Investigating the Position of Customs District Chief in the Kingdom of Poland in the Early 1850s

Krzysztof Latawiec

Abstract


The way in which customs district chiefs functioned in the Kingdom of Poland in the early 1850 has not received much attention so far, either among traditional historians or researchers of administrative structures. The position of customs district chief was one of the most important posts in the customs administration of the Russian Empire. Clerks employed on this position were supervisors of institutions and structures of border guards operating on the border of the Romanov monarchy. Customs district chief would execute all the orders from the Foreign Trade Department of the Ministry of Finance as well as from other central administrative structures of the Russian state at that time. The present article took under close scrutiny archival and printed sources to arrive at the delineation of competences of customs district chiefs as introduced in the Kingdom of Poland in January 1851. Their rights and obligations, even though specified by a separate customs act prepared for the Kingdom of Poland, were identical with competences of clerks of the same kind operating in other parts of the Russian Empire. The findings of the study largely expand the state of knowledge on the operation of Russian administrative structures in the second half of the 19th century in the Kingdom of Poland, one of the provinces of the Romanov absolute monarchy.


Keywords


Kingdom of Poland; Russian Empire; customs administration; clerk

Full Text:

PDF

References


ARCHIVAL SOURCES

Latvijas Valsts Vēstures Arhīvs, fonds 545, apraksts 2, lieta 61.

Latvijas Valsts Vēstures Arhīvs, fonds 545, apraksts 2, lieta 77.

Latvijas Valsts Vēstures Arhīvs, fonds 545, apraksts 2, lieta 81.

Rossiyskiy Gosudarstvennyy Istoricheskiy Arkhiv, fond 19, opis 3, delo 181.

Rossiyskiy Gosudarstvennyy Istoricheskiy Arkhiv, fond 19, opis 3, delo 956.

Rossiyskiy Gosudarstvennyy Istoricheskiy Arkhiv, fond 19, opis 4, delo 9.

Rossiyskiy Gosudarstvennyy Istoricheskiy Arkhiv, fond 19, opis 4, delo 74.

Rossiyskiy Gosudarstvennyy Istoricheskiy Arkhiv, fond 21, opis 11, delo 237.

Rossiyskiy Gosudarstvennyy Istoricheskiy Arkhiv, fond 1152, opis 1, 1811 god, delo 42.

Rossiyskiy Gosudarstvennyy Istoricheskiy Arkhiv, fond 1152, opis 1, 1819 god, delo 88.

LITERATURE

Buchek E., O polozhenii sluzhashchikh tamozhennykh organovpo Tamozhennomu ustavu 1850 g. dlya Тsarstva Polskogo (1850–1868 gg.), “Leningradskiy yuridicheskiy zhurnal” 2016, vol. 46(4).

Buchek E., Pravila vzimaniya poshlin po obshchemu tamozhennomu tarifu po yevropeyskoy torgovle Rossiyskoy imperii i tsarstva Polskogo 1850 g. (1850–1857 gg.), “Leningradskiy yuridicheskiy zhurnal” 2016, vol. 46(4).

Chwalba A., Polacy w służbie Moskali, Warszawa 1999.

Demidowicz T., Rada Ogólna Budownictwa, Miernictwa, Dróg i Spławów – najwyższe kolegium techniczne Królestwa Polskiego 1817–1867, “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1992, vol. 37(2).

Demidowicz T., Statut Organiczny Królestwa Polskiego w latach 1832–1856, “Czasopismo Prawno-Historyczne” 2010, vol. 62(1).

Gorizontow L., System zarządzania Królestwem Polskim w latach trzydziestych–pięćdziesiątych XIX wieku, “Przegląd Historyczny” 1985, vol. 76(4).

Górak A., Latawiec K., Rosyjska administracja specjalna w Królestwie Polskim 1839–1918, Lublin 2015.

Kołodziejczyk R., Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce w XIX w. Szkice i rozprawy historyczne, Warszawa 1979.

Krawczak C., Prawo budowlane na ziemiach polskich od połowy XVIII wieku do 1939 roku, Poznań 1975.

Latawiec K., Personnel policy of the Foreign Trade Department of the Ministry of Finance in the Kingdom of Poland in the years 1850–1862, “Historia i Świat” 2021, vol. 10, DOI: https://doi.org/10.34739/his.2021.10.13.

Latawiec K., Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851–1914, Lublin 2014.

Latawiec K., Górak A., Legieć J., Bogdanow S., Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839–1918. Słownik biograficzny, vol. 2: Ministerstwo Finansów, Lublin 2016.

Lyatavets K., Tamozhennyye uchrezhdeniya v Tsarstve Polskom v 50–60 gg. XIX veka, [in:] Istoriya torhivli, podatkiv ta myta. Zbirnyk naukovykh prats’, ed. O.O. Dyachok, Dnipropetrovsk 2007.

Lyatavets K.E., Upravleniye delami Pogranichnoy strazhi v Tsarstve Polskom v 1851–1864 gg., [in:] Regionalnoye upravleniye i problema effektivnosti vlasti v Rossii (XVIII – nachalo XXI veka), eds. Ye.V. Godovova, S.V. Lyubichankovskiy, Orenburg 2012.

Mażewski L., Namiestnik Królestwa Polskiego 1815–1874. Model prawny a praktyka ustrojowopolityczna, Radzymin 2015.

Pravilova Ye., Finansy imperii. Den’gi i vlast’ v politike Rossii na natsional’nykh okrainakh. 1801–1917, Moskva 2006.

Radayde D.S., Razvitiye tamozhennoy sistemy Rossii po yevropeyskoy granitse v 1811–1819 gg., “Uchenyye zapiski Tavricheskogo natsionalnogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Yuridicheskiye nauki” 2012, vol. 25(2).

Radziszewski H., Zniesienie linii celnej pomiędzy Królestwem Polskiem a Cesarstwem Rosyjskiem w roku 1850, “Biblioteka Warszawska” 1907, vol. 266(796).

Smyk G., Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864–1915, Lublin 2011.

Smyk G., An Attitude of Polish Society Towards Russian Bureaucracy in the Kingdom of Poland after the January Uprising, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(1), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.1.289-305.

Tekely W.P., Polityczne i ekonomiczne przesłanki zniesienia granicy celnej pomiędzy Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim, [in:] Studia z historii państwa, prawa i idei. Prace dedykowane profesorowi Janowi Malarczykowi, eds. A. Korobowicz, H. Olszewski, Lublin 1997.

Tekely W.P., Rozmieszczenie komór celnych w Królestwie Polskim po zniesieniu granicy celnej pomiędzy Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim, [in:] Z historii państwa, prawa, miast i Polonii. Prace ofiarowane profesorowi Władysławowi Ćwikowi w czterdziestolecie pracy twórczej, eds. J. Ciągwa, T. Opas, Rzeszów 1998.

Tekely W.P., Stanowisko Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w sprawie zniesienia granicy celnej pomiędzy Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim, [in:] Przez tysiąclecia. Państwo – prawo – jednostka, eds. A. Lityński, M. Mikołajczyk, vol. 1, Katowice 2001.

Tekely W.P., Zniesienie granicy celnej pomiędzy Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim – skutki dla Skarbu Królestwa (zarys problematyki), [in:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne, eds. D. Bogacz, M. Tkaczuk, Szczecin 2006.

LEGAL ACTS

“Dziennik Urzędowy Guberni Warszawskiej” 1851, no. 16.

“Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego” 1831, no. 9.

Polnoye Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii, s 1649 goda, vol. 31, 1810–1811, Sankt Peterburg 1830.

Polnoye Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii, s 1649 goda, vol. 32, 1812–1815, Sankt Peterburg 1830.

Polnoye Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii, s 1649 goda, vol. 34, 1817, Sankt Peterburg 1830.

Polnoye Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii, s 1649 goda, vol. 36, 1819, Sankt Peterburg 1830.

Polnoye Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii, s 1649 goda, vol. 40, 1825, Sankt Peterburg 1830.

Polnoye Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii, sobraniye II, vol. 2, 1827, Sankt Peterburg 1830.

Polnoye Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii, sobraniye II, vol. 11, otdeleniye vtoroye, 1836, Sankt Peterburg 1837.

Polnoye Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii, sobraniye II, vol. 25, otdeleniye vtoroye, 1850, Sankt Peterburg 1851.

Polnoye Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii, sobraniye II, vol. 26, otdeleniye pervoye, 1851, Sankt Peterburg 1852.

Polnoye Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii, sobraniye II, vol. 27, otdeleniye pervoye, 1852, Sankt Peterburg 1853.

Polnoye Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii, sobraniye II, vol. 29, otdeleniye pervoye, 1854, Sankt Peterburg 1855.

Stat’i K Shestomu Tomu Svoda, [in:] Prodolzheniye Svoda Zakonov Rossiyskoy Imperii, izdaniya 1842 goda, vol. 10: S 1 Iyulya po 31 Dekabrya 1847 goda, Sankt Peterburg 1848.

Svod Zakonov Rossiyskoy Imperii, Svod uchrezhdeniy gosudarstvennykh i gubernskikh, chast’tretiya. Ustavy o sluzhbe grazhdanskoy, Sankt Peterburg 1842.

Svod Zakonov Rossiyskoy Imperii, Svod uchrezhdeniy i ustavov tamozhennykh, vol. 6, Sankt Peterburg 1857.

Svod Zakonov Rossiyskoy Imperii, Ustavy Kazennogo Upravleniya, chast’ vtoraya, Sankt Peterburg 1832.

Ustawa celna dla Królestwa Polskiego, Warszawa 1851.

Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Spraw Wewnętrznych, part 1: Gospodarstwo miejskie, vol. 2, Warszawa 1866.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.2.145-167
Data publikacji: 2022-06-22 09:37:24
Data złożenia artykułu: 2021-11-18 20:18:08


Statistics


Total abstract view - 474
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Krzysztof Latawiec

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.