Disciplinary Responsibility of Advocates in the Interwar Period – Vilnius casus of Stanisław Węsławski (1896–1942)

Przemysław Dąbrowski

Abstract


Stanisław Węsławski was a lawyer from the office. He was appointed by the court on appeal. Being aware of the “hopelessness” of the matter, failed to different deadlines. It was against him disciplinary action, which ultimately led to the imposition of the penalty warning.


Keywords


Stanisław Węsławski; disciplinary liability; interwar period; Vilnius

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Akta w sprawie dyscyplinarnej przeciwko adw. Stanisławowi Węsławskiemu, Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej Okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (LCVA), fond 133, apr. 1, apsk. 745.

Bieniasz-Krzywiec L., Do Izby Adwokackiej w Warszawie, rkps, dat., Słuchowicze, 18 IX 1937, [w:] Akta w sprawie dyscyplinarnej przeciwko adw. Stanisławowi Węsławskiemu, Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej Okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie, LCVA, fond 133, apr. 1, apsk. 745.

Bieniasz-Krzywiec L., Do Rady Adwokackiej w Wilnie, rkps, dat. 28 IX 1937, [w:] Akta w sprawie dyscyplinarnej przeciwko adw. Stanisławowi Węsławskiemu, Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej Okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie, LCVA, fond 133, apr. 1, apsk. 745.

Bieniasz-Krzywiec L., Do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Wilnie, rkps, dat., 19 IV 1938, [w:] Akta w sprawie dyscyplinarnej przeciwko adw. Stanisławowi Węsławskiemu, Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej Okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie, LCVA, fond 133, apr. 1, apsk. 745.

Dąbrowski P., „Muzyka w sercu. Serce dla muzyki”. Wpływ Stanisława Węsławskiego (1896–1942) na rozwój życia muzycznego w Wilnie, „Muzyka” 2016, nr 1.

Dąbrowski P., Wileńska działalność społeczno-kulturalna i oświatowa Stanisława Węsławskiego (1896–1942) – przyczynek do biografii, „Res Historica” 2015, nr 39.

Do Pana adw. Konrada Piotrowskiego, msp., dat., Wilno, 8 I 1938, [w:] Akta w sprawie dyscyplinarnej przeciwko adw. Stanisławowi Węsławskiemu, Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej Okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie, LCVA, fond 133, apr. 1, apsk. 745.

Do Pana Ludwika Bieniasza-Krzywca, msp., [w:] Akta w sprawie dyscyplinarnej przeciwko adw. Stanisławowi Węsławskiemu, Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej Okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie, LCVA, fond 133, apr. 1, apsk. 74.

Piotrowski K., Do Pana Rzecznika Dyscyplinarnego Rady Adwokackiej w Wilnie, msp., dat., Nowogródek, 22 III 1938, [w:] Akta w sprawie dyscyplinarnej przeciwko adw. Stanisławowi Węsławskiemu, Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej Okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie, LCVA, fond 133, apr. 1, apsk. 745.

Postanowienie, dat., Wilno, 28 III 1938, [w:] Akta w sprawie dyscyplinarnej przeciwko adw. Stanisławowi Węsławskiemu, Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej Okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie, LCVA, fond 133, apr. 1, apsk. 745.

Postanowienie, dat., Wilno, 8 VI 1938, [w:] Akta w sprawie dyscyplinarnej przeciwko adw. Stanisławowi Węsławskiemu, Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej Okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie, LCVA, fond 133, apr. 1, apsk. 745.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1930 r., nr 83, poz. 651).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. – Prawo o ustroju adwokatury (Dz.U. z 1932 r., nr 86, poz. 733).

Tarkowski M., Adwokatura wileńska 1918–1939. Studium historyczno-prawne, Gdańsk 2014.

Ustawa z dnia 4 maja 1938 r. – Prawo o ustroju adwokatury (Dz.U. z 1938 r., nr 33, poz. 289).

Węsławski S., Do Pana Dziekana Rady Adwokackiej w Wilnie, msp., [w:] Akta w sprawie dyscyplinarnej przeciwko adw. Stanisławowi Węsławskiemu, Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej Okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie, LCVA, fond 133, apr. 1, apsk. 745.

Węsławski S., Do Rady Adwokackiej w Wilnie, msp., [w:] Akta w sprawie dyscyplinarnej przeciwko adw. Stanisławowi Węsławskiemu, Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej Okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie, LCVA, fond 133, apr. 1, apsk. 745.

Wyrok, dat., Wilno, 17 XII 1938, [w:] Akta w sprawie dyscyplinarnej przeciwko adw. Stanisławowi Węsławskiemu, Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej Okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie, LCVA, fond 133, apr. 1, apsk. 745

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Akta w sprawie dyscyplinarnej przeciwko adw. Stanisławowi Węsławskiemu, Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej Okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (LCVA), fond 133, apr. 1, apsk. 745.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.2.41
Data publikacji: 2016-07-20 09:05:33
Data złożenia artykułu: 2016-04-22 06:22:47


Statistics


Total abstract view - 401
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Przemysław Dąbrowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.