i wydobycie węglowodorów w Polsce – stan obecny i perspektywy, „Przemysł Naftowy w Polsce 2012/2013”, Kraków, s. 23, 25.

Strona internetowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.sejm.gov.pl, „Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego

oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw – druk 2149”.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2016.23.2.267
Data publikacji: 2017-07-17 13:08:34
Data złożenia artykułu: 2016-02-11 10:59:13


Statystyki


Widoczność abstraktów - 331
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 240

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Michał Paszkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.