Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Muzyka polityczna: komunikowanie, kontestowanie, mobilizowanie”, Lublin 14 czerwca 2018 roku

Aneta Dawidowicz

Streszczenie w języku polskim


W dniu 14 czerwca 2018 r. na Wydziale Politologii UMCS odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Muzyka polityczna: komunikowanie, kontestowanie, mobilizowanie”, którą zorganizowali: Zakład Myśli Politycznej Wydziału Politologii UMCS, Zakład Systemów Politycznych Wydziału Politologii UMCS, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Patronat medialny objęły lokalne stacje radiowe i akademickie, między innymi: Radio Świdnik, Telewizja Akademicka TV UMCS, Radio Centrum.


Słowa kluczowe


muzyka polityczna, system polityczny, demokracja, legitymizacja władzy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beylin, P. (1975), O muzyce i wokół muzyki. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Beylin, P. (1966), Socjologia jako narzędzie krytyki. [w:] E. Dziębowska, (red.), Krytycy przy okrągłym stole, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Cook, N. (2000), Muzyka. Bardzo krótkie wprowadzenie. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Filipiak, G. (1997), Perspektywy socjologicznych badań muzyki. Poznań: Wyd. Nakom.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2019.26.1.189-191
Data publikacji: 2019-06-30 21:44:15
Data złożenia artykułu: 2018-10-14 10:52:35


Statystyki

Widoczność abstraktów - 335
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 81

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Aneta Dawidowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.