Students’ Research Activity Based on the Example of the Law Students’ Scientific Club at UMCS

Marek Mierzwa, Krzysztof Niewęgłowski

Abstract


The students’ research activity defined as a system of forms aimed at meeting and developing scientific interests of academic youth is pursued mainly in such areas as holding scientific conferences, publishing, running research projects, organisation of competitions, study trips, and expert meetings. This activity cannot only be perceived as a form of student’s activity but also as one of the factors that shape the Polish academia by early influencing young scholars. It allows the young people to learn appropriate attitudes and acquire expertise and experience necessary for the development of innovation and internationalisation of the Polish higher education system. This article was written as a contribution for the 60th anniversary of the Law Students’ Scientific Club at UMCS.


Keywords


scientific club; student’s organisations; Law Students’ Scientific Club at UMCS; higher education

References


Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668).

Bączkowski A., Chomoncik S., Chrzanowski M., Lebowa T., Witkowski W., Historia Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, Lublin 2011.

Bonarek M., Ważny etap kształcenia akademickiego. XLVI Środowiskowy Konkurs Krasomówczy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, „Casus” 2018, nr 89.

Borowiec R., Bubicz M., Dąbrowski K., Potocki A., Węcławska M., Wlazło E., Generalne Gubernatorstwo 1939–1945. Dokumenty archiwalne z okresu okupacji w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, Ryki 2015.

Burdzik T., Drapieżne konferencje: nieetyczne praktyki konferencyjne zagrażające nauce „Konteksty Społeczne” 2017, nr 2.

Charter of SKNP UMCS of 29 October 2013, www.umcs.pl/pl/statut-i-akty-prawne,11664.htm [access: 20.06.2019].

Conference, [entry in:] Merriam-Webster Dictionary, www.merriam-webster.com/dictionary/conference [access: 17.09.2019].

Działalność kół naukowych w UMCS w roku akademickim 2013/2014. Raport z badania, oprac. Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia, Biuro ds. Kształcenia, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Lublin 2014, https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/0314/100450-kola-naukowe-raport.pdf [access: 24.06.2019].

Dziechciarz J., Godula J., Studencki ruch naukowy, Warszawa 1979.

Explanatory note to the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668).

Jelonek M., Kocór M., Efekty kształcenia – rynek pracy – interwencje publiczne, [in:] Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., cz. 3: Diagnoza szkolnictwa wyższego, red. J. Górniak, Warszawa 2015.

Kępa M., Pilipiec S., Preferencje zawodowe studentów prawa. Raport z badania, Lublin 2018.

Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2019.

Kozub D., Wróblewski M., Współpraca ekspertów sądowych z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, „Casus” 2019, nr 92.

Kulczycki E., Siedem grzechów polskich konferencji naukowych, http://historiaimedia.org/2011/08/31/siedem-grzechow-polskich-konferencji-naukowych/index.html [access: 21.06.2019].

Mąkosa D., Michalska K., Konkurs wiedzy o Rzecznikach, „Casus” 2019, nr 92.

Mierzwa M., Strzelecka K., Odwaga i determinacja. XLVII Środowiskowy Konkurs Krasomówczy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, „Casus” 2019, nr 92.

Nawi N.F., Azmi A.F., An assessment of the effectiveness of field trips as a teaching and learning strategy: A case study of field trip to the parliament, “Journal of Academia UiTM Negeri Sembilan” 2016, No. 4.

Niewęgłowski A., Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Warszawa 2010.

Opis prac nad Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. i jego najważniejsze elementy, red. J. Woźnicki, Warszawa 2015.

Ordinance of the Rector of the Maria Curie-Skłodowska University No. 47/2018 of 28 June 2018 on the Rules for the registration, operation and financial support for the student’s and doctoral student’s organisations at the Maria Curie-Skłodowska University.

Profesor Stefan Buczkowski. Libri Iuristarum Lublinensium, red. M. Chrzanowski, A. Kidyba, A. Niewęgłowski, t. 2, Lublin 2012.

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 27 October 2015 on the criteria and procedure for the award of scientific categories to scientific units (Journal of Laws 2015, item 2015).

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 20 September 2018 on the fields of study and scientific disciplines and art disciplines (Journal of Laws 2018, item 1818 as amended).

Regulation of 22 February 2019 on the evaluation of the quality of scientific activities (Journal of Laws 2019, item 392).

Resolution No. 109/2018 of the Council of the National Science Centre of 8 November 2018 on the condition for the ETIUDA 7 competition for doctoral scholarships.

Resolution No. 27/2019 of the Council of the National Science Centre of 14 March 2019 on the condition for the OPUS competition.

Resolution No. 29/2019 of the Council of the National Science Centre of 14 March 2019 on the condition for the PRELUDIUM competition.

Smużewska M., Studencki ruch naukowy w polskich uniwersytetach z perspektywy zmian zachodzących we współczesnym szkolnictwie wyższym, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2015, nr 45.

„Studenckie Zeszyty Naukowe”, https://journals.umcs.pl/szn/index [access: 20.06.2019].

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, www.tbsp.wpia.uj.edu.pl [access: 20.06.2019].

Wielowińska-Pawlak B., Spotkanie z laureatami stypendium MNiSW, www.umcs.pl/pl/informacje-prasowe,4623,spotkanie-z-laureatami-stypendium-mnisw,73566.chtm#page-1 [access: 15.06.2019].

Wokół problematyki dowodów i postępowania dowodowego w postępowaniu cywilnym, red. J. Bodio, M. Mierzwa, K. Niewęgłowski, Lublin 2018.

Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Grochowski, J. Kostrubiec, E. Streit, Lublin 2009.

Wysoczyńska M., „Od studenta po adwokata, radcę, rejenta”. Model kształcenia prawników na różnych poziomach edukacji w doświadczeniach nauczyciela akademickiego UŁ – radcy prawnego OIRP w Łodzi, „Edukacja Prawnicza” 2012, nr 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.3.51-64
Data publikacji: 2019-12-21 14:52:20
Data złożenia artykułu: 2019-06-28 18:47:29


Statistics


Total abstract view - 559
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Marek Damian Mierzwa, Krzysztof Tomasz Niewęgłowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.