Maciej Berek, Rada Ministrów jako organ inicjujący postępowanie ustawodawcze, Warszawa 2017, pp. 243

Edyta Tkaczyk

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.4.159-164
Data publikacji: 2019-06-15 14:20:06
Data złożenia artykułu: 2018-05-27 19:10:41


Statistics


Total abstract view - 512
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Edyta Tkaczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.