The Range of Diversification Among the Structures of the Partial Legal Capacity

Zdzisław Kubot

Abstract


There is wide range of diversification among the structures of the partial legal capacity. In the field of the individual employment relationship with the employee who holds the function of the managing body of the dependent legal person, or as an organisational unit without legal personality the partial employability acknowledged to the founding business entity impose a limitation to the legal capacity of the direct employer. Within the collective employment relationship partial legal capacity is inhered to the dominant company as a founding employer (indirect employer toward dependent company that is direct employer). Partial employability of the dominant company involves parts, fragments of the laws defined in the Act 52, paragraph 2 RP Constitution. Partial employability of the dominant company does not restrict the purview of the employability of the dependent company.


Keywords


partial legal capacity; individual employment relationship; collective employment relationship; indirect employer dominant company

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Hajn Z., Pojęcie zakładu pracy jako podmiotu zatrudniającego, Warszawa 1988.

Liszcz T., Państwowe zakłady pracy, „Nowe Prawo” 1981, nr 10–12.

Liszcz T., Pojęcie zakładu pracy według polskiego prawa pracy, „Annales UMCS. Sectio G” 1980, Vol. XXVII, 7.

Liszcz T., Prawo pracy, wyd. 10, Warszawa 2014.

Liszcz T., Stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego w PRL, Lublin 1986.

Kubot Z., Dyrektor sądu jako organ sądu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2012, nr 12.

Kubot Z., Odcinkowa zdolność pracodawcza spółki dominującej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 9.

Kubot Z., Odcinkowa zdolność prawna pracodawcy w stosunkach pracy, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Warszawa 2011.

Kubot Z., Odcinkowe zdolności prawne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2012, nr 8.

Kubot Z., Rola spółki dominującej w sporze zbiorowym pracowników spółki zależnej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 10.

Kubot Z., Status kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, Wrocław 2000.

Kubot Z., Umowa o zarządzaniu instytucją kultury, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.197
Data publikacji: 2015-09-09 12:11:59
Data złożenia artykułu: 2015-09-08 12:41:13


Statistics


Total abstract view - 484
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Zdzisław Kubot

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.