Concealing the Crime of Homicide by the Perpetrator

Karol Kagan

Abstract


This article deals with the issue of masking the homicide by its perpetrator. The considerations made hereby are an attempt to bring the problem of the behavior of the homicide culprit at the crime scene, as well as outside of it, which are aimed at avoiding criminal liability for the committed crime. Unlimited human imagination leads to a multitude of ways in which criminals can behave in order to try to hinder or prevent their detection by law enforcement agencies. In addition, it should be noted that on the basis of the Polish Penal Code, the perpetrators who mask their offences do not bear criminal liability.


Keywords


homicide; masking; forensics science; feigning

References


Act of 6 June 1997 – Penal Code (Journal of Laws No. 88, Item 553 as amended).

Bass B., Jefferson J., Trupia farma, Kraków 2017.

Bednarz J., Zapałowski T., Niektóre problemy techniczno-taktyczne związane z zabójstwem z lubieżności, „Służba MO” 1967, nr 4–5.

Bruno A., The Iceman. The True Story of Cold-Blooded Killer, New York 1993.

Budyn-Kulik M., [in:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.

Całkiewicz M., Modus operandi sprawców zabójstw, Warszawa 2010.

Chodziński D., Pranie pieniędzy jako jedna z form działania zorganizowanych grup przestępczych, Legionowo 2012.

Daszkiewicz K., Zabójstwo, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1965, nr 3.

Dembowska I., Kryminalistyczna problematyka zachowania się sprawcy po popełnieniu przestępstwa zabójstwa, [in:] Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw. Materiały z konferencji, red. M. Szostak, I. Dembowska, Wrocław 2014.

DiMaio V.J, DiMaio D., Medycyna sądowa, Wrocław 2008.

Douglas J.E., Ressler R., Burgess A.W., Hartmann C., Criminal profiling from crime scene analysis, “Behavioral Science & Law” 1986, Vol. 4(4), DOI: https://doi.org/10.1002/bsl.2370040405.

Draft Act on operational and surveillance activities, Sejm Papers No. 353 of 7 February 2008.

Gradoń K., Zabójstwo wielokrotne. Profilowanie kryminalne, Warszawa 2010.

Gruntkowski L., Samopoplecznictwo po przestępstwie zabójstwa, „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny. Szkoła Policji w Pile” 2010, nr 1(3).

Grzeszyk C., Wykrywanie sprawców zabójstw z rozbojem, Warszawa 1994.

Gurgul J., Śledztwa w sprawach o zabójstwa, Warszawa 1977.

Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2007.

Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2006.

Hołyst B., Suicydologia, Warszawa 2012.

Horoszowski P., Śledcze oględziny miejsca, Warszawa 1959.

Horoszowski P., Zabójstwo z afektu, Warszawa 1947.

Jasiński W., Pranie brudnych pieniędzy, Warszawa 1998.

John Christie (murderer), https://en.wikipedia.org/wiki/John_Christie_(murderer) [access: 20.03.2018].

Judgement of the Supreme Court of 7 June 1979, II KR 99/79.

Judgement of the Supreme Court of 5 August 2009, II KK 136/09.

Keppel R.D., Walter R., Profiling Killers: A Revised Classification Model for Understanding Sexual Murder, “International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology” 1999, Vol. 43(4), DOI: https://doi.org/10.1177/0306624X99434002.

Klima J., Prawa Hammurabiego, Warszawa 1957.

Kokot R., [in:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2017.

Konopka T., Kaczor E., Gross A., Bolechała F., Woźniak K., Strona M., Moskała A., Zabójstwa sprzed lat badane we współpracy z policyjnym Archiwum X, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” 2007, t. 53.

Lach B., Profilowanie kryminalistyczne, Warszawa 2014.

Lasocik Z., Zabójca zawodowy i na zlecenie, Kraków 2003.

Leszczyński J., Ofiary zabójstw na tle seksualnym, „Palestra” 1986, nr 10–11.

Leszczyński J., Zabójstwa na tle seksualnym w Polsce, Warszawa 1982.

Leszczyński J., Zabójstwo na tle seksualnym – analiza kryminologiczna przestępstwa, „Palestra” 1987, nr 10–11.

Marek Z., Usuwanie zwłok przez sprawcę zabójstwa, „Problemy Kryminalistyki” 1960, nr 26–27.

Mozgawa M., [in:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.

Palmer B., Soluble Dilemma. How long does it take to dissolve a human body?, www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2009/12/soluble_dilemma.html [access: 23.03.2018].

Radziejów. Zwłoki kobiety były przykryte starymi materacami, www.pomorska.pl/wiadomosci/radziejow/art/7193606,radziejow-zwloki-kobiety-byly-przykryte-starymi-materacami,id,t.html [access: 20.03.2018].

Ressler R., Schatman T., Whoever Fights Monsters, London 1993.

Rydzek T., Zabójstwa połączone z maskowaniem zwłok w świetle badań, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 1984, nr 34(2).

Sánchez Ley L., One Man Dissolved Dozens of Bodies and Dumped Them in This Mass Grave in Mexico, www.vice.com/en_us/article/ne35zg/one-man-dissolved-dozens-of-bodies-and-dumped-them-in-this-mass-grave-in-mexico [access: 23.03.2018].

Siermontowski P., Rola nurka w dochodzeniu medycznym, „Polish Hyperbaric Research” 2005, nr 2(11).

Słownik języka polskiego, t. 1: A–K, red. M. Szymczak, Warszawa 1978.

Statystyka, www.statystyka.policja.pl [access: 11.04.2018].

Sygit B., Kto zabija człowieka… Najgłośniejsze procesy w powojennej Polsce, Warszawa 1989.

Sygit B., Zachowania pozorujące przestępstwa i ich zwalczanie, Warszawa–Poznań 1985.

Szaszkiewicz M., Model opracowywania charakterystyki psychofizycznej nieznanego sprawcy zabójstwa, [in:] Zabójcy i ich ofiary, red. J.K. Gierowski, T. Jaśkiewicz-Obydzińska, Kraków 2002.

Szewczyk M., Zontek W., Wojtaszczyk A., [in:] Kodeks karny. Część szczególna, red. W. Wróbel, A. Zoll, t. 2, Warszawa 2017.

Szwarczyk M., [in:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2013.

Taracha A., O projekcie ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2009/2010, t. 56–57.

Taracha A., Wybrane zagadnienia kryminalistyczne i procesowe oględzin, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 1988, t. 35.

Walczyński J., Kobiela J., Badania doświadczalne nad działaniem stężonych kwasów bioorganicznych na zwłoki, „Archiwum Medycyny Sądowej Psychiatrii Sądowej i Kryminalistyki” 1952, nr 4.

Widacki J., Kryminalistyka, Warszawa 2002.

Widacki J., Zabójca z motywów seksualnych. Studium przypadku, Kraków 2006.

Zalewski W., [in:] Kodeks karny. Część szczególna, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.4.19-38
Date of publication: 2019-06-15 14:19:57
Date of submission: 2018-05-16 20:20:38


Statistics


Total abstract view - 1488
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Karol Kagan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.