Komunikowanie polityczne Konferencji Episkopatu Polski po zakończonych wyborach prezydenckich 2015 r. Priming i framing – analiza tygodników opinii „Newsweek Polska” i „Polityka”

Rafał Leśniczak

Streszczenie w języku polskim


Zagadnienia podjęte w tekście mają zasadniczo swoje odniesienie do nauk o polityce oraz nauk o mediach. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób polskie tygodniki opinii „Newsweek Polska” i „Polityka” wykorzystały funkcję pozycjonowania i ramowania w przekazach na temat komunikowania politycznego Konferencji Episkopatu Polski (KEP) w okresie od wyboru Andrzeja Dudy na urząd prezydenta Rzeczypospolitej do czasu jego zaprzysiężenia. Podjęte badanie jest analizą praktycznego zastosowania koncepcji priming i framing w komunikowaniu politycznym Kościoła hierarchicznego w Polsce. W tekście przywołano komunikaty instytucjonalne KEP wyrażające zaangażowanie polityczne biskupów oraz echa prasowe tychże komunikatów. Autor posłużył się: metodą ilościową, metodą analizy zawartości oraz metodą analizy decyzyjnej. Dokonał szczegółowej analizy łącznie 20 tekstów prasowych, które spełniły przyjęte kryteria metodologiczne. Artykuł ukazuje istotną rolę, jaką odgrywają media w procesach komunikowania politycznego. Podjęte badania jakościowe, na podstawie koncepcji ram interpretacyjnych, pomogły we właściwej hermeneutyce otrzymanych wyników empirycznych. Autor nie pominął również badań ilościowych. Biskupi polscy zostali zaprezentowani jako podmiot polityczny. Przekazy instytucjonalne KEP są zgodne z katolicką nauką społeczną dotyczącą zaangażowania Kościoła w politykę, z kolei tygodniki opinii komunikowanie polityczne KEP ukazały jako wykraczające poza ramy Magisterium Kościoła.


Słowa kluczowe


priming, framing, komunikowanie polityczne, prezydent, Kościół katolicki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendt, H. 2007. Polityka jako obietnica, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Baczyński, J. 2015. Po drugiej, przed trzecią, „Polityka” 27–31.05.

Blok, Z. 2009. O polityczności, polityce i politologii, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Crick, B. 2004. W obronie polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Davis, C.S., Dollard, N., Vergon, K. 2009. The Role of Communication in Child-Parent-Provider Interaction in a Children’s Mental Health System of Care, [w:] Parents and Children Communicating with Society. Managing Relationship Outside of Home, T.J. Socha, G.H. Stamp (red.), Routledge, New York.

Dlaczego sprzeciw wobec uchwalonej przez Sejm w dniu 25 czerwca 2015 r. ustawy o leczeniu niepłodności, w sposób liberalny legalizującej zapłodnienie in vitro, 9.07.2015, http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6735.1,quot_Dlaczego_sprzeciw_wobec_uchwalonej_przez_Sejm_w_dniu_25_czerwca_2015_r_ustawy_o_leczeniu_nieplodnosci_w_sposob_liberalny_legalizujacej_zaplodnienie_in_vitro_quot.html (dostęp: 21.05.2016).

Hartman, J. 2015. Widok z tronu, „Polityka” 5–11.08.

Heywood, A. 2009. Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hładkiewicz, W., Potocki, R. 2010. Świat i istota polityki – refleksja premodernistyczna, [w:] Interpretacje polityki. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin,

R. Bäcker, W. Hładkiewicz, A. Małkiewicz, R. Potocki (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Homilia Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka wygłoszona podczas Mszy świętej w dniu zaprzysiężenia prezydenta RP Andrzeja Dudy, 6.08.2015, http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6774.1,Homilia_ Prymasa_Polski_abp_Wojciecha_Polaka_wygloszona_podczas_Mszy_Swietej_w_dniu_zaprzysiezenia_Prezydenta_RP_Andrzeja_Dudy.html (dostęp: 21.05.2016).

Jakubowski, W., Solarczyk, M. 2002. Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego: wybrane zagadnienia instytucjonalne, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa.

Janicki, M., Władyka, W. 2015a. Co zmienia Duda, „Polityka” 27–31.05.

Janicki, M. Władyka, W. 2015b. Duda Day, „Polityka” 5–11.08.

Kendall, D. 2011. Framing class. Media Representations of Wealth and Poverty in America, Rowman & Littlefield, Lanham. Kodeks Prawa Kanonicznego 1983.

Komunikat Prezydium KEP po ogłoszeniu wyników głosowania w Senacie ws. ustawy dotyczącej procedury „in vitro”, 10.07.2015, http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6740.1,Komunikat_Prezydium_KEP_po_ogloszeniu_wynikow_glosowania_w_Senacie_ws_ustawy_dotyczacej_procedury_in_vitro_quot.html (dostęp: 21.05.2016).

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy dotyczącej procedury „in vitro”, 22.07.2015, http://episkopat.pl/dokumenty/6757.1,Komunikat_Prezydium_Konferencji_Episkopatu_Polski_po_podpisaniu_przez_Prezydenta_RP_ustawy_dotyczacej_procedury_in_vitro.html (dostęp: 21.05.2016).

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w kontekście ustawy „o leczeniu niepłodności” z dnia 25 czerwca 2015 r., 7.07.2015, http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6732.1,Komunikat_Prezydium_

Konferencji_Episkopatu_Polski_w_kontekscie_ustawy_quot_o_leczeniu_nieplodnosci_quot_z_dnia_25_czerwca_2015_r.html (dostęp: 21.05.2016).

Komunikat z 369. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 10.06.2015, http://episkopat.pl/dokumenty/komunikaty_zp_kep/6683.1,Komunikat_z_369_zebrania_plenarnego_Konferencji_Episkopatu_Polski.html (dostęp: 21.05.2016).

Laska, A., Nocoń, J. 2010. Teoria polityki. Wprowadzenie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa.

Lis, T. 2015a. Bardzo chciałbym się mylić, ale…, „Newsweek Polska” 3–9.08.

Lis, T. 2015b. Idzie nowe, „Newsweek Polska” 15–21.06.

Lis, T. 2015c. Niezłomni, „Newsweek Polska” 20–26.07.

Lis, T. 2015d. Okolice baldachimu, „Newsweek Polska” 27.07.–2.08.

List gratulacyjny Prezydium KEP do Prezydenta Andrzeja Dudy, 25.05.2015, http://episkopat.pl/dokumenty/6654.1,List_gratulacyjny_Prezydium_KEP_do_Prezydenta_Andrzeja_Dudy.html (dostęp: 21.05.2016).

List Przewodniczącego KEP do Prezydenta RP, 17.07.2015, http://episkopat.pl/dokumenty/korespondencja_kep/6749.1,List_Przewodniczacego_KEP_do_Prezydenta_RP.html (dostęp: 21.05.2016).

Maliszewski, N. 2015. Nadmierne zaangażowanie hierarchów Kościoła w politykę?, http://tajnikipolityki.pl/nadmierne-zaangazowanie-hierarchow-kosciola-w-polityke/ (dostęp: 21.05.2016).

Mazur, K. 2011. Zabiliśmy proroka. Jak odrzuciliśmy nauczanie Jana Pawła II, „Pressje. Teka XXIV Klubu Jagiellońskiego”, http://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_40.pdf (dostęp: 21.05.2016).

Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, 24.11.2002, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20021124_politica_pl.html (dostęp: 21.05.2016).

Odpowiedź Przewodniczącego KEP na list Prezydenta RP z dnia 22 lipca 2015 r., 27.07.2015, http://episkopat.pl/dokumenty/6764.1,Odpowiedz_Przewodniczacego_KEP_na_list_Prezydenta_RP_z_dnia_22_lipca_2015r.html (dostęp: 21.05.2016).

Oświadczenie KEP po głosowaniu Sejmu RP nad rządowym projektem ustawy „o leczeniu niepłodności”, 25.06.2015, http://episkopat.pl/dokumenty/6707.1,Oswiadczenie_KEP_po_glosowaniu_Sejmu_RP_nad_rzadowym_projektem_ustawy_quot_o_leczeniu_nieplodnosci_quot.html (dostęp: 21.05.2016).

Oświadczenie w sprawie konsekwencji na płaszczyźnie sakramentalnej, wynikających z głosowania i podpisania ustawy dotyczącej procedury in vitro, 3.08.2015, http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6767.1,Oswiadczenie_w_sprawie_konsekwencji_na_plaszczyznie_sakramentalnej_wynikajacych_z_glosowania_i_podpisania_ustawy_dotyczacej_procedury_in_vitro.html (dostęp: 21.05.2016).

Oświadczenie Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w sprawie uchwalenia dnia 25 czerwca 2015 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o leczeniu niepłodności,

06.2015, http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6709.1,Oswiadczenie_Zespolu_Ekspertow_ds_Bioetycznych_Konferencji_Episkopatu_Polski_w_sprawie_uchwalenia_dnia_25_czerwca_2015_roku_przez_Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej_ustawy_o_leczeniu_nieplodnosci.html (dostęp: 21.05.2016).

Paradowska, J. 2015a. Czerwiec miesiącem trzeźwości, „Polityka” 10–16.06.

Paradowska, J. 2015b. Nie pomodlą się za Komorowskiego, „Polityka” 29.07.–4.08.

Paradowska, J. 2015c. Polityka na opak wywrócona, „Polityka” 5–11.08.

Paradowska, J. 2015d. W jakim kraju żyjemy?, „Polityka” 15–21.07.

Paradowska, J., Baczyński, J. 2015. Prawdzie trzeba pomagać (wywiad z B. Komorowskim), „Polityka” 1–7.07.

Passent, D. 2015. Cud nad urną, „Polityka” 10–16.06.

Pawlicka, A. 2015a. Byle być razem, „Newsweek Polska” 25–31.05.

Pawlicka, A. 2015b. Fatalne zauroczenie, „Newsweek Polska” 20–26.07.

Pawlicka, A. 2015c. Słowa jak świszczące kamienie (wywiad z ks. K. Sową), „Newsweek Polska” 3.08.–9.08.

Piontek, D. 2011. Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Podgórska, J., Szostkiewicz, A. 2015. Wygaszanie świeckości, „Polityka” 12–18.08.

Przesmycki, P. 2012. Polityka – etyka – Kościół. Wzajemność relacji w świetle tekstów Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, vol. 15, http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2012/2012_przesmycki_297_311.pdf (dostęp: 21.05.2016).

Reroń, T. 2002. Polityka, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, M. Chmielewski (red.), Wydawnictwo „M”, Lublin–Kraków.

Sekretarz Generalny KEP ws. in vitro, 10.07.2015, http://episkopat.pl/dokumenty/6737.1,Sekretarz_Generalny_KEP_ws_in_vitro.html (dostęp: 21.05.2016).

Skarżyńska, K. 2005. Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Sozańska, D. 2009. Konkurenci czy partnerzy? Chrześcijańska demokracja i Kościół katolicki po 1989 roku, [w:] Zrozumieć współczesność, G. Babiński, M. Kapiszewska (red.), Oficyna Wydawnicza AF M, Kraków.

Statut Konferencji Episkopatu Polski, 7.10.2009, http://old.episkopat.pl/episkopat/statut/4463.1,Statut_Konferencji_Episkopatu_Polski.html (dostęp: 14.02.2017).

Tym, S. 2015a. Na drabinie, „Polityka” 5–11.08.

Tym, S. 2015b. Zalewajka, „Polityka” 15–21.07.

Wstęp abp. Stanisława Gądeckiego do Mszy świętej o błogosławieństwo dla nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 6.08.2015, http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6771.1,Wstep_abp_Stanislawa_

Gadeckiego_do_Mszy_swietej_o_blogoslawienstwo_dla_nowego_Prezydenta_Rzeczpospolitej_ Polskiej.html (dostęp: 21.05.2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2017.24.2.257
Data publikacji: 2018-06-15 10:33:50
Data złożenia artykułu: 2016-05-21 20:46:31

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Rafał Leśniczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.