The Content of Live Microbial Biomass in the Soil in Case of Various Crops on the Example of the Farm in Starza

Kacper Rygielski, Krystyna Cybulska

Abstract


As it is well known, the share of microorganisms in the fertility and soil health is very important. Soil microorganisms play a major role in organic matter mineralization, provide nutrients to plants, and improve the soil structure. The size of the soil organisms is very variable. It depends primarily on the water and air relations in the soil as well as the temperature. The aim of the research was to determine the content of live microorganisms biomass in the soil under rape, maize, bean and wheat crops including the rhizosphere. The analyzes were carried out in different vegetation periods and phases of plant development on the example of the farm in Starza. Determination of living microorganisms biomass was carried out applying the method developed by Anderson and Domsch. The biomass content of live microorganisms in the soil was dependent on the cultivated plant, growing date and phase, as well as the proximity of the rhizosphere.

Keywords


rhizosphere, biomass, microorganisms, soil

Full Text:

PDF

References


Brimecombe, M.J., De Leij, F.A.A.M., Lynch, J.M., 2007. Rhizodeposition and Microbial Populations. In: Pinton, R., Varanini, Z., Nannipieri P. (eds.),The Rhizosphere: Biochemistry and Organic Substances at the Soil-Plant Interface. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, pp. 73–109.

Głażewska-Maniewska R., Maciejewska A., Melech A., 2004. Występowanie bakterii glebowych z rodzaju Arthrobacter spp. w uprawie żyta ozimego oraz ich enzymatyczne i antagonistyczne właściwości. Acta Scientiarum Polonorum seria Agricultura, Vol. 3, No. 1, 129–37.

Jabłoński B., 1980. Ogólna uprawa roli i roślin. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa. 68, 109-111.

James D.W., Suslow T.V., Steinback K.E., 1985. Relationship between rapid, firm adhesion and long-term colonization of roots by bacteria. Appl. Environ. Microbiol. 50, 392–397.

Jurkiewicz A., Orłowska E., Anielska T., Godzik B., Turnau K., 2004. The influence of mycorrhiza and EDTA application on heavy metal uptake by different maize varietie. Ser. Bot., Vol. 46, 7–18.

Kermen J. 1981. Dynamiczna równowaga mikroorganizmów w glebie. Post. Mikrobiol. t XX, z 3/4, 202.

Kołwzan B., Adamiak W., Grabas., Pawełczyk A., 2005. Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 8.

Kostuch R., 1997. Czym są zagrożone gleby? Ekoinżynieria, nr 9, 18-20.

Lugtenberg, B, Kamilova F., 2009. Plant-Growth-Promoting Rhizobacteria.Annu Rev Microbiol., 63: 541–56, DOI.org/10.1146/annurev.micro.62.081307.162918

Mostowik K., 2007. Mikrobiologia techniczna. Tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 190-194.

Mrugalska L., Owczarzak W., Kaczmarek Z., 2009. Wpływ efektywnych mikroorganizmów na kształtowanie struktury gleb w doświadczeniu inkubacyjnym. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 54, nr 4, 26-31.

Pietr S., 1990. Wpływ saprofitycznej mikroflory ryzosfery na wzrost roślin. Post. Nauk Rol. 3, 19–38.

Pudełko J., Wright D.L., Wiatrak P., 1994. Stosowanie ograniczeń w uprawie roli w Stanach Zjednoczonych A.P. Post. Nauk. Roln. 1, 153-162.

Quemada, M., Menacho, E., 2001. Soil Respiration 1 Year after Sewage Sludge Application. Biol. Fertil. Soils, 33: 344–346.

Rajkumar M., Nagendra R., Lee K.J., Lee W.H., Kim S.Z., 2006. Response of endophytic growth promoting bacteria and Cr6+ on the growth of Indian mustard. Chemosphere. Vol. 62, pp. 741–748.

Smith, S.E., Read, D.J., 1997. Mycorrhizal symbiosis, 2nd ed. Academic Press, London

Stockdale, E.A., Brookes, P.C., 2006. Detection and Quantifiation of the Soil Microbial Biomass – Impacts on the Management of Agricultural Soils. Journal of Agr. Sci., 144, 4, DOI: 10.1017/S0021859606006228

Strobel G., Daisy B., Castillo U., Harper J., 2004. Natural products from endophytic microorganisms. J. Nat. Prod. 67, 257–268.

Wolińska A., 2010. Aktywność dehydrogenazowa mikroorganizmów glebowych i dostępność tlenu w procesie reoksydacji wybranych mineralnych gleb Polski. Acta Agrophysica, Vol. 180, Rozpr. Monogr. 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pjss.2017.50.1.83
Data publikacji: 2017-09-27 10:34:47
Data złożenia artykułu: 2017-05-28 23:33:43


Statistics


Total abstract view - 714
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 431

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Kacper Rygielski, Krystyna Cybulska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.