Kontakt

Adres

Studia Iuridica Lublinensia
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Osoba do kontaktu

Jarosław Kostrubiec

Studia Iuridica Lublinensia
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin


Email: j.kostrubiec@gmail.com

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl