Autor - szczegóły

Gozdecka, Renata, Instytut Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polska