On the National Substance. The Role of the Diet of Galicia and Lodomeria and National Department in Preserving Jan Matejko’s Heritage

Marian Małecki

Abstract


The paper discusses the relations between the Galician autonomy authorities, particularly those of the National Department, and Jan Matejko, the most prominent 19th-century Polish painter. These relations reached their climax when the Galician Sejm purchased a collection of items of national significance which belonged to the artist. Noticeable efforts were made during the establishing and subsidizing the museum in Cracow which was named after Jan Matejko. In addition, the paper describes the contribution of the National Department to the preparation of Jan Matejko’s funeral. The description relies on the material – previously not explored – stored in the State Archives of Lviv. The paper sheds a new light on the previously unknown facts illustrating the attitude assumed by the Galician autonomy authorities toward the Galician 19th-century national art.


Keywords


Diet of Galicia and Lodomeria; the Galician National Department; Jan Matejko’s House; Jan Matejko; Galicia; Cracow; the Galician autonomy; Matejko’s funeral; 19th-century painting

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


„Gazeta Lwowska” 1893, nr 255 (9 listopada).

List Andrzeja Stopki, kustosza muzeum Dom Jana Matejki z 28 maja 1899 r., CDAiUL, fond 165, opis 2, nr 351, k. 33–35.

List Departamentu III Wydziału Krajowego do magistratu miasta Krakowa z 3 listopada 1893 r., CDAiUL, fond 165, opis 1, nr 517, k. 19.

List Jana Matejki do Wydziału Krajowego z 11 czerwca 1893 r., CDAiUL, fond 165, opis 2, nr 351, k. 1–3.

List Jana Matejki do Wydziału Krajowego z 19 lipca 1893 r., CDAiUL, fond 165, opis 2, nr 351, k. 5.

List Józefa Friedleina do Wysokiego Wydziału Krajowego z 11 listopada 1893 r., CDAiUL, fond 165, opis 1, nr 517, k. 23.

List Komitetu ku uczczeniu pamięci Jana Matejki z 23 stycznia 1894 r. do Sejmu Krajowego, CDAiUL, fond 165, opis 2, nr 351, k. 13–14.

List magistratu miasta Krakowa z 12 sierpnia 1895 do Wydziału Krajowego, CDAiUL, fond 165, opis 2, nr 351, k. 29.

List Marszałka Krajowego do Wydziału Krajowego z 12 lutego 1894 r., CDAiUL, fond 165, opis 1, nr 517, k. 11.

List prezesa Towarzystwa im. Jana Matejki Maurycego Sokołowskiego z 7 czerwca 1895 r., CDAiUL, fond 165, opis 2, nr 351, k. 24.

List prezesa Towarzystwa im. Jana Matejki Maurycego Sokołowskiego w sprawie wykonania subwencji przyznanej przez Sejm Krajowy z dnia 11 lipca 1902 r., CDAiUL, fond 165, opis 2, nr 351, k. 61.

List Rady Miasta Krakowa do Wydziału Krajowego z 14 grudnia 1893 r., CDAiUL, fond 165, opis 1, nr 517, k. 25.

List Sejmu Krajowego do Wydziału Krajowego z 8 lipca 1901 r., CDAiUL, fond 165, opis 2, nr 351, k. 43–44.

List Tadeusza Matejki z 2 grudnia 1893 r. do Wydziału Krajowego, CDAiUL, fond 165, opis 2, nr 351, k. 7.

List Tadeusza Matejki z 21 grudnia 1893 r. do Wydziału Krajowego, CDAiUL, fond 165, opis 2, nr 351, k. 9–10.

List Wydziału Krajowego do Stanisława hr. Tarnowskiego w sprawie urządzenia pogrzebu mistrza Jana Matejki, CDAiUL, fond 165, opis 1, nr 517, k. 7–8.

List Wydziału Krajowego z 2 listopada 1893 r. do Tadeusza Matejki, CDAiUL, fond 165, opis 1, nr 517, k. 5–6.

Lista ciągnienia loterii matejkowskiej z 31 grudnia 1900 r.

Małecki M., Wydział Krajowy sejmu galicyjskiego. Geneza, struktura i zakres kompetencji, następstwo prawne, Kraków 2014.

Mickiewiczowa I., Akta śledztwa o udział Jana Matejki w organizacji powstańczej 1863/1864, „Teki Archiwalne” 1954, t. 3.

Odezwa Wydziału Krajowego z 30 marca 1896 r., CDAiUL, fond 165, opis 2, nr 351, k. 32.

Pismo departamentu III Wydziału Krajowego we Lwowie w odpowiedzi na propozycje ofiarowania na sprzedaż zbiorów Jana Matejki, CDAiUL, fond 165, opis 2, nr 351, k. 4.

Pismo do ekspedytury Wydziału Krajowego z dnia 2 listopada 1893 r., CDAiUL, fond 165, opis 1, nr 517, k. 2.

Pismo wewnątrzwydziałowe dotyczące relacji z pogrzebu Jana Matejki, CDAiUL, fond 165, opis 1, nr 517, k. 15.

Pokwitowanie odbioru srebrnego wieńca przez Tadeusza Matejkę, CDAiUL, fond 165, opis 1, nr 517, k. 17.

Rachunek za roboty wykonane w Domu Jana Matejki za rok 1901 (k. 63) czy za roboty adaptacyjne z 20 lipca 1903 r., CDAiUL, fond 165, opis 2, nr 351, k. 67–68.

Sprawozdanie Komisji budżetowej co do petycji L. 950 Komitetu ku Uczczeniu Pamięci Jana Matejki o zasiłek jednorazowy ze skarbu krajowego dla zakupienia szkiców, rysunków, historycznych strojów i pamiątek po ś.p. Janie Matejce, do muzeum jegoż imienia z 5 lutego 1894 r.

Sprawozdanie Zarządu Domu Jana Matejki za 1901 r., CDAiUL, fond 165, opis 2, nr 351, k. 59.

Szypowska M., Jan Matejko wszystkim znany, Warszawa 1985.

Telegram księcia Sanguszki do Wydziału Krajowego, CDAiUL, fond 165, opis 1, nr 517, k. 14.

Telegram prezydenta Krakowa Józefa Friedleina do Wydziału Krajowego w sprawie ustalenia daty pogrzebu Jana Matejki, CDAiUL, fond 165, opis 1, nr 517, k. 21.

Telegram Wydziału Krajowego do księcia Sanguszki w sprawie śmierci Jana Matejki, CDAiUL, fond 165, opis 1, nr 517, k. 22.

Żygulski Z. jr., Założenie Muzeum Narodowego w Krakowie, [w:] Studium Muzealne. Cykl wykładów otwartych kwiecień – listopad 2012, Pszczyna 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.629
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:25
Data złożenia artykułu: 2016-02-07 12:11:10


Statistics


Total abstract view - 721
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Marian Małecki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.