Vol 20, No 1 (2013)

Spis treści

Articles

Bogdan Ştefanachi
7
Ivan Ivanović
19
Katarzyna Marzęda-Młynarska
33
Justyna Misiągiewicz
51
Bartosz Bojarczyk
69
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
87
Maria Marczewska-Rytko
103
Roxana Alexandra Costinescu
117
Christine Lienau
125
Marcin Pomarański
139
Katarzyna Radzik-Maruszak, Katarzyna Mieczkowska-Czerniak
151
Konrad Zieliński
171
Nataša Simeunović Bajić, Ljiljana Manić, Aleksandra Majdarević
185
Valentina Marinescu, Madalina Balasescu
199
Dobrinka Peicheva
217
Grażyna Stachyra
231
Anna Szwed
251
Raphael Israeli
271

Recenzje

Recenzje. Sprawozdania
Andrzej Kansy, Katarzyna Bielska, Krzysztof Duda, Zbigniew Tomasz Klimaszewski
277