Selected Issues of Animal Protection in the Light of the Judicial Decisions of the Supreme Administrative Court

Jerzy Stelmasiak

Abstract


The article analyses and assesses the line of judicial decisions of the Supreme Administrative Court regarding a temporary seizure of an animal from its owner or guardian following a breach of the obligation to treat it humanely. The article also analyses the legal status that social organisations, the statutory aim of which is the protection of animals, has in administrative proceedings. Next, the author presents the characteristics of resolutions of municipal councils on the municipal programme of care for homeless animals and prevention of animal homelessness, which in the court judicial decisions are classified as local legal enactment. Finally, the article presents the line of judicial decisions concerning the relation between a resolution introducing a by-law on maintaining cleanliness and order in a municipality and the requirements of animal protection set out in the Act of 21 August 1997 on the protection of animals.


Keywords


protection of animals; temporary seizure of an animal from its owner or guardian; municipal programme of care for homeless animals; judicial decisions of the Supreme Administrative Council; local legal enactment

References


LITERATURE

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.

Bobrowicz J., Kwalifikacja aktu normatywnego jako aktu prawa miejscowego na przykładzie uchwały w sprawie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, “Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka” 2012, no. 4.

Chmielewski J., Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 2015.

Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2007.

Dąbek D., Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2010.

Izdebski H., Zasada proporcjonalności a władza dyskrecjonalna administracji publicznej w świetle polskiego orzecznictwa sądowego, “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, no. 2.

Janiak P., Czasowe odebranie zwierzęcia w trybie administracyjnym – podstawowe zagadnienia, “Casus” 2019, no. 92.

Korycka-Zirk M., Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalności, Warszawa 2012.

Korzeniowski P., W sprawie modelu odpowiedzialności administracyjnej w ochronie środowiska, “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, no. 5.

Kuszlewicz K., Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2019.

Leszczyński L., Open Axiology in Judicial Interpretation of Law and Possible Misuse of Discretion, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(3), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.39-54.

Miłkowska J., Humanitarna ochrona zwierząt, [in:] Prawo ochrony środowiska, ed. M. Górski, Warszawa 2009.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.

Niewiadomski A., Protection of the Biosphere in Natura 2000 Sites, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(2), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.2.151-161.

Radecki W., Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz, Warszawa 2015.

Rakoczy B., Kompetencje organów gminy, [in:] Ochrona środowiska w praktyce gminy, Warszawa 2020.

Rakoczy B., Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006.

Rudy M., Dlaczego potrzebujemy nowej ustawy o humanitarnej ochronie zwierząt?, “Przegląd Prawa i Administracji” 2017, no. 108, DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.6.

Szewczyk E., Administrative Procedure for Temporary Removal of an Animal from the Custody of Its Owner or Guardian, [in:] Legal Protection of Animals, eds. E. Kruk, G. Lubeńczuk, H. Spasowska-Czarny, Lublin 2020.

Woźniak M., Interes publiczny i interes indywidualny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Opole 2018.

Zdyb M., Spatial Planning as an Instrument of Influencing the Protection of Natural Resources and Real Estate Management, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(1), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.1.229-242.

LEGAL ACTS

Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure (Journal of Laws 2020, item 256, as amended).

Act of 20 May 1971 – Code of Petty Offences (Journal of Laws 2019, item 821, as amended).

Act of 8 March 1990 on self-government (Journal of Laws 2016, item 446).

Act of 13 September 1996 on maintaining cleanliness and order in municipalities (Journal of Laws 2017, item 1289, as amended).

Act of 21 August 1997 on the protection of animals (Journal of Laws 2020, item 638, as amended).

Act of 20 July 2000 on publication of normative acts and certain other legal acts (Journal of Laws 2017, item 1523).

Act of 11 March 2004 on animal health protection and combating infectious animal diseases (Journal of Laws 2018, item 1967, as amended).

Act of 16 April 2004 on the protection of nature (Journal of Laws 2020, item 55, as amended).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483, as amended).

Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 26 August 1998 on the principles and conditions for the catching of homeless animals (Journal of Laws 1998, no. 116, item 753, as amended).

CASE LAW

Judgement of the Supreme Administrative Court of 15 January 2019, II OSK 656/18, LEX no. 2612961.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 17 April 2019, II OSK 1503/17, LEX no. 2707516.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 17 April 2019, II OSK 1855/18, LEX no. 2676633.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 26 June 2019, II OSK 1553/18, LEX no. 3059802.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 6 August 2019, II OSK 1797/18, LEX no. 2722922.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 24 September 2019, II OSK 2350/18, LEX no. 2727043.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 25 September 2019, II OSK 2079/18, LEX no. 2724646.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 28 November 2019, II OSK 2852/18, LEX no. 2778246.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 21 April 2020, II OSK 965/19, LEX no. 3034309.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 23 April 2020, II OSK 1699/19, LEX no. 3030676.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 10 June 2020, II OSK 3967/19, LEX no. 3071985.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 22 June 2020, II OSK 118/20, LEX no. 3052088.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 12 January 2021, III OSK 1137/21, LEX no. 3107413.

Resolution of seven judges of the Supreme Administrative Court of 24 February 2020, II OPS 2/19, ONSAiWSA 2020, no. 4 and LEX no. 2783835.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.3.195-206
Data publikacji: 2021-09-16 22:46:54
Data złożenia artykułu: 2021-04-21 01:03:52


Statistics


Total abstract view - 609
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jerzy Stelmasiak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.