Autor - szczegóły

Białas, Maciej, Instytut Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polska