Maciej Kisilowski, Izabela Kisilowska, Administrategia. Jak osiągnąć sukces osobisty, zarządzając w administracji publicznej, Warszawa 2016, pp. 376

Wojciech Taras

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


-
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.2.209
Data publikacji: 2017-10-27 16:36:22
Data złożenia artykułu: 2017-05-15 08:20:54


Statistics


Total abstract view - 255
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Wojciech Taras

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.