Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Beata Jeżyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji

Sekretarz

 1. Jarosław Kostrubiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Członkowie Redakcji

 1. Eliza Magdalena Komierzyńska-Orlińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Instytut Administracji i Prawa Publicznego Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Redaktor statystyczny

Rada naukowa

 1. Toshiyoshi Kashiwazaki, Tokyo University of Science, Japonia
 2. Małgorzata Ewa Stefaniuk, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji, Polska
 3. Judge John Marshall, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 4. Jean Denis Mouton, Uniwersytet Nancy 2, Francia
 5. Bernd H Oppermann, Leibniz Universitat w Hannowerze, Niemcy
 6. Vytautas Nekrosius, Uniwersytet w Wilnie, Litwa
 7. Vilem Knoll, Wydział Prawa Zachodnoczeskiego Uniwersytetu w Pilźnie, Czechy
 8. Wiaczesław Komarow, Akademia Prawa im. Jarosława Mądrego w Charkowie
 9. Igor Michajłowicz Mackiewicz, Moskiewska Państwowa Akademia Prawa im. O. E. Kutafina
 10. Anatolij Berlacz, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki