“Ambition and Pride Bid to Learn More than Virtue…” – about the Dangers of Learning According to Stanisław

Waldemar Bednaruk

Abstract


In the days of the fall of education, Stanisław H. Lubomirski proclaimed the superiority of the natural intellect and reason over academic knowledge. This well-known and respected magnate and philosopher, was called by his contemporaries “Polish Solomon”. His views, in which one can see a clear trace of fascination with the Stoics, enjoyed great popularity until at least the middle of the eighteenth century.


Keywords


Polish education in the 17th century; Stanisław H. Lubomirski; virtue; the Stoics

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Arystoteles, O cnotach i wadach, [w:] Dzieła wszystkie, przeł. D. Gromska, L. Regner, W. Wróblewski, t. 5, Warszawa 1996.

Dąbkowska-Kujko J., Wprowadzenie do lektury, [w:] S.H. Lubomirski, Rozmowy Artaksesa i Ewandra, w których polityczne, moralne i naturalne uwagi, zawarte wedle podanych okazyj, tak jako mówione właśnie były prawdziwie wyrażone są spisane, Warszawa 2006.

Filon Aleksandryjski, Pisma, oprac. L. Joachimowicz, t. 1, Warszawa 1986.

Hernas C., Barok, Warszawa 1976.

Katechizm Kościoła Katolickiego, cz. 3, Pallotinum 1994.

Lubomirski S.H., Instrukcyja synom moim [do] cudzych krajów ode mnie wyprawionym, Teodorowi i Franciszkowi Lubomirskim, w Jazdowie, D. 29 Novembris A. 1699, [w:] Wybór pism, oprac. R. Pollak, Wrocław 1953.

Lubomirski S.H., Rozmowy Artaksesa i Ewandra, w których polityczne, moralne i naturalne uwagi, zawarte wedle podanych okazyj, tak jako mówione właśnie były prawdziwie wyrażone są spisane, Warszawa 2006.

Malarczyk J., Ulrich von Hutten o roli prawa i prawników w Niemczech, [w:] Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla, red. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków 1995.

Opaliński K., Satyry, oprac. L. Eustachiewicz, Wrocław 1953.

Orzechowski S., Dyalog albo Rozmowa około Exequcyey Polskiey Korony, [b.m.w.] 1564.

Pollak R., Wstęp, [w:] S.H. Lubomirski, Wybór pism, oprac. R. Pollak, Wrocław 1953.

Polski Słownik Biograficzny, red. E. Rostworowski, t. 18, Wrocław 1973.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, przeł. E. Zieliński, t. 3, Lublin 1999.

Roszkowska W., Włoski rodowód komedii S.H. Lubomirskiego, Wrocław 1960.

Skarga P., Kazania sejmowe, Wrocław 2010.

Szczygieł W., Źródła „Rozmów Artaksesa i Ewandra” S.H. Lubomirskiego, Kraków 1929.

Śmiglecki M., Przestrogi do sumnienia należące. Od iednego miłośnika oyczyzny dla informaciey potrzebney P. P. Katholikom na elekcyą zgromadzonym, y drugim ktorzy liberam vocem maią na Trybunałach, seymikach y seymach, [b.m.w.] 1632.

Tatarkiewicz W., Trzy etyki: studium z Arystotelesa, [w:] Droga do filozofii, red. W. Tatarkiewicz, t. 1, Warszawa 1971.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.53
Data publikacji: 2017-01-30 09:58:51
Data złożenia artykułu: 2016-02-17 10:41:07


Statistics


Total abstract view - 343
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Waldemar Bednaruk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.