Direct Democracy and Its Tools in the Face of Use of New Technologies

Magdalena Musiał-Karg

Streszczenie w języku polskim


Given the dynamic development of the new media, in particular the Internet, the social, economic and cultural fields of modern life are undergoing changes as well as many others. New technologies have also had an impact on political and civil activities. Direct democracy and its tools are subjects of changes resulting from development of new technologies. The consequence of ICT impact on direct democracy is appearing a notion "electronic (or digital) direct democracy". The electronic form of direct governance has ICT-based tools of exercising power that are or can be used by citizens as an instrument for co-participating in shaping political life and decisions. These considerations aim to answer the question of how the use of the Internet can influence modern democracy, in particular the direct form of governance. The author intends to answer the following research questions: how are the instruments of direct democracy, such as referenda, popular initiative and popular assembly (and, by this token, direct democracy) changing (or how they might change) following the application of the Internet or other ICTs? What opportunities and threats might ICTs employed in direct democracy bring for democracy, authorities and society? 


Słowa kluczowe


electronic direct democracy; e-referendum; e-voting; e-initiative

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Antonie, P., Zucchini G., Internetowe pamiętniki wysokich rangą polityków? Nie liczmy na to! transl. A. Gruszczyńska, www.cafebabel.eu/pl (access: 15.04.2015).

Banaszak, B., Preisner A. 1997. Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Barber, B. 1984. Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age, University of California Press, Berkley-London.

Bartyzel, J. 2002. Demokracja, Radom.

Gawin, D. 2003. Społeczeństwo obywatelskie w procesie globalizacji [in:] Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec trendów globalizacyjnych, R. Piekarski, M. Graban (eds.), Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Grodzka D. 2009, E demokracja, “Infos. Zagadnienia społeczno gospodarcze”, Biuro Analiz Sejmowych no. 14(61)/16 lipca 2009.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. [Official Journal] 1997, no. 78 item 483.

Ladner, A. 2002, Size and direct democracy at the local level: the case of Switzerland, “Environment and Planning. Government and Policy”, no. 20.

Ladner, A., Felder, G., Schäder, L. 2008. From e-voting to smart-voting – e-Tools in and for elections and direct democracy in Switzerland, Working Paper de I’IDHEAP no. 4.

London, S. 1995. Teledemocracy vs. Deliberative Democracy? A Comparative Look at Two Models of Public Talk, “Journal of Interpersonal Computing and Technology”, vol. 3, no. 2.

Marczewska-Rytko M. 2010. Idea demokracji bezpośredniej od okresu antycznego do czasów Internetu i globalizacji, [in:] Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, M. Marczewska-Rytko, A.K. Piasecki (eds.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Masłyk, T. 2007. Aktywność obywatelska w społeczeństwie informacyjnym. Perspektywa socjologiczna, doctoral dissertation, Katowice.

McCullagh, K. 2003. E-democracy: potential for Political Revolution?, “International Journal of Law and Information Technology”, vol. 11 (2).

Miserez, M.-A. 2016. Direct democracy enters digital age, http://www.swissinfo.ch/eng/directdemocracy/internet-canvassing_direct-democracy-enters-digital-age/42154122 (access: 15.06.2017).

Musiał-Karg, M. 2012. Electronic democracy and its organization - a revolution or a modernization? The example of e-voting, “Politbook”, no. 2.

Musiał-Karg, M. 2010. Głosowanie elektroniczne – nowe wyzwanie dla demokracji?, ”Przegląd Politologiczny” no. 4.

Musiał-Karg, M. 2013. Cisza wyborcza w dobie Internetu, ”Przegląd Sejmowy”, no. 3.

Nolen, P. 2011. Electronic Direct Democracy, http://participedia.net/en/methods/electronic-direct-democracy, (access: 15.06.2017).

Norris, P. 2000. The Theories of Digital Democracy, http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/digitalch5.pdf (access: 15.06.2017).

Novak, M. 2001. Duch demokratycznego kapitalizmu, Wydawnictwo W Drodze, Poznań.

Nowina-Konopka, M., Elektroniczna urna, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12066058070.pdf, (access: 15.06.2017).

Ogden, M. R. 1994. Politics in a Parallel Universe. Is there a future for Cyberdemocracy?, “Futures”, vol. 26, no. 7.

Poster, M. 1995. Cyberdemocracy: Internet and the Public Sphere, University of California, Irvine 1995, http://faculty.humanities.uci.edu/poster/writings/democ.html (access: 27.07.2017).

Snider, J. H. 1994. Democracy On-Line, “The Futurist”, September/October, http://www.jhsnider.net/MyWritings/94--TheFuturist--DemocracyOnline.pdf (access: 19.07.2016).

Stanowisko Stowarzyszenia Internet Society Poland w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 10 stycznia 2007 roku (uchwała Zarządu ISOC Polska nr 2/2007), 11.01.2007, Internet Society Poland, http://www.isoc.org.pl/200701/wybory (access: 27.07.2017).

Swan, Th. 2015.Would you like a Digital Direct Democracy?, 2015, https://hubpages.com/politics/Would-you-like-a-Digital-Direct-Democracy (access: 15.06.2017).

Świętojański, S. 1990. Wolność czy demokratyzacja?, “Słowo Narodowe”, no. 4.

Pennock, J. R. 1979. Democratic Political Theory, Princeton University Press, Princeton.

Powell, Jr, G. B. 1982. Contemporary democracies. Participation, Stability, and Violence, Harvard University Press, Cambridge.

Van Dijk, J.A.G.M. 2012. Digital Democracy: Vision and Reality, [in:] Public Administration in the Information Age: Revisited, eds. I. Th.M. Snellen, M. Thaens, W.B.H.J. van de Donk, IOS Press, Amsterdam-Berlin-Tokio-Washington D.C.

Verfassung des Kantons Appetnzell Ausserrhoden, vom 30. April 1995, http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/131.224.1.de.pdf (access: 12.07.2017).

Verfassung des Kantons Unterwalden ob dem Wald vom 19. Mai 1968, http://www.admin.ch/ch/d/sr/131_216_1/index.html (access: 12.07.201).

Wimmer, P. 2004. Elektroniczna demokracja, http://www.ucze.pl/InternetDemocracy.htm, (access: 12.07.2017).

Zbieranek, J. 2005. W stronę reformy procedur głosowania w Polsce, “Analizy i Opinie” no. 52.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2017.24.1.83
Data publikacji: 2018-06-07 12:09:56
Data złożenia artykułu: 2017-09-20 21:50:48


Statystyki

Widoczność abstraktów - 153
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 24

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Magdalena Musiał-Karg

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.