Time Limits in the Public Procurement Procedure

Mariusz Filipek

Abstract


The article discusses issues related to the use of appropriate time limits in the course of the public procurement award procedure. Particular attention was paid to the doubts that arise in the context of time limits in the course of appeal proceedings before the National Appeals Chamber. It has been demonstrated that the legislature, despite numerous changes in the content of the Public Procurement Law, has not decided to unequivocally solve the diagnosed problem. The article presents deliberations related to the search for the optimal selection of provisions that should be used in the discussed procedure, in particular with regard to the time limits that should be binding on the parties in proceedings before the National Appeals Chamber. The author proposed then the use of time limits set out in the Administrative Procedure Code, demonstrating the correctness of the thesis put forward. The article is of a scientific and research nature.


Keywords


time limit; public procurement; public procurement award procedure; Administrative Procedure Code

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Adamiak B., Borkowski J. (eds.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004.

Bełdowska K., Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym wedle nowej ustawy PZP, Warszawa 2022.

Grabowska-Szweicer E., Saczywko M., Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Warszawa 2021.

Iwaniec W., Polski system środków ochrony prawnej, “Zamówienia Publiczne Doradca” 2012, no. 6.

Lewandowski T., Strona postępowania administracyjnego, LEX/el. 2013.

Mazurek G., Skarga do sądu na wyrok KIO, cz. 2, “Monitor Zamówień Publicznych” 2011, no. 1.

Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2015.

Pietrzykowski H., Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2012.

Sadowy J. (ed.), System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa 2013.

Safjan M. (ed.), System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2007.

Sikorska E., Wymogi formalne odwołania po nowelizacji, “Zamawiający” 2016, no. 20.

Szyszkowski A., Tryb podstawowy w nowej ustawie PZP, Warszawa 2022.

Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1967.

LEGAL ACTS

Act of 18 January 1951 on public holidays (consolidated text, Journal of Laws 2015, item 90, as amended).

Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 735, as amended).

Act of 23 April 1964 – Civil Code (consolidated text, Journal of Laws 2014, item 121).

Act of 6 July 1982 on attorneys-at-law (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 75).

Act of 29 January 2004 – Public Procurement Law (consolidated text, Journal of Laws 2019, item 1843).

Act of 11 September 2019 – Public Procurement Law (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 1129, as amended).

CASE LAW

Decision of the National Appeals Chamber of 13 June 2012, KIO 1045/12.

Decision of the National Appeals Chamber of 13 March 2013, KIO 510/13.

Decision of the National Appeals Chamber of 16 June 2014, KIO 1117/14.

Decision of the National Appeals Chamber of 20 August 2014, KIO 1654/14.

Decision of the National Appeals Chamber of 7 January 2022, KIO 3779/21.

Decision of the National Appeals Chamber of 12 January 2022, KIO 3755/21.

Decision of the Voivodeship Administrative Court in Wrocław of 22 September 2014, I SA/Wr 2399/13.

Decision of the Voivodeship Court in Gliwice of 14 September 2010, X Ga 228/10/za.

Decision of the Voivodeship Court in Warsaw of 7 January 2013, XXIII Ga 2118/12.

Decision of the Supreme Court of 14 June 2018, III CZ 39/18.

Decision of the Supreme Court of 30 May 2019, III CZ 12/19.

Decision of the Supreme Court of 18 December 2019, I UZ 19/19.

Decision of the Supreme Court of 17 January 2020, III CZ 89/19.

Decision of the Supreme Court of 10 September 2020, III UZ 32/20.

Judgment of the Appellate Court in Katowice of 19 September 2017, I ACa 354/17.

Judgment of the National Appeals Chamber of 15 October 2012, KIO 2090/12, KIO 2121/12.

Judgment of the National Appeals Chamber of 8 August 2014, KIO 1506/14.

Judgment of the National Appeals Chamber of 1 April 2016, KIO 408/16.

Judgment of the National Appeals Chamber of 27 October 2021, KIO 3007/21.

Judgment of the National Appeals Chamber of 8 February 2022, KIO 178/22.

Judgment of the Voivodeship Court in Warsaw of 20 March 2006, X Ga 62/06.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 22 August 2013, IV SAB/Po 63/13.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Opole of 4 December 2019, I SA/Op 387/19.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.4.139-153
Data publikacji: 2022-12-28 17:33:04
Data złożenia artykułu: 2022-11-20 10:56:10


Statistics


Total abstract view - 290
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Mariusz Filipek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.