Evolution of Forms of Deciding an Administrative Case

Janusz Niczyporuk

Abstract


The issue of the forms of deciding an administrative case has not yet been analysed in a comprehensive manner. First of all, attention used to be paid to individual forms of deciding on an administrative case, namely: administrative decision, administrative ruling, administrative settlement and deciding an administrative case in a tacit manner. If there were collective generalizations made, they came down to administrative decision and administrative ruling, which are classified as classic administrative acts, while the recent introduction of non-typical forms of deciding an administrative case, i.e. administrative settlement and deciding an administrative case in a tacit manner, makes us re-consider the characteristics of their catalogue; in particular, it should be noted at this point that they constitute a substitute for an administrative decision, which is considered to be a classic administrative act. The evolution of the forms of deciding on an administrative case leads to the conclusion that their relationship with the administrative jurisdiction has ceased to be so obvious.


Keywords


administrative decision; administrative jurisdiction; deciding an administrative case in a tacit manner; administrative ruling; administrative settlement; deciding on an administrative case

References


LITERATURE

Bogusz M., Postanowienie materialnoprawne, [in:] Leksykon prawa administracyjnego materialnego. 100 podstawowych pojęć, eds. T. Bąkowski, K. Żukowski, Warszawa 2016.

Chróścielewski W., Akty kończące postępowanie, [in:] W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004.

Dyl M., Postanowienia, [in:] Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, ed. M. Wierzbowski, Warszawa 2020.

Gronkiewicz A., Milczące załatwienie sprawy jako nowa instytucja postępowania administracyjnego, [in:] Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2017 r., eds. A. Gronkiewicz, A, Ziółkowska, Katowice 2017.

Grzywacz M., Ugoda administracyjna, [in:] Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, ed. M. Wierzbowski, Warszawa 2020.

Kamiński M., Milczące załatwienie sprawy, [in:] Postępowanie administracyjne, ed. T. Woś, Warszawa 2017.

Kiełkowski T., Sprawa administracyjna, Kraków 2004.

Knysiak-Sudyka H., Ugoda administracyjna, [in:] Postępowanie administracyjne, ed. T. Woś, Warszawa 2017.

Łaszczyca G., Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.

Majer T., Milczące załatwienie sprawy administracyjnej, [in:] Podstawowe instytucje postępowania administracyjnego, eds. P. Krzykowski, A. Skóra, T. Majer, Olsztyn 2020.

Strożek-Kucharska M., Grochol K., Ugoda administracyjna w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r., [in:] Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2017 r., eds. A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Katowice 2017.

Wegner J., Instytucja milczącego załatwienia sprawy przez administrację publiczną, Warszawa 2021.

Wierzbowski W., Istota i rozwój postępowania administracyjnego, [in:] Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, ed. M. Wierzbowski, Warszawa 2020.

Woś T., Kategorie postępowań jurysdykcyjnych, [in:] Postępowanie administracyjne, ed. T. Woś, Warszawa 2017.

Woś T., Ogólne postępowanie administracyjne jurysdykcyjne. Uwagi wprowadzające, [in:] Postępowanie administracyjne, ed. T. Woś, Warszawa 2017.

Wyporska-Frankiewicz J., Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa 2010.

Ziemski K.M., Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005.

Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.

Zimmermann M., Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w Kodeksie postępowania administracyjnego, [in:] Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa–Wrocław 1967.

LEGAL ACTS

Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure (Journal of Laws 2021, item 735, as amended).

Act of 31 January 1980 on the Supreme Administrative Court and on amendment of the Code of Administrative Procedure (Journal of Laws 1980, no. 4, item 8, as amended).

Act of 7 April 2017 on amendment of the Code of Administrative Procedure and certain other acts (Journal of Laws 2017, item 935).

Regulation of the President of the Republic of Poland of 22 March 1928 on administrative procedure (Journal of Laws 1928, no. 36, item 341, as amended).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.475-484
Data publikacji: 2021-12-17 19:45:32
Data złożenia artykułu: 2021-10-11 22:10:46


Statistics

Total abstract view - 110
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Janusz Niczyporuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.