Autor - szczegóły

Kulik, Marek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Prawa i Administracji