Journal Contact

Mailing Address

Studia Iuridica Lublinensia
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Principal Contact

Jarosław Kostrubiec
Secretary

Studia Iuridica Lublinensia
Law and Administration Faculty 
Uniwersytet Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin


Email: jaroslaw.kostrubiec@mail.umcs.pl

Support Contact

Aneta Okuń-Jaśkowiak
Email: support@journals.umcs.pl