Autor - szczegóły

Łabędź, Krzysztof, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska