The Concept of the Normative Dereification of an Animal in Polish Law

Grzegorz Lubeńczuk

Abstract


The subject of the article is normative dereification, which was enacted in the Polish legal system on the basis of the provisions of the Act of 21 August 1997 on animal protection. These provisions indicate that an animal, as a living being capable of experiencing suffering, is not a thing, and at the same time they stipulate the need for the appropriate application of the provisions on things to animals in matters not regulated by this Act. The aim of the article is to determine the significance of such dereification for the definition of the legal status of an animal in Polish law, and its impact on the form of the model of animal protection in Poland. The basis of the findings in this respect is a formal legal analysis of the Polish legal acts regulating the principles of animal protection, and animals’ status as the object of a legal relationship. The study organises and summarises the views on the legal standing of animals, and the concept of their normative dereification, as expressed in the rulings of Polish courts, and in the Polish legal literature.


Keywords


animal; dereification; reification; animal protection; legal status of an animal; Polish law

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Białocerkiewicz J., Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt, Toruń 2005.

Daniłowicz W., Prawo łowieckie, Warszawa 2020.

Gabriel-Węglowski M., Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt, Toruń 2008.

Gniewek E., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, eds. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2019.

Goettel M., Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Warszawa 2013.

Goździewicz-Biechońska J., Jachnik E., Legal Status of the Animal as a Determinant of Its Humanitarian Protection, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(3), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.3.67-79.

Helios J., Jedlecka W., Ławniczak A., Aspekty prawne, filozoficzne oraz religijne ochrony roślin i zwierząt – wybrane zagadnienia, Wrocław 2016.

Kruk E., Legal Status of Animals in Poland, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(3), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.3.119-131.

Księżak P., [in:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, ed. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2009.

Księżak P., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, ed. K. Osajda, Legalis 2021.

Kulik M., Mozgawa M., Zbieg przepisu art. 35 ustawy o ochronie zwierząt z przepisami typizującymi uszkodzenie rzeczy, “Prokuratura i Prawo” 2011, no. 6.

Lazari-Pawłowska I., Zwierzę nie jest rzeczą, [in:] Etyka. Wybrane pisma, ed. P. Smoczyński, Wrocław 1992.

Łętowska E., Dwa cywilnoprawne aspekty praw zwierząt: dereifikacja i personifikacja, [in:] Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 1997.

Majewicz T., Zwierzę – przedmiot czy podmiot prawa, “Życie Weterynaryjne” 1996, no. 4.

Nazar M., Normatywna dereifikacja zwierząt – aspekty cywilnoprawne, [in:] Prawna ochrona zwierząt, ed. M. Mozgawa, Lublin 2002.

Nesterowicz M., Zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie za śmierć lub uszkodzenie psa „rodzinnego” na skutek czynu niedozwolonego (w świetle orzecznictwa), “Przegląd Sądowy” 2019, no. 5.

Pietrzykowski T., Prawo ochrony zwierząt – między praktyką a teorią nowej gałęzi prawa. Artykuł recenzyjny dotyczący książki Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik, “Krytyka Prawa” 2020, vol. 12(2).

Radecki W., [in:] M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne, Warszawa 2002.

Radecki W., Ustawa o ochronie zwierząt, Wrocław 2003.

Radwański Z., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1999.

Rakoczy B., Protection of Animals and Protection from Animals, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(3), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.3.161-172.

Rudnicki S., [in:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 1999.

Strugała R., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, eds. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2019.

Szpunar A., Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Bydgoszcz 1998.

Żelechowski Ł., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, ed. K. Osajda, Warszawa 2021.

LEGAL ACTS

Act of 23 April 1964 – Civil Code (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1740, as amended).

Act of 6 June 1997 – Penal Code (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1444, as amended).

Act of 21 August 1997 on animal protection (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 638).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483, as amended).

Regulation of the President of the Republic of Poland of 22 March 1928 on the protection of animals (Journal of Laws 1932, item 417, as amended).

CASE LAW

Judgement of the Supreme Administrative Court of 3 November 2011, II OSK 1628/11, CBOSA.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 12 March 2019, II OSK 1066/17, CBOSA.

Judgement of the Supreme Court of 15 February 2008, I CSK 357/07, Legalis.

Judgement of the Supreme Court of 13 December 2016, II KK 281/16, Legalis.

Judgement of Voivodeship Administrative Court in Gdańsk of 6 June 2013, IV SA/Po 165/13, CBOSA.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Kraków of 13 September 2016, II SA/Kr 398/16, CBOSA.

Resolution of the Supreme Court of 6 December 2000, III CZP 41/00, Legalis.

Resolution of the Supreme Court of 23 August 2006, III CZP 56/06, OSNC 2007, no. 3, item 43.

Resolution of the Supreme Court of 20 June 2012, I KZP 4/12, Legalis.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.413-427
Date of publication: 2021-12-17 19:45:26
Date of submission: 2021-10-15 21:30:02


Statistics


Total abstract view - 1473
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Grzegorz Lubeńczuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.