Polityka teatralna w Polsce po transformacji ustrojowej

Emilia Anna Zimnica-Kuzioła

Streszczenie w języku polskim


Artykuł  dotyczy  organizacji życia teatralnego w Polsce po roku 1989.  W okresie transformacji ustrojowej nastąpiły zmiany w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, w tym i teatrów. Polityka państwa określana jest przez pojęcia decentralizacji czy dewolucji (odejście od monopolu państwowego, przekazywanie instytucji kultury władzom gminnym i samorządom wojewódzkim) i deregulacji (proces odchodzenia od kontroli państwa, ideologiczna niezależność instytucji kultury). Publiczne teatry w Polsce  reprezentują model teatru repertuarowego, którego podstawą jest stały zespół aktorski. Wzrasta jednak liczba teatrów niepublicznych (teatry non-profit, zarejestrowane jako stowarzyszenia lub fundacje, nie nastawione na zysk i teatry komercyjne).

Theater Policy in Poland after the Political-System Transformation

SUMMARY

The article discusses the organization of theatrical life in Poland after 1989. During the political-system transformation there were changes in the operation of cultural institutions, including theaters The State policy is defined by the concepts of decentralization or devolution (departure from State monopoly, handing over of cultural institutions to gmina [commune] authorities or provincial self-governments) and deregulation (the process of departing from State control, ideological independence of cultural institutions ). Public theaters in Poland represent the model of repertory theater based on a permanent team of actors. However, the number of non-public theaters is growing (non-profit theaters registered as associations or foundations, and commercial theaters).


Słowa kluczowe


polityka teatralna, zmiany po 1989 roku; marketing teatralny; życie teatralne Łodzi

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baumol, William J., William Bowen William, Performing arts: the economic dilemma: a study of problems common to theater, opera, music, and dance, The Twentieth Century Fund, New York 1966.

Bogaczówna, Lidia, Najlepiej pociągnąć za sobą nie rozmową, tylko świadectwem (cykl Kuratorzy), z Lidią Bogaczówną, zastępcą przewodniczącej oddziału Związku Artystów Scen Polskich w Krakowie, rozmawia Katarzyna Dreszer, http://www.teatralia.com.pl/najlepiej-pociagnac-za-soba-nie-rozmowa-tylko-swiadectwem-cykl-kuratorzy/ Internetowy Magazyn Teatralia, dostęp: 7.07.2016.

Czy Polacy chodzą do teatru?,http.www.tnsglobal.pl/wp-content/blogs.dir/9/files/2015/02/K.008_Teatr_O01a-15.pdf, dostęp: 28.12.2016.

GUS, Kultura w 2014 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2014-r-,2,12.html, dostęp: 28.12. 2016.

Krawczyk-Wasilewska, Violetta, Wprowadzenie, czyli Łódź między starymi a nowymi laty.., [w:] Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi, pod red. nauk. V. Krawczyk-Wasilewska, M. Kucner, E. Zimnica-Kuzioła, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012.

Kunc, Warcisław, Organizacja i zarządzanie teatrem w Polsce na przykładzie Opery na Zamku (wybrane problemy), [w:] Międzynarodowa konferencja , Szczecin 2003.

Laberschek, Marcin, Nowe trendy w promocji polskich teatrów, http://kulturasieliczy.pl/nowe-trendy-w-promocji-polskich-teatrow/dostęp 26.08. 2012.

List ludzi teatru Teatr nie jest produktem, widz nie jest klientem, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/136030.html, dostęp 26.08. 2012.

Mieszkowski, Krzysztof, Urzędnicza paranoja, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/136030.html, dostęp 26.08.2012.

Płoski, Paweł, Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989- 2009, http//www.kongreskultury.pl/.../RaportTeatr/teatr_raport_w.pelna(1).pdf; dostęp 26.08.2012.

Płoski Paweł, (2012) Przed zmierzchem, http://www.teatr-pismo.pl/przestrzenie-teatru/189/przed_zmierzchem/dostęp 06.12.2016.

Szulborska- Łukaszewicz, Joanna, Artysto Scen Polskich, powiedz nam z czego żyjesz?, http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/miedzynarodowy-dzien-teatru-2016-ludzie-teatru-zyja-z-przyzwyczajenia,9828868/dostęp 6.12.2016.

Święcicka, Olga, Mnie nie ma. Rozmowa z Maciejem Nowakiem, Wyd. Czarne, Wołowiec 2015.

Trzeciak, Hanna, Ekonomika teatru, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2011.

Ziębiński, Andrzej, Teatr w okresie przemian. Liczby i fakty, MKiS, 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/l.2017.15.2.111
Data publikacji: 2018-09-19 11:08:22
Data złożenia artykułu: 2018-02-05 12:35:59


Statystyki


Widoczność abstraktów - 935
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Emilia Anna Zimnica-Kuzioła

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.