The Institution of Coercion of Debtors in Civil Matters in the Kingdom of Poland in the Years 1815–1875

Justyna Bieda

Abstract


The Napoleonic Code, which was in force since 1808 first in the Duchy of Warsaw and then in the Kingdom of Poland, provided for the institution of personal coercion in civil matters in Title XVIII (Book III – On Different Modes of Acquiring Property). It was an enforcement measure consisting of sending the debtor to prison in order to force him to fulfil his obligations. Initially, the detention did not result in cancelling the  existing debt or did not exclude the possibility of carrying out a further enforcement procedure towards the debtor. Debtors were initially kept in detention centres or taken into police custody. Separate penitentiary bodies were appointed by decision of Administrative Council in 1832. The prison service as well as provisions of the Civil Procedure Code including detailed procedures for the use of coercive measures against debtors, have been defined both in the decision of the Administrative Council of 13/25 September 1832 and in subsequent administrative regulations issued by the Government Commission of Internal and Spiritual Affairs in 1848 and 1859. The 1848 regulations referred to civil jail located in Warsaw at Leszno, but there were no specific instructions for jails in remote regions, which resulted in numerous abuses. It was not until 1859 that the Leszno regulations covered the whole area of the Kingdom of Poland. Coercive measures against debtors could be an effective means of enforcement, although the obligation to provide funding necessary to ensure the livelihood of the debtor constitutes some limitation in applying such a measure. Such a situation meant that at first the debtor tried to enforce the debt using other means. A drawback of the abovementioned institution were problems with the internal organization of the civil detention, particularly in terms of real detention of these debtors, who – according to the source material – were often at large.


Keywords


history of law; Polish Kingdom; Napoleonic Code; civil procedure; foreclosure

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Archiwum Państwowe w Radomiu, zespół akta miasta Radomia, akta Magistratu Miasta Radomia tyczące się Aresztów Cywilnych od 25 stycznia 1844 do 29 marca 1855 r.

Chwalibóg H., Wykład kodeku postępowania cywilnego, Warszawa 1874.

Instrukcja dla aresztu dłużników na Lesznie z 27 listopada/9 grudnia 1848 r., [w:] Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, cz. 4, t. 4, Warszawa 1868.

Instrukcja dla więzień i zakładów karnych Królestwa Polskiego z 15/27 sierpnia 1859 r., [w:] Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, cz. 4, t. 2, Warszawa 1868.

Karpiński J., Przymus osobisty i zatrzymanie osobiste, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1881, z. 31.

Łabęcki A., Kodeks postępowania sądowego cywilnego, Warszawa 1821.

Nowakowski, O przyaresztowaniu osobistym, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1879, z. 8.

Okolski A., Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim, Warszawa 1885.

Postanowienie Rady Administracyjnej podwyższające opłaty na utrzymanie osób za długi w aresztach osadzonych, [w:] Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, cz. 4, t. 4, Warszawa 1868.

Postanowienie urządzające areszta cywilne dla dłużników z 13/25 września 1832 r., [w:] Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, cz. 4, t. 4, Warszawa 1868.

Rogron J., Kodex postępowania cywilnego wyłuszczony przez swoje powody i przez przykłady: z rozwiązaniem pod każdym artykułem trudności, a oraz głównych zagadnień, nastręczających się texcie; jako też opisaniem znaczenia wszelkich wyrazów prawnych, Warszawa 1829.

Rozporządzenie obniżające wysokość kaucji złożyć się winnej przez Nadzorcę aresztu cywilnego dłużników z rs. 150 do rs. 50, [w:] Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, cz. 4, t. 4, Warszawa 1868.

Rozporządzenie wskazujące, w jakiej drodze może nastąpić chwilowe wypuszczenie dłużnika z aresztu cywilnego z 26 sierpnia/7 września 1855 r., [w:] Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, cz. 4, t. 4, Warszawa 1868.

S.L., W przedmiocie przymusu osobistego według nowych ustaw sądowych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1876, z. 6.

Szymanowski J., Wykład kodeku postępowania cywilnego, Warszawa 1866.

Zawadzki S., Prawo cywilne obowiązujace w Królestwie Polskiem, t. 1, Warszawa 1860.

Zawadzki S., Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskiem, t. 2, Warszawa 1861.

Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, cz. 4, t. 2, 4, Warszawa 1868.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.85
Data publikacji: 2017-01-30 09:58:53
Data złożenia artykułu: 2016-02-17 21:53:57


Statistics


Total abstract view - 458
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Justyna Bieda

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.