Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio L – Artes

„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio (Artes) są naukowym periodykiem Wydziału Artystycznego UMCS, adresowanym głównie do środowisk badaczy sztuki i muzyki. Pierwszy tom ukazał się w 2003 r.; odtąd czasopismo konsekwentnie wpisuje się w polskie życie naukowe, a grono autorów systematycznie się rozrasta; od kilku lat figuruje na liście czasopism punktowanych MNISW. Obok tomów przynoszących tematyczną różnorodność przygotowywane są także woluminy monotematyczne. Pismo jest miejscem naukowej aktywności pracowników UMCS, równocześnie stanowi cenne forum spotkań z badaczami innych ośrodków w kraju i za granicą.

ISSN: 1732-1352
e-ISSN: 2083-3636
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 16, No 1/2 (2018)


Okładka