Application of Administrative Law in the Time of Reforms in the Light of the Scope of Judicial Review in Hungary

István Hoffman

Abstract


The Hungarian legal system and especially the administrative law is in the state of permanent change. This constantly transforming environment is a challenge for the rule of law. Every significant field of administrative law is impacted by these changes – even the judicial review model of the administrative decisions. The author analyzes the impact of these changes – especially from the last three years – on the application of administrative law. The issues raised in the article are focused on the transformation of the procedural rules, in particular on the impact of the new Act I of 2017 – Code of Administrative Court Procedure and its amendment in 2019. Two major institutions are analyzed further. First, the work analyzes the impact of the reform on the system of legal remedies in the administrative law, i.e. the reduction of the intra-administration remedies, the administrative appeal. Secondly, the extent of the judicial review was examined, in particular debates, codifications and amendments of the cassation and reformatory jurisdiction of the courts. The courts are currently the major interpreter of administrative law, whose change can be interpreted as a paradigm shift of the approach of the application of administrative law.


Keywords


administrative procedure; legal remedies; judicial review; judicial discretion; cassation; administrative courts; the right to an effective remedy

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Auby J.B., Administrative Law in France, [in:] Administrative Law of the European Union, Its Member States and the United States, eds. R. Seerden, F. Stroink, Antwerpen–Groningen 2002.

Bailleul D., L’efficacité comparée des recours pour excés de pouvoir et des plein contentieux objectif en droit public français, Paris 2002.

Barabás G., A fellebbezés, [in:] Kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényhez, eds. G. Barabás, B. Baranyi, M. Fazekas, Budapest 2018.

Barabás G., Demjén P., Dobó V., Huber A., Kovács A.Gy., Bírósági felülvizsgálat, [in:] Nagykommentár a közigazgatási eljárási törvényhez, eds. G. Barabás, B. Baranyi, A.Gy. Kovács, Budapest 2013.

Bencsik A., Az ügyfél jogorvoslathoz való jogának biztosítása mint a közszolgálati tisztviselök kötelezettsége, „Pro Public Bono – Magyar Közigazgatás” 2019, No. 4, DOI: https://doi.org/10.32575/ppb.2019.4.1.

Detterbeck S., Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, München 2011.

Elliott M., Beatson J., Matthews M., Administrative Law. Text and Materials, Oxford 2005.

Fazekas J., Central administration, [in:] Hungarian Public Administration and Administrative Law, eds. A. Patyi, Á. Rixer, Passau 2014.

Fazekas M., Közigazgatási bíráskodás a hatósági ügyeken túl (a Közigazgatási perrendtartás tárgyi hatályának néhány kérdése), [in:] 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara I. kötet, Budapest 2018.

Fleck Z., Szakmai és politikai érvek a közigazgatási bíráskodás kapcsán, „Közjogi Szemle” 2016, Vol. 9(4).

Gersdorf H., Verwaltungsprozessrecht, Heidelberg 2019.

Józsa Z., A hatósági szolgáltatások ellátásának telepítése, [in:] Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak?, eds. M.T. Horváth, I. Bartha, Budapest 2016.

Kahl W., Grundzüge des Verwaltungsrechts in gemeineuropäischer Perspektive: Deutschland, [in:] Handbuch Ius Publicum Europaeum, Bd. 5: Verwaltungsrecht in Europa: Grundzüge, hrsg. v. A. von Bogdandy, S. Cassese, P.M. Huber, Heidelberg 2014.

Karpiuk M., Kostrubiec J., The Voivodeship Governor’s Role in Health Safety, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, Vol. 27(2), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2018.27.2.65.

Kiss D., A közigazgatási per, [in:] A polgári perrendtartás magyarázata, ed. J. Németh, Budapest 1999.

Kovács A.Gy., Rozsnyai K.F., Varga I., A közigazgatási perorvoslatok szabályozásának lehetöségei európai perspektívában, „Magyar Jog” 2012, Vol. 59(12).

Küpper H., Verwaltungsgreichtsbarkeit in Ungarn, [in:] Handbuch Ius Publicum Europaeum. Band VIII. Verwaltungsgerichtsbarkeit in Europa: Institutionen und Verfahren, hrsg. v. A. von Bogdandy, P.M. Huber, L. Marcusson, Heidelberg 2019.

Langer L., Judicial Review in State Supreme Courts. A Comparative Study, Albany (NY, USA) 2002.

Nagy M., Interdiszciplináris mozaikok a közigazgatási jogi felelösség dogmatikájához, Budapest 2010.

National Office for the Judiciary, Statistical Data, https://birosag.hu/ugyforgalmi-adatok [access: 25.02.2020].

Olechowski T., Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Österreich, [in:] Handbuch der Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland und Europa, hrsg. v. K.P. Sommermann, B. Schaffarzik, Berlin–Heidelberg 2018.

OSAP statistics, www.kormany.hu/hu/dok?page=10&source=7&type=308#!DocumentBrowse [access: 20.08.2019].

Patyi A., A magyar közigazgatási bíráskodás elmélete és története, Budapest 2019.

Rozsnyai K.F., Current Tendencies of Judicial Review as Reflected in the New Hungarian Code of Administrative Court Procedure, “Central European Public Administration Review (CEPAR)” 2019, Vol. 17(1), DOI: https://doi.org/10.17573/cepar.2019.1.01.

Rozsnyai K.F., Hatékony jogvédelem a közigazgatási perben, Budapest 2018.

Rozsnyai K.F., Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban, Budapest 2010.

Rozsnyai K.F., Perjogi önállósulás és különbírósági jelleg a közigazgatási bíráskodásban, „Közjogi Szemle” 2016, Vol. 9(4).

Rozsnyai K.F., Hoffman I., New Hungarian Institutions against Administrative Silence: Friends or Foes of the Parties?, „Studia Iuridica Lublinensia” 2020, Vol. 29(1), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.1.109-127.

LEGAL ACTS

Act XLIII of 1883 –¬ the Financial Administrative Court.

Act XXVI of 1896 – the Hungarian Royal Administrative Court.

Act III of 1951 – Code of Civil Procedure.

Act IV of 1957 – Administrative Procedures.

Act CL of 2016 – Code of General Administrative Procedure.

Act I of 2017 – Code of Administrative Court Procedures.

CASE LAW

Decision No. 32/1990 (published on 22 December) of the Hungarian Constitutional Court.

Judgement of the Court (Grand Chamber) of 29 July 2019, case C-556/17, ECLI:EU:C:2019:626, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216550&pageIndex=0&doclang=EN&- mode=req&dir=&occ=first∂=1&cid=5666736 [access: 10.02.2020].

Res. No. KK 14 of the Administrative Branch of the Supreme Court of the Republic of Hungary.

Unity decision No. 3/1998 KJE of the Supreme Court of the Republic of Hungary.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.101-116
Data publikacji: 2020-06-30 09:44:36
Data złożenia artykułu: 2020-04-27 22:50:32


Statistics


Total abstract view - 801
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 István Hoffman

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.