Zacieranie granic i rozmywanie znaczeń jako jedna z tendencji współczesnych przemian cywilizacyjnych

Ewa Polak

Streszczenie w języku polskim


Celem przeprowadzonej analizy jest próba identyfikacji i zdefiniowania kierunków współczesnych przemian kulturowych, ich istoty, przyczyn i konsekwencji oraz konfliktów powstałych na tle przedstawionych procesów. Konflikty te dotyczą zarówno styku różnych kultur, jak i odmiennych postaw wobec coraz szybszego tempa zmian i ich kierunków w ramach jednego kręgu społeczno-kulturowego.

Struktura pracy obejmuje wstęp, sześć rozdziałów i zakończenie.

W rozwiązaniu problemu badawczego przyjęto następujące metody i techniki badawcze: analizę literatury przedmiotu i doniesień prasowych, metodę wzorca oraz obserwację bezpośrednią i pośrednią. Kwerenda literatury przedmiotu umożliwiła konfrontację własnych przemyśleń i obserwacji z dotychczasowymi ustaleniami badawczymi. Wykorzystano również metodę polegającą na syntetyzowaniu rozproszonych informacji i obserwacji oraz formułowaniu na tej podstawie określonych wniosków opartych na zasadach analizy logicznej i dedukcji.


Słowa kluczowe


zacieranie granic, rozmywanie znaczeń, przemiany cywilizacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman, Z. 2006. Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.

Bell, D. 2000. The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, Harvard University Press, New York.

Fulbeck, K., Spickard, P., Lennon, S. 2006. Part Asian, 100% Hapa, Chronicle Books, San Francisco.

Heywood, A. 2013. Politologia, B. Maliszewska (tłum.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jamieson, K.H. 1992. Dirty Politics. Deception, Distraction and Democracy, Oxford University Press, Oxford.

Kapuściński, R. 2004. Autoportret reportera, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.

Klawitter, N. 2006. Psy propagandy zawsze do usług, „Forum”, nr 32/33.

Kontrola jak nigdy. Rozmowa z G. Agambenem, 2006, „Forum”, nr 13.

Lipset, M., Rokkan, S. 1967. Party Systems and Voter Alignments, Cross-National Perspective, Free Press, New York.

Nie kocham Kasandry. Rozmowa z B. Barberem, 2006, „Forum”, nr 43/44.

Orwell, G. 1988. Rok 1984, T. Mirkowicz (tłum.), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Palumbo, P. 2008. Brudne ręce Włoch, „Wprost”, 10.02.

Perger, W.A. 2007. Piraci demokracji, „Die Zeit” 4.10, za: „Forum”, nr 42.

Polak, E. 2009. Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Polak, E., Polak, W. 2013. Ekonomizacja nierynkowych dziedzin życia i jej konsekwencje, „Contemporary Economy”, nr 4 (1), s. 11–20.

Polak, E. 2012. Niby-rzeczywistość i warunki osiągnięcia w niej sukcesu, „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, nr 1–4 (72–75), s. 182–202.

Scott, J. 2006. Władza, S. Królak (tłum.), Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Sztumski, W. 2015. Granica między sacrum a profanum, http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2341:granica-midzy-sacrum-a-profanum&catid=288&Itemid=30 (dostęp: 1.03.2017).

Żakowski, J. 2014. Wielkie kłamstwa. Rozmowa z Z. Baumanem, „Niezbędnik Inteligenta” (dodatek do „Polityki”), 21.12.

Żakowski, J. 2006. Pochwała namiętnej różnicy. Rozmowa z Ch. Mouffe, „Niezbędnik Inteligenta” (dodatek do „Polityki”), 18.06.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2018.25.1.25
Data publikacji: 2018-08-29 07:49:43
Data złożenia artykułu: 2017-07-11 00:12:03


Statystyki

Widoczność abstraktów - 185
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 14

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Ewa Polak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.