Filmowa neoawangarda i początki sztuki video

Marcin Maron

Streszczenie w języku polskim


Artykuł w syntetyczny sposób omawia najważniejsze zjawiska filmu eksperymentalnego w kontekście pojęcia i praktyki sztuki neoawangardowej od II połowy lat 60. do połowy lat 70. XX wieku. Na początku przypomniana została pierwsza i druga faza rozwoju filmu eksperymentalnego w związku z istnieniem tzw. Wielkiej Awangardy oraz z działalnością jej kontynuatorów po Ii wojnie światowej w USA. Nastepnie zdefiniowane zostało pojęcie neoawangardy w odniesieniu do ujęcia, które zparoponował Frank Popper. W dalszej części artykułu jego autor omawia zasady oraz najważniejsze przykłady filmów neoawangardowych m. in: film strukturalny, kino porzeszone, intermedia. Ważną częścią artykułu jest przedstawienie początków, idei oraz najważniejszych rodzajów sztuki video. W artykule omówione zostały filmy takich autorów jak m. in. Paul Sharits, Peter Kubelka, Peter Campus, Bill Viola i innych.

 

Film Neo-Avant-garde and the Beginnings of Video Art

SUMMARY

The article comprehensively discusses the most important phenomena of experimental film in the context of the concept and practice of neo-avant-garde art from the latter half of the nineteen-sixties to the mid-nineteen-seventies. The paper begins by referring to the first and second phase of the development of experimental film in connection with the existence of the so-called Great Avant-garde and the activity of its continuators after World War Two in the USA. The text then defines the concept of neo-avant-garde in relation to the interpretation proposed by Frank Popper. The article then discusses the principles and the most important examples of neo-avant-garde films, inter alia structural film, widened cinema, or intermedia. An important part of the article is the presentation of the beginnings, idea and the major types of video art. The paper also discusses the films by such authors as inter alia Paul Sharits, Peter Kubelka, Peter Campus, Bill Viola, and others.


Słowa kluczowe


neoawangarda, film eksperymentalny, sztuka video, intermedia, historia filmu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


- Dziamski G., Neoawangarda. Wprowadzenie do sztuki współczesnej, „Dyskurs: pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu”, 2011, nr 12.

- Giżycki M., Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku, Gdańsk 2001.

- Helman A., Awangarda we francuskim i niemieckim kinie niemym, w: Historia kina (red. Lubelski T., Sowińska I., Syska R.), t. I Kino nieme, Kraków 2009.

- Kluszczyński R., Film – sztuka Wielkiej Awangardy, Łódź 1981.

- Kluszczyński R., Film-wideo-multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Kraków 2002.

- Kluszczyński R., Teoretyczne zagadnienia filmu strukturalnego, w: „Studia Filmoznawcze” VII. Dzieło filmowe. Zagadnienia interpretacji, red. J. Trzynadlowski, Wrocław 1987.

- Kosińska – Krippner B., Awangarda austriacka. Peter Kubelka – kucharz – filmowiec, w: „Kwartalnik Filmowy”, 2010.

- Kosińska M., Ciało filmu. Medium obecnego w powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej, Poznań 2012.

- Krakowski P., O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1981.

- Pitrus A., Film awangardowy w latach 1930-59, w: Historia kina t. II Kino klasyczne (red. Lubelski T., Sowińska I., Syska R.), Kraków 2011.

- Pitrus A., The Night Journey: „gra” Billa Violi w poszukiwaniu nowych przestrzeni, w: „Kwartalnik Filmowy” 2010, nr 70.

- Pitrus A., Four Songs Billa Violi – eksperymentalne pieśni video, w: „Kwartalnik Filmowy” 2013.

- Toeplitz J., Underground cinema. Amerykańskie kino podziemne, legendy, mity i rzeczywistość, „Kino” 1968, nr 12.

- Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej, http://artmuseum.pl/pl/filmoteka
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/l.2017.15.2.37
Data publikacji: 2018-09-19 11:08:17
Data złożenia artykułu: 2017-07-01 16:02:59


Statystyki


Widoczność abstraktów - 810
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Marcin Maron

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.