Legal Regulation of the Protection of Biometric Data under the GDPR

Sylwia Zaborska

Abstract


The purpose of this article is to draw attention to the possibility of using new methods for the identification and verification of individuals, i.e. biometric techniques. Nowadays, the use of biometrics grows, which entails the adaptation of legal norms to current trends. The author points out the changes in the protection of biometric data in connection with the introduction of the GDPR, especially in the context of making biometric data as a special category.


Keywords


biometry; biometric data protection; sensitive personal information

References


Act of 13 July 2006 on Passport Documents (Journal of Laws 2006, No. 143, item 1027 as amended).

Biometria w bankowości i administracji publicznej, Warszawa 2009.

Boczoń W., Biometria w bankowości. Co za jej pomocą załatwimy dziś w banku?, www.bankier.pl/wiadomosc/Biometria-w-bankowosci-Co-za-jej-pomoca-zalatwimy-dzis-w-banku-7542743.html [access: 6.12.2018].

Bodnar A., Michalski J., Dokument biometryczny a prawa człowieka, [in:] Dokumenty we współczesnym prawie, red. E. Gruza, Warszawa 2009.

Data Protection Working Party, Opinion 5/2003 of 1 August 2003.

Data Protection Working Party, Opinion 3/2012 of 27 April 2012.

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (OJ EU L 281 of 23 November 1995).

Dmochowska A., Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, [in:] Unijna reforma ochrony danych osobowych – analiza zmian, red. A. Dmochowska, M. Zadrożny, Warszawa 2016.

Fajgielski P., Przetwarzanie szczególnych kategorii danych w świetle RODO, „Informacja w Administracji Publicznej” 2017, nr 2.

Gutfeter W., Pacut A., Człowiek w systemie biometrycznym, [in:] Dokumenty a prawo, red. M. Tomaszewska-Michalak, T. Tomaszewski, Warszawa 2015.

Gutowska D., Techniki identyfikacji osób z wykorzystaniem indywidualnych cech biometrycznych, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej” 2004, nr 20.

Hołtys B., Biometria w procesie identyfikacji, [in:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011.

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358 [access: 10.06.2019].

Jaroszewska-Choraś D., Biometria aspekty prawne, Gdańsk 2016.

Kaszubski R., Społeczne i prawne aspekty biometrii. Człowiek i dokument, Warszawa 2009.

Koba M., Dane biometryczne, [in:] RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018.

Krasowski K., Sołtyszewski I., Biometria – zarys problematyki, „Problemy Kryminalistyki” 2006, nr 252.

Krasuski A., Ochrona danych osobowych na podstawie RODO, Warszawa 2018.

Lewandowski R., Biometria – nowe zastosowania, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2017, nr 17.

Litwiński P., Barta P., Kawecki M., Zasady RODO, [in:] Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, red. P. Litwiński, P. Barta, M. Kawecki, Warszawa 2018.

Lubasz D., Dane zwykłe i szczególne kategorie danych, [in:] RODO w e-commerce, red. D. Lubasz, Warszawa 2018.

Mucha L., RODObiometria, czyli dane biometryczne w RODO, www.rodokompas.ostrowski-legal.net/single-post/2018/09/19/RODObiometria-czyli-dane-biometryczne-w-RODO [access: 8.12.2018].

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (OJ EU L 2016, No. 119).

Rzecznik w sprawie rozpoznawania głosu osób dzwoniących na Krajową Informację Podatkową, www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-w-sprawie-rozpoznawania-glosu-osob-dzwoniacych-na-krajowa-informacje-podatkowa [access: 8.12.2018].

Tomaszewska-Michalak M., Prawne i kryminalistyczne aspekty wykorzystania technologii biometrycznej w Polsce, Warszawa 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.2.97-106
Data publikacji: 2019-12-02 17:42:55
Data złożenia artykułu: 2019-02-11 15:04:24


Statistics


Total abstract view - 931
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Sylwia Zaborska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.