Selected Problems of Deposit in the Contract of Leasing of Premises

Joanna Wiak

Abstract


This article covers an analysis of selected problems of the deposit in the leasing contract on the grounds for Article 6 of the Act of 21 June 2001 on the protection of occupants’ rights, the municipal housing stock and the amendment of the Civil Code. The initial research focuses on the notion and purpose of the deposit. The key issue is the consideration of the basis for the application of this legal act to the contract of leasing of a premises. The author assumed a thesis on its application, which may be supported both by the linguistic, systemic and teleological interpretation. The fundamental issue is also the determining of the legal nature of the deposit. The correct determination of this nature has significant legal consequences for the parties to a contract of leasing. This is a multi-faceted issue that should be dealt with on a case by case basis. The deposit is certainly a kind of collateral for claims of a tangible nature and its payment is a condition precedent to the conclusion of a leasing contract. The article also discusses the regulations on the object secured by the deposit and prohibitions on charging it. Due to the character (nature) of the leasing relationship, they are applicable to the premises leasing contract with significant modifications.


Keywords


civil code; contract of leasing; collateral for claims; Act on the protection of occupants’ rights, the municipal housing stock and the amendment of the Civil Code; deposit; premises; occupant

References


Act of 23 April 1964 – Civil Code (consolidated text Journal of Laws 2019, item 1145).

Act of 21 June 2001 on the protection of occupants’ rights, the municipal housing stock and the amendment of the Civil Code (consolidated text Journal of Laws 2019, item 1182).

Bączyk M., [in:] System Prawa Prywatnego, t. 9: Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W.J. Katner, Warszawa 2015.

Bończak-Kucharczyk E., Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz, Warszawa 2017.

Chaciński J., Ochrona praw lokatorów. Komentarz, Warszawa 2013.

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws No. 78, item 483 as amended).

Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009.

Doliwa A., Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2015.

Dziczek R., Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, Warszawa 2015.

Gola A., Myczkowski L., Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2003.

Grzybowski S., [in:] System Prawa Cywilnego, t. 1: Część ogólna, red. S. Grzybowski, Wrocław 1985.

Heropolitańska I., Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, Warszawa 2018.

Judgement of the Regional Court of Olsztyn of 14 January 2015, IX Ca 719/13, LEX No. 1868079.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 31 October 1995, SA/Wr 92/95, LEX No. 27032.

Judgement of the Supreme Court of 26 July 2004, V CA 1/04, LEX No. 503242.

Katner W.J., [in:] System Prawa Prywatnego, t. 9: Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W.J. Katner, Warszawa 2015.

Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2018.

Kopaczyńska-Pieczniak K., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania. Część szczególna, red. A. Kidyba, Warszawa 2014.

Kopaczyńska-Pieczniak K., [in:] Kodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Warszawa 2018.

Krzekowska K., Malinowska-Wójcicka M., Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowy zasób gminy. Komentarz, LEX/el. 2019.

Mojak J., Widło J., Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warszawa 2005.

Mularski K., [in:] Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz. Art. 1–44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016.

Olczyk M., Problematyka kaucji mieszkaniowej, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2004, nr 3–4.

Olczyk M., Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw, LEX/el. 2005.

Panowicz-Lipska J., [in:] System Prawa Prywatnego, t. 8: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2011.

Pyziak-Szafnicka M., [in:] System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

Radwański Z., [in:] System Prawa Prywatnego, t. 2: Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008.

Radwański Z., [in:] System Prawa Prywatnego, t. 8: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2011.

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2017.

Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2017.

Resolution of the Supreme Court of 30 December 1988, III CZP 48/88, OSN 1989, No. 3, item 36.

Statystyki Związku Leasingu Polskiego, http://leasing.org.pl [access: 10.10.2019].

Strugała R., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017.

Szpunar A., Glosa do uchwały SN z dnia 5 maja 1999 r., III CZP 6/99, OSP 2000, nr 7–8, poz. 113.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2018.

Zaradkiewicz K., [in:] J. Rajski, W.J. Kocot, K. Zaradkiewicz, Prawo kontraktów handlowych, Warszawa 2007.

Zawadzka J., [in:] Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz, red. K. Osajda, LEX/el. 2019.

Zdun-Załęska K., Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Warszawa 2014.

Zoll F., Olczyk M., Pecyna M., Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.4.137-151
Data publikacji: 2019-12-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-10-09 09:55:27


Statistics


Total abstract view - 643
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Joanna Marzena Wiak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.