The Processes of Application of Law and the Decision Making in Mediation Process

Marzena Myślińska

Abstract


Mediation is treated in many contemporary legal proceedings as a part of decision making process, also in the processes of application of law. The main question stated in the article concerns the separate nature of the mediation, uncomparable to the traditional view of the application of law. Is the mediation procedure only a specific and unnecessary part of the application of law process, or the distinct and necessary decision making unit which may replace the traditional, authoritative model of the application of law?


Keywords


mediation, decision making process, convergent discourse, application of law, the judicial type of application of law

Full Text:

PDF

References


Cebula R., Mediacja w polskim prawie cywilnym, „Mediator” 2005, nr 34.

Cyrul W., Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa, Warsaw 2012.

Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warsaw 2009.

Groszyk H., Korybski A., Konflikt interesów a prawo, Warsaw 1990.

Groszyk H., Korybski A., O pojęciu interesu w naukach prawnych (przegląd wybranej problematyki z perspektywy teoretyczno-prawnej), [in:] Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, eds. A. Korybski, M. Kostyckij, L. Leszczyński, Lublin 2006.

Jakubiak-Mirończuk A., Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych, Warsaw 2008.

Kalisz A., Quasi-mediacyjność postępowania mediacyjnego przed sądami administracyjnymi, [in:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej Iwonicz Zdrój 18−20 października 2007, Rzeszów 2007.

Kalisz A., Prokop-Perzyńska E., Mediacja cywilno-prawna w kontekście uregulowań polskich i europejskich, [in:] Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce. Wybrane zagadnienia, eds. H. Duszka-Jakimko, S.L. Stadniczenko, Opole 2008.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warsaw 2009.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Wymiar sprawiedliwości a mediacja, [in:] Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficzno-prawnej, eds. B. Wojciechowski, M.J. Golecki, Toruń 2008.

Kalisz-Prakopik A., Alternatywne rozwiązywanie sporów – recepcja rozwiązań czy globalizacja koncepcji?, [in:] Filozofia prawa wobec globalizmu, ed. J. Stelmach, Cracow 2004.

Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin 1993.

Korybski A., O pojęciu sporu w prawoznawstwie: kilka uwag do dyskusji, [in:] Polska lat dziewięćdziesiątych: przemiany państwa i prawa. Materiały z konferencji, Lublin − Kazimierz, 24−25 czerwca 1999 r., ed. T. Bojarski, Lublin 1999.

Kurczewski K., Spór i jego rozwiązanie, [w:] Konflikt i przystosowanie, Vol. IV, Warsaw 1979.

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Cracow 2004.

Łyda Z., Bezstronność arbitra a zakaz „zainteresowania w sprawie”, „Państwo i Prawo” 1996, No. 2.

Morawski L., Argumentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe, Toruń 1988.

Morawski L. , Proces sądowy a instytucje alternatywne, „Państwo i Prawo” 1993, No. 1.

Morek R., Mediacja i arbitraż (art. 183 1−183 15 , 1154–1217 KPC). Komentarz, Warsaw 2006.

Skrzypczak G., Prawnik a sposoby rozwiązywania sporów, „Monitor Prawniczy” 2004, No. 4.

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warsaw 2007.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.2.115
Data publikacji: 2015-05-24 03:12:08
Data złożenia artykułu: 2015-05-24 02:54:13


Statistics


Total abstract view - 617
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 3

Indicators



Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.