Finansowanie partii politycznych na Ukrainie w okresie niepodległości

Paweł Pietnoczka

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przybliżenie rozwiązań prawnych w zakresie finansowania partii politycznych obowiązujących na Ukrainie w okresie niepodległości. Analizie poddano m.in.: przepisy Ustawy o zrzeszaniu się obywateli z 1992 r., Ustawy o partiach politycznych na Ukrainie z 2001 r., Ustawy o wniesieniu zmian do niektórych aktów normatywnych Ukrainy w związku z wprowadzeniem państwowego finansowania partii politycznych na Ukrainie z 2003 r., Ustawy o wniesieniu zmian do niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy w zakresie zapobiegania i przeciwdziałaniu politycznej korupcji z 2015 r., a także normy prawne zawarte w ordynacjach wyborów parlamentarnych.

Artykuł podzielono na cztery główne części: finansowanie partii politycznych w uwarunkowaniach ustawy o zrzeszaniu się obywateli i ustawy o partiach politycznych, finansowanie kampanii wyborczej w świetle ordynacji wyborów parlamentarnych, zmiany wprowadzone w zakresie finansowania partii politycznych po Euromajdanie oraz stosunek społeczeństwa wobec finansowania partii politycznych.


Słowa kluczowe


finansowanie partii politycznych, Ukraina, ustawa, ordynacja wyborcza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baluk, W. 2006. Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987–2004), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.

Chmaj, M. 2006. Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porównawcze, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.

Chmaj, M., Sokół, W., Żmigrodzki, W. 1999. Teoria partii politycznych, Wydawnictwo „Morpol”, Lublin.

Chto, na Waszu dumku, powynen finansuwaty dijalnist` partij? 2015. Centr Razumkowa, http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1091 (dostęp: 21.03.2017).

Czy pidtrymujete Wy finansuwannia partij z derżawnoho bjudżetu? 2015. Centr Razumkowa, http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1084 (dostęp: 21.03.2017).

Grylak, B., Żmigrodzki, M. 2008. Status prawny partii politycznych w Polsce, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Herbut, R. 1999. Finansowanie partii politycznych, [w:] Encyklopedia politologii, A. A ntoszewski, R. Herbut (red.), t. 3, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków.

Jakoju miroju Wy dowiriajete partijam? 2015, Centr Razumkowa http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1086 (dostęp: 21.03.2017).

Kafars`kyj, W. 2008. Polityczni partiji Ukrajiny: konstytucijno-prawowe rehuluwannia orhanizaciji ta dijalnosti, Łohos, Kyjiw.

Kononczuk, S. 2017. Derżawne finansuwannia partij: widkładena realnist`, http://old.electioninfo.org.ua/index.php?i=1730 (dostęp: 5.05.2017).

NAZK rozdiłyło 391 miljon miż partijamy. 2016 «Ukrajins`ka prawda» 31.8., http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/31/7119232/ (dostęp: 19.06.2017).

Pietnoczka, P. 2014. Partie polityczne w niepodległej Ukrainie, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.

Poimenne hołosuwannia pro proekt Zakonu pro wnesennia zmin do dejakych zakonodawczych aktiw Ukrajiny szczodo zapobihannia i protydiji politycznij korupciji (№2123а) – u druhomu czytanni ta w ciłomu 08.10.2015 17:15. 2015. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4044

(dostęp: 18.05.2017).

Pojasniuwalna zapyska do proektu Zakonu Ukrajiny «Pro wnesennia zmin do dejakych zakonodawczych aktiw Ukrajiny szczodo zapobihannia i protydiji politycznij korupciji». 2015. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55653 (dostęp: 8.05.2017).

Proekt Zakonu 18.06.2015, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55653 (dostęp: 8.05.2017).

Salij, I. 2016. «Narodnyj front» i «Samopomicz» ne wstyhły oswojity 6 miljoniw iz derżbjudżetu, «Ukrajins`ka prawda» 28.12., http://www.pravda.com.ua/news/2016/12/28/7131155/ (dostęp: 19.06.2017).

Sydorczyk, О. 2015. Sstawłennia hromadian do partij i dżereł jichnioho finansuwannia, «Hromads`ka dumka. Informacijno-analityczne wydannia», nr 6 (29).

Szweda, J. 2010. Finansuwannia wyborczoji kampaniji, [w:] Partiji ta wybory: encykłopedycznyj słownyk, Wydawnyczyj centr LNR imeni Iwana Franka, Lwiw.

Umland, А., Kosmel, М. 2016. Derżawne finansuwannia politycznych partij: dołenosna reforma czy polityczna kosmetyka, «Dzerkało tyżnia. Ukrajina» 10.09., http://gazeta.dt.ua/internal/derzhavne-finansuvannya-politichnih-partiy-dolenosna-reforma-chi-politichna-kosmetika-_.html (dostęp: 23.03.2017).

WR zaprowadyła derżawne finansuwannia partij i jichniu zwitnist`. 2015 «Ukrajins`ka prawda» 8.10, http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/8/7084187/ (dostęp: 20.05.2017).

Zakon Ukrajiny pro objednannia hromadian. 1992, [w:] WWR, № 34, st. 504.

Zakon Ukrajiny pro polityczni partiji v Ukrajini. 2001a, [w:] WWR, № 23, st. 118.

Zakon Ukrajiny pro wnesennia dejakych zakonodawczych aktiw Ukrajiny szczodo dijalnosti Ministerstwa justyciji Ukrajiny, Ministerstwa kultury Ukrajiny, inszych centralnych orhaniw vykonawczoji włady, dijalnist` jakych spriamowujetsia ta koordynujetsia czerez widpowidnych ministriw, a takoż Derżawnoho kosmicznoho ahentstwa Ukrajiny. 2012 [w:] WWR, № 5, st. 62.

Zakon Ukrajiny pro wnesennia zmin do dejakych zakonodawczych aktiw Ukrajiny u zwiazku iz zaprowadżenniam derżawnoho finansuwannia politycznych partij w Ukrajini wid 27 łystopada 2003 roku. 2004, [w:] WWR, № 15, st. 218.

Zakon Ukrajiny pro wnesennia zmin do dejakych zakonodawczych aktiw Ukrajiny szczodo zapobihannia i protydiji politycznij korupciji. 2015, [w:] WWR, № 49-50, st. 449.

Zakon Ukrajiny pro wybory narodnych deputatiw Ukrajiny. 1993, [w:] WWR, № 48, st. 455.

Zakon Ukrajiny pro wybory narodnych deputatiw Ukrajiny. 1997, [w:] WWR, № 43, st. 280.

Zakon Ukrajiny pro wybory narodnych deputatiw Ukrajiny. 2001b, [w:] WWR, № 51–52, st. 265.

Zakon Ukrajiny pro wybory narodnych deputatiw Ukrajiny. 2004, [w:] WWR, № 27–28, st. 366.

Zakon Ukrajiny pro wybory narodnych deputatiw Ukrajiny. 2011, [w:] WWR, № 10–11, st. 73.

Zaraz ja nazywatymu okremi socialni instytuciji. Jakoju miroju Wy jim dowiriajete? 2015. http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1030 (dostęp: 22.3.2017).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2018.25.1.119
Data publikacji: 2018-08-29 07:49:50
Data złożenia artykułu: 2017-09-12 16:30:56

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Paweł Pietnoczka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.