Od miejskiego aktywizmu do miejskich ruchów społecznych

Paweł Kubicki

Streszczenie w języku polskim


Abstrakt: W artykule przeanalizowano proces tworzenia miejskich ruchów społecznych w Polsce. W pierwszej części autor przedstawił krótki historyczny rys kształtowania się europejskich miejskich ruchów społecznych oraz zmiany strukturalne, jakim są one obecnie poddawane. Drugą część poświęcono specyfice miejskiego aktywizmu w Polsce. Autor przeanalizował procesy, w których ramach rozproszony miejski aktywizm skutkiem wewnętrznej integracji ewaluował w kierunku miejskiego ruchu społecznego, reprezentowanego między innymi przez takie organizacje, jak Kongres Ruchów Miejskich czy koalicja wyborcza Porozumienie Ruchów Miejskich.


Słowa kluczowe


ruchy społeczne, ruchy miejskie, miasto, miejskość, Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beck, U. 2002. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Benjamin, W. 2005. Pasaże, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Buechler, S.M. 2008. Teorie nowych ruchów społecznych. Dynamika życia społecznego, [w:] Współczesne koncepcje ruchów społecznych, K. Gorlach, P. Mooney (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Castells, M. 2013. Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Castells, M. 2007. Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Castells, M. 1983. The City and the Grassroots: A Cross-cultural Theory of Urban Social Movements, University of California Press, Berkeley. Della Porta, D., Diani, M. 2009. Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Gądecki, J., Kubicki, P. 2014. Polityki miejskie, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ”, nr 27.

Harvey, D. 2012. Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Wydawnictwo Bęc Zmiana, Warszawa.

Erbel, J. 2014. Ruchy miejskie jako nowa forma zaangażowania społecznego, „Władza Sądzenia. Rozważania o kulturze politycznej”, nr 4, dostępny na: www.wladzasadzenia.pl

Lefebvre, H. 2012. Prawo do miasta, „Praktyka Teoretyczna”, nr 5.

Kowalewski, M. 2016. Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast, Wydawnictwo Nomos, Kraków.

Kubicki, P. 2016. Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania, Wydawnictwo Nomos, Kraków.

Kubicki, P. 2013. Polskie ruchy miejskie in statu nascendi, [w:] Partycypacja obywatelska – decyzje bliższe ludziom, A. Maszkowska, K. Sztop-Rutkowska (red.), Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, Białystok.

Kubicki, P. 2011. Nowi mieszczanie – nowi aktorzy na miejskiej scenie, „Przegląd Socjologiczny”, t. LX/2–3.

Mergler, L. 2015. Co nam po IV Kongresie Ruchów Miejskich, http://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto-2/co-nam-po-iv-kongresie-ruchow-miejskich/ (dostęp: 03.11.2015).

Mergler, L., Pobłocki, K., Wudarski, M. 2013. Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu, Res Publica Nowa, Warszawa.

Pluciński, P. 2015. Im lepiej, tym gorzej albo widmo kryzysu miejskich ruchów społecznych?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, r. LXXVII, z. 1.DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.23.

Pluciński, P. 2014. „Miasto to nie firma!” Dylematy i tożsamość polityczna miejskich ruchów społecznych we współczesnej Polsce, „Przegląd Socjologiczny”, t. LXIII/1.

Sassen, S. 2007. Globalizacja. Esej o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Sennett, R. 2009. Upadek człowieka publicznego, Wydawnictwo Muza, Warszawa.

Sztompka, P. 2005. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Touraine, A. 2011. Myśleć inaczej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Taylor, C. 2001. Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości nowoczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2017.24.2.173
Data publikacji: 2018-06-15 10:33:45
Data złożenia artykułu: 2016-05-09 10:27:13


Statystyki


Widoczność abstraktów - 924
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1922

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Paweł Kubicki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.