Legal Position of the Regional Electoral Commission for Conducting Voting in the Circuit and the Regional Electoral Commission for Determining the Results of Voting in the Circuit – de lege lata and de lege ferenda Postulates in the Light of the 2018 Local Self-government Elections

Jarosław Czerw

Abstract


During the local self-government elections that took place in 2018 in Poland, for the first time regional electoral commissions for conducting voting in the circuit and regional electoral commissions for determining the results of voting in the circuit appeared. Both electoral commissions are appointed by the appropriate electoral commissioner from among the voters. The tasks of the regional electoral commission for voting in the circuit include conducting voting in the circuit and ensuring that the election law is observed in the place and time of voting. However, the tasks of the regional electoral commission for determining the results of voting in the circuit include determining the results of voting in the circuit, making them public and sending the results of voting to the appropriate electoral commission. The introduction, by the legislator, of regional electoral commissions for conducting voting in the circuit and regional electoral commissions for determining the results of voting in the circuit should be assessed positively. However, the legal position of both committees certainly requires changes to be made by the legislator.


Keywords


elections; local elections; regional electoral commissions for conducting voting in the circuit; regional electoral commissions for determining the results of voting in the circuit

References


LITERATURE

Augustyniak M., Samorząd terytorialny, [in:] Prawo administracyjne, eds. M. Zdyb, J. Stelmasiak,Warszawa 2020.

Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

Czerw J., Zasady wyboru wójta – stan aktualny i zgłaszane propozycje zmian, [in:] Samorządy w procesie decentralizacji władzy publicznej, eds. M. Chrzanowski, J. Sobczak, Lublin 2017.

Korczak J., Partycypacja społeczna jako przedmiot regulacji statutu jednostek samorządu terytorialnego, [in:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, ed. B. Dolnicki, LEX/el. 2014.

Rakowska-Trela A., Komentarz do art. 182 Kodeksu wyborczego, [in:] A. Rakowska-Trela, K. Składowski, Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018, WKP 2018, LEX/el.

Ruczkowski P., Komentarz do art. 181a Kodeksu wyborczego, [in:] M. Augustyniak, L. Bielecki, P. Ruczkowski, Wybory samorządowe. Komentarz, WKP 2018, LEX/el.

Wierzbica A., Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego, LexisNexis 2014, LEX/el.

Zbieranek J., Komentarz do art. 103c Kodeksu wyborczego, [in:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, J. Zbieranek, Kodeks wyborczy. Komentarz, WKP 2018, LEX/el.

Zbieranek J., Komentarz do art. 181a Kodeksu wyborczego, [in:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, J. Zbieranek, Kodeks wyborczy. Komentarz, WKP 20188, LEX/el.

Zbieranek J., Komentarz do art. 185 Kodeksu wyborczego, [in:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, J. Zbieranek, Kodeks wyborczy. Komentarz, WKP 2018, LEX/el.

LEGAL ACTS

Act of 8 March 1990 on Municipal Self-Government (consolidated text Journal of Laws 2018, item 994 as amended).

Act of 5 June 1998 on District Self-Government (consolidated text Journal of Laws 2018, item 995 as amended).

Act of 5 June 1998 on Voivodeship Self-Government (consolidated text Journal of Laws 2018, item 913 as amended).

Act of 5 January 2011 – Electoral Code (consolidated text Journal of Laws 2017, item 15 as amended).

Act of 5 January 2011 – Electoral Code (consolidated text Journal of Laws 2018, item 754 as amended).

Act of 11 January 2018 on amending certain acts to increase the participation of citizens in the process of electing, operating and controlling certain public bodies (Journal of Laws 2018, item 130).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, No. 78, item 483 as amended).

Deputies’ draft Act on amending certain acts to increase the participation of citizens in the process of electing, operating and controlling certain public bodies, the Sejm of the Republic of Poland of the 8th term, print no. 2001, www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2001 [access: 24.08.2019].

Resolution of the National Electoral Commission of 13 August 2018 on regarding the manner of proposing candidates for members of regional electoral commissions for conducting voting in the circuit and regional electoral commissions for determining the results of voting in the circuit, the application form and the rules for appointing these committees, including the draw procedure, in elections to commune councils, poviat councils, voivodeship councils and district councils of the Capital City of Warsaw and in the election of village mayors, mayors and city presidents, https://pkw.gov.pl/pliki/1534229451_uchwala_w_sprawie_powolowania_obwodowych_obwodowych_komycji_wyborczych.pdf [access: 31.09.2019].

Resolution of the National Electoral Commission of 17 September 2018 on guidelines for regional electoral commissions for conducting voting in the circuit regarding tasks and preparation procedures, as well as conducting voting in elections of local self-government bodies ordered on 21 October 2018. https://pkw.gov.pl/pliki/1537364422_Wytyczne_obwodowe_ds_przeprowadzenia_glosowania.pdf [access: 24.08.2019].

Resolution of the National Electoral Commission of 17 September 2018 on guidelines for regional electoral commissions for determining the results of voting in the circuit regarding tasks and procedure for determining the results of voting in the elections of local self-government bodies ordered on 21 October 2018, https://pkw.gov.pl/pliki/1537364337_Wytyczne_obwodowe_ustalenie_wynikow.pdf [access: 24.08.2019].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.31-44
Data publikacji: 2020-09-30 22:31:27
Data złożenia artykułu: 2020-03-04 13:41:39


Statistics


Total abstract view - 745
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jarosław Czerw

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.