Autor - szczegóły

Stręk, Natalia Urszula, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Polska