The Offence of Theft Accompanied by Burglary Seen from the Comparative Law Point of View

Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala

Abstract


The subject of the paper is the offence of theft accompanied by burglary seen from the comparative law point of view. First the Authors describe synthetically this offence in the Polish system of criminal law. Then they describe the solutions functioning in the Swiss Criminal Code and they analyse this offence in the legal systems of the Nordic states. Next the discussion concentrates on theft accompanied by burglary in the criminal codes of Slovakia, Germany and in chosen Balkan states. Moreover, the Authors describe the solutions functioning in the states that used to be a part of the former Soviet Union, as well as in the British system. Finally statistical data referring to the discussed offence are presented.


Keywords


burglary; housebreaking; comparative criminal law

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Alison A., Principles of the Criminal Law of Scotland, Edinburgh – London 1832.

Burnett J., A Treatise on Various Branches of the Criminal Law of Scotland, Edinburgh 1811.

Christie S., Introduction to Scots Criminal Law, Pearson Education Limited 2003.

Cubie A.M., Scots Criminal Law, 3rd Edition, Bloomsbury Professional Limited 2010.

Kulik M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.

Ormerod D., Perry D., Blackstone’s Criminal Practice 2016, Oxford 2015.

Uchwała Plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z dnia 27 grudnia 2002 r. N 29 – Wytyczne praktyki sądowej w sprawach o kradzież, grabież i rozbój, https://base.garant.ru/1352873 [dostęp: 08.04.2017].

Wilk L., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2013.

www.sentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/types-of-sentence/fines [dostęp: 08.04.2017].

Wyrok Sądu właściwego dla Kantonu Bazylea – Okręg z dnia 2 czerwca 2014 r., www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/gerichte/kantger/recht/2014/sr/2014_06_02_SR_1.pdf [dostęp: 08.04.2017].

Wyrok SN z dnia 17 lipca 1972 r., I KR 137/72, OSNPG 1972, nr 12, poz. 196.

Wyrok SN z dnia 9 września 2004 r., V K 144/04, Lex nr 137749.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.4.171
Data publikacji: 2017-06-05 15:37:42
Data złożenia artykułu: 2016-06-30 15:16:59


Statistics


Total abstract view - 731
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.