Hard power versus soft power – zmiana polityki zagranicznej USA z ofensywnej na defensywną za rządów Baracka Obamy

Ewelina Waśko-Owsiejczuk

Streszczenie w języku polskim


Prezydencką kampanię wyborczą w 2008 r. zdominowały dwie kwestie – polityka zagraniczna i rosnący deficyt budżetowy. Zapowiedź Baracka Obamy o całkowitym odwrocie od agresywnej polityki poprzednika okazała się skuteczną taktyką, umożliwiającą mu wygranie wyborów prezydenckich. Od tej pory supermocarstwo zamiast siły militarnej miało wykorzystywać dialog i dyplomację. Odnowienie wizerunku USA na świecie wymagało od prezydenta Obamy odejścia od polityki zagranicznej opartej na hard power, samodzielnych, prewencyjnych i jednostronnych działaniach, na rzecz bliskiej współpracy z innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, Stany Zjednoczone Ameryki, Barack Obama, George W. Bush

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adams, R., David, B. 2011. Libya resolution: UN security council air strikes vote – as it happened. “The Guardian” 17.03.

Applebaum, A. 2009. The Russia Reset Button Doesn't Work. “The Washington Post” 24.03.

Baker, P. 2009. White House Scraps Bush’s Approach to Missile Shield. “International New York Times” 17.09.

Boyer, D., Dinan, S. 2014. Hands down, Obama is the worst president since WWII: poll. “The Washington Times” 02.07.

Burns, R. 2005. Pentagon Used White Phosphorous in Iraq. “The Washington Post” 16.11.

Cheney, D., Cheney, L. 2014. The Collapsing Obama Doctrine. “The Wall Street Journal” 17.06.

Coll, S. 2014. In Search of a Strategy. “The New Yorker” 08.09.

Creamer, R. 2014. Bush/Cheney Created Conditions That Led Directly to ISIL. „Huffington Post” 15.09, http://www.huffingtonpost.com/robert-creamer/bushcheney-created-condit_b_5820916.html (dostęp: 05.03.2016).

Crowley, M. 2014. This May Be the Real Obama Doctrine. “The Time” 28.05.

Defense Planning Guidance. 1992. Raport dostępny jest na stronie: National Security Archive, http://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb245/ (dostęp: 03.03.2016).

DeYoung, K. 2014. Senators unleash criticism of Obama administration over handling of war in Syria. “The Washington Post” 26.03.

Dziekan, M. 2014. W Iraku z demokracją kojarzy się chaos i śmierć. „Gazeta Pomorska” 05.07.

Erlanger, S., Schmitt, E. 2011. NATO Set to Take Full Command of Libyan Campaign. “International New York Times” 25.03.

Erlanger, S., Stolberg, S. 2009. Surprise Nobel for Obama Stirs Praise and Doubts. “International New York Times” 09.10.

Feeney, N. 2014. Obama Authorizes Air Strikes in Iraq to Help Retake Dam. “The Time” 17.08.

Frizell, S. 2014. Hillary Clinton Criticizes Obama on Syria Policy. “The Time” 10.08.

Garrison, J. 2005. Ameryka jako imperium. Przywódca świata czy bandycka potęga?, Von Borowiecky, Warszawa.

Gasztold, A. 2017. Strategie antyterrorystyczne USA i RFN po 11 września 2001 r. „Kwartalnik Naukowy OA P e-Politikon”, nr 21.

Hersh, S.M. 2004. Torture at Abu Ghraib. “The New Yorker” 10.05.

Hicks, J. 2014. Obama foreign policy sparks bipartisan criticism. “The Washington Post” 21.08.

Hooper, J., Black, I. 2003. Anger at Rumsfeld attack on ‘old Europe’. “The Guardian” 24.01.

Iiikoff, M. 2009. Obama’s Order Ends Bush-Era Interrogation Tactics. “Newsweek” 21.01.

Jones, J.M. 2011. Three in Four Americans Back Obama on Iraq Withdrawal. Gallup, http://www.gallup.com/poll/150497/three-four-americans-back-obama-iraq-withdrawal.aspx (dostęp: 17.03.2016).

Jones, J.M. 2013. Americans Oppose U.S. Military Involvement in Syria. Gallup, http://www.gallup.com/poll/162854/americans-oppose-military-involvement-syria.aspx (dostęp: 16.03.2016).

Jones, J.M. 2017. Obama Averages 47.9% Job Approval as President. Gallup, http://www.gallup.com/poll/202742/obama-averages-job-approval-president.aspx (dostęp: 06.09.2017).

Lizza, R. 2008. Battle Plans. How Obama won. “The New Yorker” 17.11.

Londoño, E. 2013. Study: Iraq, Afghan war costs to top $4 trillion. “The Washington Post” 28.03.

Marschall, C. 2008. Barack Obama czarnoskóry Kennedy, Studio Emka, Warszawa.

McElroy, D. 2013. Criticism grows as Barack Obama welcomes Syria deal as ‘important Step’. “The Telegraph” 15.09.

Memorandum to Congress on President Bush’s Order Establishing Military Tribunals. 2002. „American Civil Liberties Union”, www.aclu.org/technology-and-liberty/memorandum-congress-president-bushs-order-establishing-military-tribunals (dostęp: 06.03.2016).

Miller, L.B. 2014. The United States and the Arab spring. Now and then in the Middle East, [w:] I. Parmar, L.B. Miller, M. Ledwidge (red.), Obama and the World. New Directions in US Foreign Policy, Routledge, New York.

Millions join global anti-war protests. 2003. „BBC News”, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2765215.stm (dostęp: 04.03.2016).

Modrzejewska-Leśniewska, J. 2010. Afganistan, TRIO, Warszawa.

Myers, S.L. 2008. Bush Decides to Keep Guantánamo Open. “International New York Times” 20.10.

Nasr, V. 2013. The Dispensable Nation: American Foreign Policy in Retreat, Anchor, New York.

Nye, J.S. 2007. Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Obama security agenda urges ‘strategic patience,’ drawing criticism amid ISIS threat. 2015. „Fox News”, http://www.foxnews.com/politics/2015/02/07/obama-security-agenda-urges-strategic-patience-drawing-criticism/ (dostęp: 17.03.2016).

O’Hanlon, M.E. 2015. Feckless and Timid? Or Shrewd and Skillful? Obama’s Foreign Policy Assessed. „Newsweek” 25.05.

President Bush and Iraq Prime Minister Maliki Sign the Strategic Framework Agreement and Security Agreement. 2008. Office of the Press Secretary, http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/12/20081214-2.html (dostęp: 05.03.2016).

President Obama approval ratings, the economy and ISIS. 2015. „The Washington Post” 05.06.

President Signs Authorization for Use of Military Force bill. 2001. Office of the Press Secretary, http://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010918-10.html (dostęp: 02.03.2016).

Ramirez, L. 2014. Critics Question Obama Doctrine. „Voice of America”, http://www.voanews.com/content/critics-question-obama-doctrine/1915693.html (dostęp: 17.03.2016).

Remarks by the President in Address to the Nation on Libya. 2011. White House, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/28/remarks-president-address-nation-libya (dostęp: 15.03.2016).

Remarks by the President in Address to the Nation on Syria. 2013. White House, www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/09/10/remarks-president-address-nation-syria (dostęp: 16.03.2016).

Roach, K. 2011. The 9/11 Effect: Comparative Counter-Terrorism, Cambridge University Press, New York.

Roberts, D., Ackerman, S. 2014. Barack Obama authorises air strikes against Isis militants in Syria. “The Guardian” 11.09.

Roth, S. 2015. Rand Paul On Obama’s Foreign Policy: ‘What Kind Of Idiot Sends Four People To War. „Huffpost Politics”, http://www.huffingtonpost.com/entry/rand-paul-obamas-foreign-policy_56451fe7e4b045bf3dee865a (dostęp: 17.03.2016).

Saad, L. 2009. Americans Expect History to Judge Bush Worse Than Nixon. Gallup, http://www.gallup.com/poll/113806/americans-expect-history-judge-bush-worse-than-nixon.aspx (dostęp: 18.03.2016).

Separation Of Powers And Checks And Balances. Cornell Law School, www.law.cornell.edu/anncon/html/art1frag1_user.html (dostęp: 06.03.2016).

Shanker, T., D’Avolio, L. 2013. Former Defense Secretaries Criticize Obama on Syria. “International New York Times” 18.09.

Statement by His Excellency Mr. George W. Bush, President of the United States of America Address to the United Nations General Assembly. 2003, http://www.un.org/webcast/ga/58/statements/usaeng030923.htm (dostęp: 05.03.2016).

Status of Forces Agreement: Agreement Between the United States of America and Republic of Iraq on the Withdrawal of United States Forces from Iraq and the Organization of Their Activities during Their Temporary Presence in Iraq. 2008, http://www.state.gov/documents/organization/122074.pdf (dostęp: 04.03.2016).

Sullivan, S. 2013. Republicans criticize Obama on Syria. “The Washington Post” 16.06.

Szymborski, W. 2004. Doktryna Busha, Wers, Bydgoszcz.

Tanner, S. 2007. Wojny Bushów. Ojciec i syn jako zwierzchnicy sił zbrojnych, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

The National Security Strategy of the United States of America. 2002. White House, http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf (dostęp: 03.03.2016).

The National Security Strategy of The United States of America. 2006. White House, http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006/ (dostęp: 04.03.2016).

The National Security Strategy. 2010. White House, https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf (dostęp: 06.03.2016).

The National Security Strategy. 2015. White House, http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2015/02/2015.pdf (dostęp: 17.03.2016).

Tyler, P.E. 1992. U. S. Strategy Plan Calls for Insuring No Rivals Develop a One-Superpower World. „The New York Times” 08.03.

Vaïsse, J. 2010. Why Neoconservatism Still Matters. “Policy Paper”, No. 20.

Waśko-Owsiejczuk, E. 2014. Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001–2009, Avalon, Kraków.

Waśko-Owsiejczuk, E. 2015. Polityka administracji George’a W. Busha wobec Bliskiego Wschodu – o planach demokratyzacji i stabilizacji gospodarczej regionu. „Przegląd Politologiczny”, nr 2.

Waśko-Owsiejczuk, E. 2016a. Geostrategia Stanów Zjednoczonych w dobie „rewolucji łupkowej”. „Studia Polityczne”, nr 1 (41).

Waśko-Owsiejczuk, E. 2016b. Globalizacja tortur – o programie tajnych więzień CIA na świecie. „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 45.

Waśko-Owsiejczuk, E. 2016c. The American Military Strategy to Combat the ‘Islamic State’ in Iraq and Syria: Assumptions, Tactics and Effectiveness. “Polish Political Science Yearbook”, Vol. 45.

Waśko-Owsiejczuk, E. 2017. Wpływ polityki USA na powstanie „państwa” islamskiego. O spuściźnie prezydentury George’a W. Busha. „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, Vol. 53.

Włodkowska, A. 2010. Wykorzystanie hard i soft power przez Federację Rosyjską i Unię Europejską w regionie czarnomorskim, [w:] T. Kapuśniak (red.), Unia Europejska i Federacja Rosyjska wobec regionu Morza Czarnego. „Studia Wschodnie”, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.

Włodkowska-Bagan, A. 2012. Soft Power w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec państw „bliskiej zagranicy”. „Kwartalnik Naukowy OA P UW e-Politikon”, nr 3.

Woodward, B. 2014. Robert Gates, former defense secretary, offers harsh critique of Obama’s leadership in ‘Duty’. “The Washington Post” 07.01.

Zaborowski, M. 2013. Obama – pragmatyczny idealista. Wstęp do wydania polskiego, [w:] M.S. Indyk, K.G. Lieberthal, M.E. O’Hanlon (red.), Zmieniając historię. Polityka zagraniczna Baracka Obamy, PISM, Warszawa.

Zając, J. 2008. Koncepcja bezpieczeństwa USA, [w:] R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Zięba, R. 2014. Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego. „Stosunki Międzynarodowe”, nr 2, t. 50.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2017.24.2.29
Data publikacji: 2018-06-15 10:33:36
Data złożenia artykułu: 2016-04-17 06:18:36


Statystyki

Widoczność abstraktów - 348
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 61

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Ewelina Waśko-Owsiejczuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.