Fado – głos Portugalii

Renata Gozdecka

Streszczenie w języku polskim


Głównym założeniem niniejszego artykułu jest ukazanie dziejów pieśni fado oraz przybliżenie ich poetycko-muzycznej specyfiki. Stosownie do tego pierwszą część opracowania wypełni ogólny rys historyczny gatunku, drugą część natomiast poświęcimy omówieniu poetyki pieśni fado – rozpatrywanej od strony tekstu, cech muzycznych, z uwzględnieniem także roli najwybitniejszych śpiewaków.

Fado – the Voice of Portugal

SUMMARY

Fado – a characteristic genre of Portugal music which dates back to the mid-19th century – has gained importance and popularity for a several dozen years, not only in Portugal but in many other places in the world as well. Fado songs emanate with an emotional load and symbolic message especially due to the interpretations of expressive performers (such as Amalia Rodrigues or Mariza). Fado is, at the same time, one of the clearest genres in international circles of the world music and at the same time it is an image of the cultural identity of Portugal. It coexists with other genres of performative musical-poetic art, both popular and artistic ones; moreover as the matrix of identity of this country it is widespread among Portugal diaspora. The article presents the history of fado songs and their poetic-musical specifi city. The fi rst part of the study concerns historical description of the genre, the second part discusses the poetics of fado song – from the angle of its verbal text, music features, taking into consideration the most famous singers.


Słowa kluczowe


fado, Portugalia, Amalia Rodrigues, Mariza, Lizbona

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


V. Pavão dos Santos, Amalia Rodrigues. Najsłynniejsza śpiewaczka fado, przeł. G. Jadwiszczak, Warszawa 2009, s. 199.

R. Vieira Nery, Historia Fado, przeł. G. Jadwiszczak, Zakrzewo 2015, s. 26.

A. Pamuła, F. Kuhl de Oliveira, Przewodnik. Portugalia w rytmie fado, Kraków 2009

M. Kydryński, Muzyka moich ulic. Lizbona, Warszawa 2013

F. Ziejka, Moja Portugalia, Kraków 2009.

Encyklopedia Gazety Wyborczej, t. 10, Warszawa 2005, s. 359

M. Almeida, Memórias de um Sargento de Milicias, Sao Paolo 1941;

M. Barreto, C, Branco, Portugal do fado, Lizbona 1960

W. Beckford, The Journal of William Beckford in Portugal and Spain, 1787-1788, Londyn 1954

R. Carvalho, As Músicas do Fado, Lizbona 1994

F. Freitas, Fado, [w:] Enciclopédia luso-brasileira de cultura, t. 8, Lizbona 1969

A. Machado, Idolos do Fado, Lizbona 1937

A. Pimentel, A Triste canção do Sul: Subsidios para a História do Fado, Lizbona 1904, reedycja 1989

G. Sampaio, As Origens do Fado, Lizbona 1923

A. Sousa, O Fado e os seus Censores, Lizbona 1912

J. Vasconcelos, Os Muzicos Portuguezes, t. 1, Porto 1870

P. Vernon, A history of Portuguese fado, Brookfield 1998.

Z. Bułat Silva, Fado – podejście semantyczne. Próba interpretacji słów kluczy, Wrocław 2008, s. 93; J. Klave, Historia literatury portugalskiej, Wrocław 1985, s. 11.

Z. Bułat Silva, Fado – pieśń Lizbony, „Orbis Linguarum” 2004, vol. 27, s. 185–186.

J. Milszewski, Fado przeznaczenie, https://anywhere.pl/article,1851,Fado-Przeznaczenie [data dostępu: 8.08.2017]; informacje o obrazie dostępne są również: http://slepamysz.blox.pl/2015/04/Fado.html [data dostępu: 10.08.2017].

M. Kempna-Pieniążek, Formuły duchowości w kinie najnowszym, Katowice 2013, s. 207.

I. Kania, „Tygodnik Powszechny” 28 września 2003, s. 10.

„Polityka” 26 lipca 2003, s. 15.

E. Łukaszyk, Współczesna proza portugalska, Kraków 2000, s. 198.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/l.2018.16.1/2.203-236
Data publikacji: 2019-06-14 12:18:44
Data złożenia artykułu: 2019-02-06 21:57:13


Statystyki


Widoczność abstraktów - 859
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Renata Gozdecka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.