The Issue of Environmental Protection in the Doctrine of the Catholic Church

Małgorzata Łuszczyńska

Abstract


The article is an analysis of the complex position of the Catholic Church on the problem of environmental protection. The author follows the evolution of views, initially of contributory significance, as a result of the vision of man as God’s creation functioning in the world also created by God. A large part of the article addresses the doctrinal revolution of Pope Francis contained in the encyclical Laudato si’ and an attempt to answer the question: How did this happen?


Keywords


doctrine; the Catholic Church; ecology; environment protection

References


Apostolic journey to Poland. Liturgy of the Word. Homily of His Holiness John Paul II, Zamosc, 12 June 1999, www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/homilies/1999/documents/hf_jp-ii_hom_19990612_zamosc.html [access: 17.08.2020].

Brusiło J., Teologia praktyczna i ekologia. Wprowadzenie historyczne do idei Sacrum i przyroda, Kraków 2015.

Derdziuk A., Św. Franciszek z Asyżu – patron ekologów, [in:] Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła, eds. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2002.

Dębowski J., Ekologia osoby ludzkiej w chrześcijańskim nauczaniu społecznym, Olsztyn 2001.

Encyclical Letter Laudato si’ of the Holy Father Francis on care for our common home, http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html [access: 17.08.2020].

Hieronim ze Strydonu, Listy I (1–50), Kraków 2010.

Jan Paweł II, List na zakończenie jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin św. Franciszka, „Studia Franciszkańskie” 1984, vol. 1.

Jan Paweł II, Stworzenie a słuszna autonomia rzeczy stworzonych, [in:] idem, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Watykan 1997.

Jaromi S., Idea ogrodu św. Franciszka jako przykład chrześcijańskiej troski o bioróżnorodność, [in:] Ogród Pana. XVIII Seminarium Sacrum i przyroda, ed. J. Brusiło, Kraków 2010.

Jaroń J., Ekologia. Sozologia. Ekofilozofia. Ekoetyka. Ekonomia proekologiczna, Warszawa 1997.

John Paul II, Encyclicals, www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals.index.html [access: 10.09.2020].

Jurczyk B., Ekologia – człowiek – Kościół. Antropologiczny wymiar kryzysu ekologicznego w ocenie Kościoła, Opole 2002.

Klemens Aleksandryjski, Zachęta Greków, [in:] Apologie, ed. E. Stanula, Warszawa 1988.

Krynicka T., Świat roślin w XVII księdze Etymologii Izydora z Sewilli, Lublin 2007.

Message of His Holiness, Pope Benedict XVI, for the celebration of the World Day of Peace, 1 January 2007, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20061208_xl-world-day-peace.html [access: 17.08.2020].

Message of His Holiness, Pope John Paul II, for the celebration of the World Day of Peace, 1 January 1990, www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html [access: 17.08.2020].

Michalski K., Filozofia wieków średnich, Kraków 1987.

Nowosad S., Antropologiczno-etyczny wymiar ekologii, [in:] Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła, eds. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2002.

Nowosad S., Współczesne zagadnienia demograficzne i moralna ocena proponowanych rozwiązań, „Roczniki Teologiczne” 1995, R. 3.

Octogesima adveniens, Apostolic Letter of Pope Paul VI, www.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html [access: 13.08.2020].

Osek E., Przyroda w pismach Bazylego Wielkiego, Lublin 2009.

Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes promulgated by his Holiness, Pope Paul VI on 7 December 1965, www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_en.html [access: 10.09.2020].

Plunkett P. de, Ekologia – stereotypy i rzeczywistość. Od Biblii do naszych czasów, Poznań 2008.

Pope Francis, General Audience, Saint Peter’s Square, Wednesday, 5 June 2013, www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130605_udienza-generale.html [access: 10.08.2020].

Poznański J., Jaromi S., Wprowadzenie, [in:] Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudate si, eds. J. Poznański, S. Jaromi, Kraków 2016.

Rogowski R., Teoekologia. Mistyka wszystkich rzeczy, Wrocław 2008.

Świerczek Z., Ekologia – Kościół i św. Franciszek, Kraków 1990.

Tomasz z Celano, Życiorys drugi Franciszka z Asyżu, [in:] Źródła franciszkańskie. Pisma św. Franciszka, źródła biograficzne świętego Franciszka, pisma św. Klary i źródła biograficzne, teksty ustalające normy dla braci i sióstr od pokuty, eds. R. Prejs, Z. Kijas, Kraków 2005.

Williams A., Boski zmysł. Intelekt w teologii pastoralnej, Kraków 2014.

Wojciechowski K., Ekologia w nauczaniu Kościoła – przyroda jako dzieło Boga, [in:] Ekologia a duchowość chrześcijańska, ed. S. Niziński, Poznań 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.165-178
Data publikacji: 2020-09-30 22:31:43
Data złożenia artykułu: 2019-12-30 19:43:52


Statistics


Total abstract view - 845
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Małgorzata Łuszczyńska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.